< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні

Перелік стадій бюджетного процесу, конкретні учасники, механізм виконання робіт, контрольні терміни визначені Бюджетним кодексом України.

Подамо ці стадії у вигляді табл. 14.3.1.

Таблиця 14.3.1. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні

Стадія Складові стадії Виконавці Контрольні термівн
1 2 3 4
І. Складання проекту бюджету 1. Проект основних засад грошово-кредитної політики НБУ До 1 квітня
2. Розроблення основних макроекономічних показників Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції
3. Проект Основних напрямів бюджетної політики Кабінет Міністрів За 4 робочих дні до парламентських слухань
4. Парламентські слухання щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики Прем'єр-міністр або міністр фінансів До 1 червня
5. Постанова Верховної Ради щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики Верховна Рада
6. Розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів Головні розпорядники бюджетних коштів Установлює

Міністерство

фінансів
7. Підготовка подання проекту бюджету Кабінету Міністрів Міністерство фінансів

Продовження табл. 14.3.1

1 2 3 4
II. Розгляд

та ухвалення закону
8. Прийняття рішення пре схвалення проекту бюджету і його подання на розгляд Верховній Раді Кабінет Міністрів До 15 вересня
1. Подання проекту закон Верховній Раді Міністр фінансів Не пізніше, ніж через б днів після подання Кабінетом Міністрів
1 2. Доповідь про відповідвість проекту Закону про 1 Державний бюджет України Бюджетному кодексу та іншим юридичним актам Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету
3. Прийняття до розгляду проекту закону в першому читанні Верховна Рада До 1 жовтня
4. Можливе повторне прийняття до розгляду проекту закону, якщо було доопрацювання Кабінетом Міністрів Комітет ВР з питань бюджету До 15 жовтня
5. Прийняття проекту закону в першому читанні Верховна Рада До 20 жовтня (або до 25 жовтня)
в. Подання доопрацьованого проекту бюджету на друге читання Верховній Раді Кабінет Міністрів До 3 листопада (або до 8 листопада)
7. Завершення другого чигання проекту закону Верховна Рада До 20 листопада
8. Винесення проекту бюджету на трете читання Комітет ВР з питань бюджету До 25 листопада
9 Прийняття Закону про Державний бюджет України Верховна , Рада Цо 1 грудня
10. Підписання закону Президент України Удвотижневий термін після хвалення

Продовження табл. 14.3.1

1 2 3 4
11. Опублікування закону в "Урядовому кур'єрі" та інших офіційних виданнях Міністерство фінансів
III. Виконання бюджету 1. Затвердження розпису відповідно до бюджетних призначень Міністр фінансів У місячний термін після набрання чинності законом
2. Виконання Державного бюджету Кабінет Міністрів Протягом року
3. Загальна організація та управління виконанням Державного бюджету Міністерство фінансів Так само
4. Бухгалтерський облік усіх надходжень та видатків Державне казначейство " "
5. Здійснення видатків Головні розпорядники " "
6. Внесення змін до закону Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Верховна Рада У разі необхідності
IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету 1. Закриття всіх рахунків, відкритих у поточний бюджетний період Державне казначейство 31 грудня поточного року
2. Зведення, складання та подання звітності про виконання бюджету Державне казначейство
3. Складання та подання звітності про виконання кошторисів Головні розпорядники
4. Подання річного звіту про виконання Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів До 1 травня року, наступного за звітним
5. Висновки щодо використання коштів Державного бюджету Рахункова палата У двотижневий термін після подання

Закінчення табл. 14.8.1

1 2 3 4
6. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету Верховна Рада В двотижневий термін після висновків Рахункової палати
7. Рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету Верховна Рада
8. Опублікування звіту про виконання Державного бюджету Міністерство фінансів

Розглянемо окремі складові стадій детальніше.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >