< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чому теорія паритету купівельної сили не може повністю пояснити динаміку валютних курсів?

Висновок теорії РРР, що обмінні курси визначаються виключно змінами у відносних рівнях цін, ґрунтується на припущенні, що всі товари в обох країнах однакові. Коли це припущення правильне, то з закону одної ціни випливає, що відносні ціни всіх цих товарів (тобто відносний рівень цін між двома країнами) визначатиме валютний курс. Припущення, що товари є однаковими, можливо, не надто далеке від реалій, коли мова йде про американську та японську сталь. Проте чи прийнятне це припу

Паритет купівельної сили: США/Великобританія. 1973-1990 pp.

Графік 212. Паритет купівельної сили: США/Великобританія. 1973-1990 pp.

(Індекс: березень 1973 р. = 100). Джерело: International Financial Statistics.

щення для американських і японських автомобілів? Чи "тойота" рівнозначна "шевроле"?

Оскільки "тойоти" і "шевроле" очевидно не однакові, то їхні ціни не можуть бути рівними "Тойота" може бути дорожчою щодо "шевроле", але як американці, так і японці купуватимуть "тойоти". Тому закон одної ціни не підтверджується для всіх товарів. Збільшення ціни "тойоти" щодо "шевроле" не конче означатиме, що єна повинна обов'язково знецінюватися на величину відносного збільшення ціни "тойоти" щодо "шевроле".

До того ж теорія РРР не бере до уваги те, що багато товарів і послуг (ціни яких включаються для вимірювання рівня цін у певній країні) не перетинають кордонів даної країни. Житлове будівництво, земля і послуги, такі, як обіди в ресторані, стрижка волосся або уроки з гольфу,- це товари, які не переносяться з однієї країни в іншу. Тому вплив з їхнього боку на валютний курс незначний.

Чинники, що впливають на валютні курси у довгостроковому періоді

Наш аналіз показує, що на валютний курс впливають відносні рівні цін та інші додаткові чинники У довгостроковому періоді діють чотири основні чинники: (1) відносні рівні цін; (2) мита і квоти; (3) переваги і пільги для вітчизняних товарів порівняно із зарубіжними; (4) продуктивність. Ми з'ясуємо, як кожний із цих чинників впливає на валютний курс в разі, коли інші чинники залишаються без змін.

Основне міркування, що стосується валютних курсів, таке: все, що збільшує попит на товари вітчизняного виробництва порівняно з іноземними товарами, має здатність вести до поціновування національної валюти, бо вітчизняні товари будуть продаватися добре навіть тоді, коли вартість національної валюти буде вищою. Так само все, що збільшує попит на іноземні товари порівняно із вітчизняними, веде до знецінення національної валюти, оскільки вітчизняні товари добре продаватимуться тільки тоді, коли вартість національної валюти буде нижчою.

Відносні рівні цін.

Відповідно до теорії РРР, коли ціни американських товарів зростають (а ціни іноземних товарів залишаються постійними), попит на американські товари зменшується, а долар виявляє тенденцію до знецінення, щоб американські товари могли добре продаватися. З іншого боку, якщо ціни на японські товари зростатимуть, через що відносні ціни американських товарів зменшаться, попит на американські товари збільшуватиметься і долар дорожчатиме, бо американські товари далі продаватимуться добре, навіть за вищої вартості національної валюти. У довгостроковому періоді зростання рівня цін у певній країні (щодо рівня цін за кордоном) спричинює знецінення валюти цієї країни, в той час як падіння відносного рівня цін в країні викликає поцінування її валюти.

Мита і квоти.

Такі перешкоди для вільної торгівлі, як мита (податки на імпортовані товари) і квоти (обмеження на кількість іноземних товарів, що можна імпортувати), можуть впливати на валютний курс. Припустімо, що США накладають мито або запроваджують квоту на японську сталь. Ці торговельні обмеження збільшують попит на американську сталь, і долар поціновуватиметься, бо американська сталь все ще добре продаватиметься за вищої вартості долара. Мита і квоти спричиняють поцінування валюти у довгостроковому періоді.

Переваги для вітчизняних товарів проти іноземних.

Якщо у японців розвивається апетит на американські товари, скажімо, на апельсини з Флориди або американські фільми, то зрослий попит на американські товари (експорт) вестиме до поцінування долара, оскільки американські товари добре продаватимуться навіть за вищої вартості долара. Так само, якщо американці віддаватимуть перевагу японським автомобілям перед американськими, то зрослий попит на японські товари (імпорт) вестиме до знецінення долара. Зрослий попит на експорт певної країни викликає поцінування її валюти у довгостроковому періоді, в той час як зростання попиту на імпортні товари веде до знецінення її валюти.

Продуктивність.

Якщо продуктивність в якійсь країні зросте порівняно з іншими, то фірми цієї країни можуть зменшити ціни на товари власного виробництва порівняно з іноземними товарами і все ще отримувати прибуток. Як результат, попит на товари вітчизняного виробництва зросте, і національна валюта поціновуватиметься, бо вітчизняні товари добре продаватимуться і за вищої вартості валюти. Якщо, з іншого боку, продуктивність праці в країні відстає від інших країн, то її товари стають відносно дорожчими, і валюта знецінюватиметься. У довгостроковому періоді, коли країна стає продуктивнішою відносно інших країн, її валюта поціновуватиметься.

ПОРАДА

Щоб зрозуміти довгостроковий вплив певного чинника на валютний курс, слід пам'ятати: якщо цей чинник збільшує попит на вітчизняні товари порівняно з іноземними, то національна валюта дорожчатиме; коли ж певний чинник зменшує відносний попит на вітчизняні товари, то національна валюта знецінюватиметься.

Для кращого розуміння того, як спрацьовує дане твердження, продумайте: що станеться з валютним курсом, коли будь-який із чинників у таблиці 21.1 з більшою імовірністю зменшується, ніж зростає.

Наша теорія поведінки валютного курсу у довгостроковому періоді підсумовується у таблиці 21.1. Ми застосовуємо ту умову, що валютний курс (£) встановлюється так, що поцінування валюти відповідає зростанню валютного курсу. У випадку США це означає, що ми встановлюємо валютний курс як кількість одиниць іноземної валюти за долар (скажімо, єн/долар)2.

ТАБЛИЦЯ 21.1. Чинники, що впливають на валютні курси у довгостроковому періоді

Чинники, що впливають на валютні курси у довгостроковому періоді

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >