< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У сфері внутрішньої політики

Найбільш важливими об'єктами недержавного управління національною безпекою у сфері внутрішньої політики є:

 • • конституційні права і свободи людини і громадянина;
 • • конституційний лад, національна злагода, стабільність державної влади, суверенітет і територіальна цілісність України.

Найбільшу небезпеку в сфері внутрішньої політики становлять наступні загрози національній безпеці:

 • • посягання на конституційний лад і державний суверенітет України;
 • • порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні та за її межами;
 • • недостатнє правове регулювання відносин в області прав різних політичних сил на використання засобів масової інформації для пропаганди своїх ідей;
 • • розповсюдження дезінформації про діяльність недержавної системи забезпечення національної безпеки, події, що відбуваються в країні та за її межами;
 • • наявність сепаратистських, реінтеграційних та іредентських тенденцій в окремих регіонах та в діяльності певних політичних сил в Україні;
 • • діяльність громадських об'єднань, спрямована на насильницьке повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України, розпалення соціальної, расової, національної і релігійної ворожнечі, розповсюдження цих ідей серед підприємств недержавної форми власності, що надають послуги в сфері забезпечення безпеки;
 • • можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об'єднань національних меншин і релігійних громад;
 • • недостатня ефективність контролю за дотриманням вимог Конституції України і виконання законів України;
 • • несформованість вітчизняної політичної еліти, її суперечливі геополітичні, економічні та інші орієнтації.

Основними заходами забезпечення національної безпеки України у сфері внутрішньої політики є:

 • • запобігання і сприяння органам державної влади відповідно до законодавства у відверненні посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність;
 • • створення дійових механізмів захисту прав громадян України незалежно від місця перебування;
 • • створення системи протидії монополізації вітчизни ними і зарубіжними структурами складових інфраструктури національної безпеки, включаючи ринок безпеки і засоби її забезпечення;
 • • активізація контрпропагандистської роботи, спрямованої на формування позитивного іміджу недержавної системи забезпечення національної безпеки, попередження негативних наслідків розповсюдження дезінформації про внутрішню політику України;
 • • участь у забезпеченні неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного устрою, вдосконалення системи політичної влади;
 • • забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у тому числі щодо розподілу сфер впливу на території України;
 • • сприяння у створенні дійових, у тому числі судових, механізмів захисту конституційних прав людини і основних свобод.

У сфері зовнішньої політики

До найбільш важливих об'єктів недержавного управління національною безпекою України в сфері зовнішньої політики вилежать :

 • • ресурси підприємств будь-якої форми власності, які реалізують зовнішню політику України, українських представництв і організацій за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях;
 • • ресурси підприємств державної і недержавної форм власності, які реалізують зовнішню політику України на її території;
 • • блокування діяльності українських підприємств, що надають послуги у сфері забезпечення особистої та суспільної безпеки.

Серед зовнішніх загроз національній безпеці України у сфері зовнішньої політики найбільшу небезпеку становлять:

 • • вплив іноземних економічних, політичних та інформаційних структур на розроблення та реалізацію стратегії зовнішньої політики України;
 • - розповсюдження за кордоном дезінформації про зовнішню політику України;
 • • порушення прав українських громадян і юридичних осіб за кордоном;
 • - посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав;
 • • спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;
 • • воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед поблизу кордонів України
 • • спроби доступу та чинення впливу на інфраструктуру національної безпеки, українських представництв за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях.

Серед внутрішніх загроз національній безпеці України у сфері зовнішньої політики найбільшу небезпеку становлять:

 • • порушення встановленого порядку збору, оброблення, збереження та передачі інформації у структурах недержавної форми власності, які реалізують або сприяють у реалізації органами державної влади зовнішньої політики;
 • • інформаційно-пропагандистська діяльність політичних сил, громадських об'єднань, засобів масової інформації і окремих громадян, яка викривлює стратегію і політику зовнішньої політичної діяльності України;
 • • недостатня інформованість населення про зовнішньополітичну діяльність України.

Основними заходами із забезпечення національної безпеки України у сфері зовнішньої політики є:

 • • участь у розробленні основних напрямів державної політики в сфері удосконалення системного забезпечення зовнішньополітичного курсу України;
 • • розроблення і реалізація відповідно до чинного законодавства комплексу заходів щодо посилення безпеки інфраструктури недержавної системи забезпечення національної безпеки, які сприяють у реалізації зовнішньої політики України, українських представництв і організацій за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях;
 • • створення українським представництвам і організаціям за кордоном умови для роботи з нейтралізації можливих загроз і небезпек зовнішній політиці України;

" запобігання і сприяння органам державної влади відповідно до законодавства у відверненні посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав;

 • • удосконалення системного забезпечення по протидії порушення прав і свобод українських громадян та юридичних осіб, які перебувають за кордоном;
 • • сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з Україною;
 • • удосконалення системного забезпечення суб'єктів України з питань зовнішньої політичної діяльності, що входять до їх компетенції.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >