< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні умови страхування на дожиття

За умов страхування на дожиття, страхова сума відшкодовується, коли застрахований доживає до моменту зафіксованого у договорі страхування (це може бути і 50, 55, 60 й більше років). Величина страхової суми визначається при укладанні договору та залежить від двох основних параметрів: суми страхових платежів та величини інвестиційного доходу.

Особливістю видів страхування на дожиття є те, що страхувальнику надається право на отримання викупної суми у разі дострокового припинення договору страхування. Викупна сума - це частина капіталізованої суми, що була нарощена на день розірвання договору та підлягає виплаті страхувальнику. За звичай, право на викупну суму виникає при умові, якщо термін дії не меншій ніж, 6 місяців (може бути встановлено і більш тривалий термін). Ця вимога страховика пов'язана з рівнем стабільності страхового портфелю, тобто кількості та структури діючих страхових договорів. Розмір викупної суми залежить, від терміну який минув з дати підписання договору.

Страхові послуги на дожиття можна умовно поділити на дві групи:

 • 1. Страхування капіталу - об'єднує страхові послуги, які забезпечують за рахунок систематичної сплати страхових платежів наростання значних сум, які відшкодовуються в одноразовому порядку. До страхування капіталу відноситься: страхування життя дітей, страхування до шлюбу (весільне), довічне страхування життя, змішане страхування життя тощо.
 • 2. Страхування ренти (ануїтетів) - включає страхові послуги, умовами яких є поступове витрачання коштів у вигляді регулярних виплат. До таких послуг найчастіше відносять пенсійне страхування.

Розглянемо вищеназвані страхові послуги детальніше.

Страхування життя дітей можна розглядати як різновид страхування на дожиття. Страхувальниками за цим видом страхування можуть виступати батьки та інші родичі дитини, які укладають договір страхування й зобов'язуються сплачувати страхові премії відповідно до умов договору страхування.

Визначальними моментами укладання та дії договору страхування життя дітей є:

 • o на страхування можуть бути прийняті діти віком від дня народження до 15 років;
 • o максимальний строк страхування, як правило, становить 18 років;
 • o мінімальний строк дії договору становить 3 роки;
 • o страхова сума встановлюється домовленістю між страховиком та страхувальником. При цьому страхова компанія може встановити як нижній, так і верхній ліміт страхової суми; розмір страхового платежу залежить від розміру страхової суми й тарифної ставки та періодичності сплати страхових платежів. Величина тарифної ставки залежить від ступеня ризику, віку застрахованого, а також строку страхування. Страховий тариф може бути сплачений одноразово за весь період страхування або щорічно, щоквартально, щомісячно. Форма розрахунків може бути як готівкова, так і безготівкова;
 • o застрахована дитина або страхувальник мають право на отримання страхової суми після закінчення строку дії договору або впродовж наступних 3років;
 • o договір страхування може передбачати виплату страхової суми у разі смерті застрахованої дитини і втрати нею здоров'я від нещасного випадку, який стався в період дії договору страхування.

Страхування до вступу в шлюб (весільне) передбачає укладання договору страхування до настання обумовленої події реєстрації шлюбу або досягнення оговореного віку якщо шлюб не укладено. Страхувальниками за цим видом страхування можуть виступати батьки (опікуни), близькі родичі, тобто фізичні особи, а також юридичними особами (підприємства, установи, організації. При укладанні договору з фізичною особою, страхова компанія обумовлює її вік (наприклад від 18 до 70 років з умовою, що на момент закінчення договору цій особі буде не більше 75 років) та стан здоров'я. Метою такого страхування є гарантування отримання застрахованим страхової суми при вступі до шлюбу або інших випадках, передбачених договором страхування.

При страхуванні до вступу в шлюб розрізняють строк страхування та вичікувальний період. Строк страхування визначається, як різниця між 18 роками та віком дитини на час укладання договору страхування. Період між закінченням строку страхування і 21 роком вважається очікуваним періодом. Протягом зазначеного періоду діє тільки страхування на дожиття до обумовленої події на відміну від періоду між набуттям чинності договору і закінченням строку страхування, коли має більш широкий обсяг відповідальності страховика.

За правилами надання даної страхової послуги передбачається, якщо у разі смерті страхувальника дія договору не припиняється, він продовжує діяти до подальшої сплати внесків до кінця строку страхування і дає право застрахованому одержати страхову суму на підставі дожиття.

При укладанні договору страхування страхова сума встановлюється на договірних засадах між страховиком та страхувальником, але страхова компанія може встановити її мінімальний розмір. Особливістю тарифної політики з весільного страхування є те, що вона визначається залежно від віку страхувальника, а не застрахованого, що посилює гарантованість одержання страхової суми, навіть у разі настання нещасного випадку з страхувальником.

Довічне страхування життя розглядається, як один з підвидів страхування на дожиття. Договори довічного страхування життя можуть бути укладені з фізичними особами, які перебувають у певних вікових межах, у віці від 18 до 75 років, й не укладаються з інвалідами 1 групи.

Страхувальником можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, які при настанні страхового випадку отримують страхову суму, встановлену згідно угоди між учасниками страхового процесу.

Особливостями укладання та дії договору довічного страхування життя є:

 • o мінімальний та максимальний розмір страхової суми регулюється відповідно до правил страхування;
 • o розмір щомісячних платежів залежить від віку страхувальника на день подання заяви про страхування, страхової суми, яка встановлюється окремо для чоловіків і жінок відповідно до таблиць смертності;
 • o у разі припинення сплати страхових платежів договір діє довічно, або протягом певного часу за умов, що страхувальник сплатив внески за два роки й більше (розмір виплати страхової суми буде залежати від віку страхувальника, та кількості років і місяців, за які були сплаченні страхові платежі;
 • o чим довший був термін дії договору страхування, тим більшою буде страхова сума;

у відповідності до правил страхування, страхувальнику надається право у період дії договору зменшити розміри страхової суми (але не менше ніж до встановленого правилами страхування рівня) і далі сплачувати внески у зменшеному розмірі. За таких умов договору, частина сплачених внесків може бути за бажанням страхувальника йому повернута або зарахована як внески за наступний період;

у разі настання смерті страхувальника, йому виплачується повна страхова сума, обумовлена договором, призначеній ним особі. Проте існують певні обмеження на виплату страхової суми, якщо страхувальник помер, перш ніж минуло 2 роки від початку набуття чинності договору від: злоякісного (онкологічного) захворювання; захворювання на СНІД чи серцево-судинної системи; внаслідок самогубства (наслідків замаху на самогубство); алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння; смерть страхувальника настала у зв'язку зі здійсненням дій, у яких слідчими органами або судом встановлено ознаки умисного злочину.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >