< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

 • - які документи необхідно подати до органу ДАІ для отримання реєстрації автотранспортного засобу;
 • - які податки і збори сплачують під час реєстрації автотранспортного засобу;
 • - особливості відображення в бухгалтерському фінансовому обліку операцій придбання автотранспортних засобів;
 • - особливості відображення в бухгалтерському фінансовому обліку операцій вибуття автотранспортних засобів;
 • - порядок відображення операцій руху транспортних засобів у реєстрах обліку та формах фінансової звітності;
 • - порядок розрахунку та облік амортизації транспортних засобів у бухгалтерському (фінансовому) та податковому обліку.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

 • - нараховувати податки, які сплачують під час реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ;
 • - відображати в реєстрах обліку операції придбання, передачі та списання автотранспортних засобів;
 • - відображати в формах фінансової звітності операції руху автотранспортних засобів та їх амортизації;
 • - розраховувати і відображати амортизацію в податковому обліку.

План

 • 2.1. Документальне оформлення державної реєстрації транспортних засобів.
 • 2.2. Податки і збори під час реєстрації транспортних засобів.
 • 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів.
 • 2.3.1. Придбання за кошти.
 • 2.3.2. Безоплатне одержання автомобілів.
 • 2.3.3. Внесок авто до статутного капіталу.
 • 2.3.4. Придбання автотранспорту за бартером.
 • 2.3.5. Придбання автомобіля, що був в експлуатації.
 • 2 3 6. Купівля автомобіля на запасні частини.
 • 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства.
 • 2.4.1. Продаж автомобіля.
 • 2.4.2. Вибуття автомобіля внаслідок крадіжки.
 • 2.5. Відображення транспортних засобів в реєстрах обліку та формах звітності.
 • 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів.
 • 2.6.1. Відображення амортизації у фінансовому обліку.
 • 2.6.2. Податковий облік основних засобів та їх амортизації.

Основним об'єктом обліку в системі автотранспортних організацій є автомобіль або інший транспортний засіб (автобус, таксобус).

Відповідно до чинного порядку, забороняється експлуатувати автотранспортний засіб без його реєстрації в органах ДАІ. Тому без держреєстрації і видачі реєстраційних номерів не можна ввести автомобіль в експлуатацію.

Документальне оформлення державної реєстрації транспортних засобів

В Україні встановлено порядок, згідно з яким автотранспортні засоби наземного пересування підлягають реєстрації в уповноваженому державному органі - державній автомобільної інспекції (ДАІ).

Відповідно до статті 34 Закону № 3353, установлено, що: "Державній реєстрації й обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи і мотоколяски".

Правила державної реєстрації й обліку зазначених автотранспортних засобів затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. за № 1388 (надалі - Правила реєстрації).

Однією з цілей реєстрації є визначення бази оподаткування для сплати податку з транспортних засобів і збору за забруднення навколишнього середовища.

Реєструванню підлягають як автомобілі, придбані на території України, так і завезені з-за кордону. Зареєструвати автомобіль потрібно протягом 10 діб після придбання чи митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України (п. 7 Правил реєстрації). Зазначений термін ДАІ продовжує, якщо власник транспортного засобу не може вчасно здійснити реєстрацію з поважної причини (хвороба, відрядження тощо).

Автомобіль повинен реєструвати особисто власник - фізична особа чи відповідальний працівник юридичної особи (якщо власник - юрособа ). Для реєстрації необхідні такі документи :

 • 1. Заява (для юридичних осіб встановлено обов'язкове узгодження реєстрації в райвійськкоматі, про що робиться відповідна позначка).
 • 2. Документ, що засвідчує особу власника чи відповідальну особу (як правило, паспорт).
 • 3. Документи, які підтверджують правомірність придбання транспортного засобу. Такими документами можуть бути:
  • а) довідка-рахунок, видана суб'єктом підприємницької діяльності, що реалізував транспортний засіб (якщо автомобіль куплено в суб'єкта підприємницької діяльності, для якого їхній продаж - основна діяльність);
  • б) договір (якщо автомобіль придбано у фізичної особи), в тому числі угода, укладена на товарних біржах, та інші засвідчені у встановленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб;
  • в) копія рішення суду, засвідчена у встановленому порядку, із зазначенням юридичної чи фізичної особи, яка визнається власником транспортного засобу, марки, моделі, року випуску, а також ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу;
  • г) довідка органу соціального захисту населення, що виділив автомобіль чи мотоколяску (для інвалідів);
  • д) акт прийому-передачі транспортного засобу (форма встановлена в додатку № 6 до Правил реєстрації), виданий підприємством - виробником транспортного засобу - із зазначенням конкретного одержувача, скріплений підписом посадової особи підприємства і печаткою.

У випадку ввезення авто з-за кордону додатково надається:

е) посвідчення митного органу про реєстрацію транспортного засобу в підрозділах ДАІ або довідка-рахунок - для фізичних осіб;

є) вантажна митна декларація - для юридичних осіб.

 • 4. Документ, що підтверджує оцінку вартості транспортного засобу. Ціна транспортного засобу вказується в довідці-рахунку і товарній накладній постачальника.
 • 5. Документ, який підтверджує відповідність конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін у реєстраційні документи. Таким документом є Акт технічного огляду і звірення номерів агрегатів. Його видають після техогляду.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) з поміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку за попереднім місцем реєстрації надається, якщо купуються автотранспортні засоби, які були в експлуатації.

У пункті 8 Правил реєстрації зазначено, що реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після сплати їхніми власниками передбачених законодавством податків, а також внесення у встановленому порядку платежів за огляд транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію і зняття їх з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів і номерних знаків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >