Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет логіки Визначення логіки як науки Формальні та змістовні правила міркування Абстрактне мислення і його характерні особливості Поняття про форму мислення Основні формально-логічні закониЗакон тотожностіЗакон протиріччяЗакон виключеного третього.Закон достатньої підстави. Істинність і формальна правильність в міркуванні Mислення і мова Визначення мови Поняття знака. Види знаків Рівні семіотичного аналізу мови Формалізація як метод логіки Поняття формалізації Порівняльна характеристика природної і формалізованої мов Структура формалізованої мови Семантичний аналіз виразів природної мови Поняття семантичної категорії Характеристика дескриптивних термінів Визначення логічних термінів. Елементи теорії імен Ім'я, смисл, значення Види імен Принципи відношення іменування. Функціональний аналіз у логіці Поняття функції Види функцій Історичний характер логіки як науки Логіка стародавньої Індії Попередники логіки Арістотеля у Стародавній Греції Логічне вчення Арістотеля Особливості логіки стоїків Особливості схоластичної логіки Новаторські ідеї логіки Ф. Бекона Сучасна формальна логіка - другий етап у розвитку логіки як науки Поняття Визначення поняття Характеристика предмета думки, відображуваного в понятті Мовні засоби виразу поняття Зміст поняття Обсяг поняття. Елементи теорії множин Закон оберненого відношення між змістом та обсягом поняття Види понять Зміст поняття та склад злочину. Логічні відношення між поняттями. Логічні операції над поняттямиВиди дефініцій. Судження Загальна характеристика судження Судження і речення Види суджень. Атрибутивні судження Логічні відношення між атрибутивними судженнями Тлумачення атрибутивних суджень мовою логіки предикатів Судження з відношеннями Судження існування Модальні судження Запитання Види складних суджень. Виклад складних суджень мовою логіки висловлювань Логічні відношення між складними судженнями Умовивід Загальна характеристика умовиводу Умовиводи логіки суджень Типологія правил висновку. Обґрунтування правил висновку. Метод аналітичних таблиць. Умовиводи логіки висловлювань в традиційній логіці. Висновки із категоричних суджень Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Перевірка коректності силогізму. Ентимема. Силогістика та метод аналітичних таблиць. Недедуктивні умовиводи Аргументація Поняття доведення. Структура доведення Види доведення Спростування Спростування тези. Спростування тези фактами. Спростування тези шляхом доведення істинності іншої тези. Спростування тези шляхом виведення із неї наслідків, що суперечать дійсності. Спростування аргументів. встановлення хибності аргументів. встановлення недостатності аргументів відносно тези. виявлення сумніву в істинності аргументів. Виявлення сумніву в надійності джерела аргументів. Спростування демонстрації. Правила доведення і спростування Правила і помилки стосовно тези. Правила і помилки стосовно аргументів. Правила і помилки стосовно демонстрації.
 
Наст >