< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Трансформація грошово-кредитної та фінансової систем України

Процес трансформації вітчизняної економіки передбачає створення грошово-кредитної та фінансової систем, що відповідають потребам розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки.

Основні напрями зазначених перетворень пов'язані:

 • - із забезпеченням стабільності національної валюти;
 • - досягненням максимальної збалансованості державних фінансів;
 • - створенням надійної та потужної банківської системи;
 • - запровадженням ефективної податкової системи;
 • - забезпеченням фінансової безпеки держави.

Етапи трансформації грошово-кредитної та фінансової системи України:

I етап: 1991-1994 рр., характерними ознаками якого стали:

 • - лібералізація цін, ослаблення контролю за оплатою праці;
 • - переливання фінансових активів з державного сектору в приватний;
 • - збереження монопольного державного сектору з монопольним ціноутворенням та пільговим кредитуванням галузей і виробництв;
 • - фактичне підпорядкування Національного банку уряду, пряме кредитування дефіциту бюджету.

Наслідком зазначених трансформацій стало загострення суперечностей економічного розвитку внаслідок втрати державою реальних інструментів здійснення ефективної економічної політики, безконтрольного зростання грошової маси, гіперінфляції, стагнації вітчизняного виробництва, стрімкого зростання зовнішньої заборгованості, катастрофічної розбалансованості фінансової системи, дезорганізації системи грошового обігу, загострення соціальних проблем.

II етап: 1996-2000 рр., що характеризувався:

 • - проведенням жорсткої грошово-кредитної політики, активних антиінфляційних заходів;
 • - здійсненням грошової реформи (1996 р.);
 • - подоланням дефіциту бюджету, вдосконаленням міжбюджетних відносин;
 • - підвищенням платоспроможності суб'єктів іншо дарювання;
 • - подальшим зростанням зарубіжних позик і кредитів;
 • - перерозподілом кредитних ресурсів у бік реальної економіки;
 • - започаткуванням функціонування фондового ринку України;
 • - стабілізацією валютного курсу, впровадженням валютних коридорів.

Наслідком зазначених трансформацій стало зростання реального В6П, скорочення інфляції, стабілізація курсу гривні, зростання надходжень іноземної валюти, перетворення дефіциту матеріальних ресурсів в економіці на дефіцит фінансових та кредитних ресурсів, зростання заборгованості суб'єктів господарювання, стагнація ринку облігацій внутрішньої державної позики, загострення боргових проблем.

Ш етап: 2001-2004 рр., пов'язаний із:

 • - здійсненням заходів із забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти;
 • - оптимізацією структури грошової маси;
 • - запровадженням режиму регульованого плаваючого обмінного курсу гривні (2000 р.);
 • - використанням стабільності гривні як монетарної передумови поступового переходу до шновалДйно-інвестиційного розвитку;
 • - підвищенням рівня монетизації ВВП;
 • - таргетуванням обмінного курсу.

Наслідком зазначених трансформацій стало зростання реального ВВП, зниження інфляції (дефляція в 2002 р.), стабілізація валютного курсу, значне зростання резервів НБУ, збільшення рівня монетизації економіки, поліпшення фінансового стану підприємств, досягнення профіциту зведеного бюджету, зростання обсягів довгострокового кредитування, стабілізація розміру державного боргу, позитивні зміни у структурі грошової маси.

В умовах уповільнення динаміки економічного зростання та посилення інфляційних тенденцій у 2005 р. грошово-кредитна політика була спрямована:

 • - на гальмування процесу зростання цін;
 • -стимулювання кредитної підтримки подальшого економічного розвитку;
 • - розширення грошової пропозиції;
 • - зниження середньозваженої ставки за кредитами та депозитами.

Наслідком цього стало уповільнення темпів інфляції, зростання грошових потоків через банківську систему, збільшення депозитів фізичних осіб, збереження високих темпів зростання довгострокових кредитів. Водночас темпи приросту обсягів кредитування фізичних осіб значно випереджали темпи розширення кредитів, наданих суб'єктам господарювання, що стало реакцією банків на підвищення платоспроможності населення (за рахунок підвищення заробітних плат та пенсій), а також посилення ризиків кредитування юридичних осіб0.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >