< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою "А" на основі економіко-статистичних методів

На основі нижченаведених даних розрахувати плановий обсяг товарообороту за групою "А" за такими методами:

 • 1) на основі середніх темпів зростання;
 • 2) на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи в загальному обсязі товарообороту;
 • 3) на основі коефіцієнта еластичності.

Таблиця

Інформація для розрахунків

тис. грн

Показники

Г

іеріоди (квартали)

1

2

4

5 поточний

6 плановий

Товарооборот за групою "А"

1258

1378

1528

1639

1800

Товарооборот по підприємству

10185

10916

11850

12577

13196

15412

Обрахуйте середньозважений обсяг товарообороту за групою "А", якщо коректність (достовірність) кожного з методів оцінена таким чином:

 • 1) на основі середньорічних темпів зростання — 0,4;
 • 2) на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи в загальному обсязі товарообороту - 0,3;
 • 3) на основі коефіцієнта еластичності — 0,3.

Розв'язок

 • 1. Розрахунок частки товарообороту за групою "А" в загальному товарообороті:
 • 1258
 • 1-й період -100 = 12,35%.

У 10185

 • 1378
 • 2-Й період ^^~100 = 12,62%. 1528
 • 3-Й період -100 = 12,89%.

к 11850

 • 4-й період в; - 100 = 13,03 %.
 • 12577
 • 5-й період 100 =13,64%.
 • 13196
 • 2. Планування товарообороту за групою "А" на основі середнього темпу зростання:
 • 2.1. Розрахунок середнього темпу зростання товарообороту за групою

"А" (7^7):

^ = п.& = 5-&оо=109,37%> ІТОАЧа 1/1258

де ТО"аш -обсяг товарообороту за групою "а" у звітному періоді (5-й період); ТОаА„баз - обсяг товарообороту за групою "А" у базовому періоді (1-й період); п - кількість періодів.

2.2. розрахунок середнього темпу приросту товарообороту за групою

"а" (Тпр"г):

Тпр"А" = Тр"А" 100-100 = 109^7 -100 = 9,37%. 2.3. розрахунок планового товарообороту за групою "А" (ХОплшАл):

туї т0-л**, 'ІКг 1800 109,37 1ОЛ0 „

ТОпЛп^ =-——=--— = 1968,66 тис.грн.

^ 100 100

 • 3. планування товарообороту за групою "а" на основі оцінки та прогнозування частки товарної групи у загальному обсязі товарообороту
 • 3.1. розрахунок середнього темпу зростання частки товарообороту за групою "а" (ТрНшАт):
 • 7ЬЧ.А. = 5-] ДМІїОО = 102,51%. А 12,35
 • 3.2. розрахунок частки товарообороту за групою "а" у плановому періоді (Чпл"А"):

^ 13,64-102,5^-А 100

3.3. розрахунок планового товарообороту за групою "а" (ТОпл^г):

„ ТОплзаг Чпл"А* 15412 -13,98 ■ _

ТОпл"А"7 =-—-4- = ---— = 2155,1 тис. грн,

4 2 100 100 у

де ТОплзаг - плановий обсяг загального товарообороту підприємства.

 • 32
 • 4. планування товарообороту за групою "А" на основі коефіцієнта еластичності
 • 4.1. розрахунок середнього темпу приросту товарообороту по підприємству (Тирю):

Тпрзаг = 5-Лі/--196 100 -100 = 6,69%. Гж V10185

4.2. розрахунок коефіцієнта еластичності (кел):

„ Тпр "А. 9,37 , . Кел = Ґ А = —— = 1,4. Тпр заг 6,69

коефіцієнт еластичності показує, що при зміні загального товарообороту підприємства на 1% обсяг товарообороту за групою "А" змінюється на 1,4%.

4.3. розрахунок темпу приросту товарообороту по підприємству на плановий період (ТпрТОплзвг):

Тпр ТОплзаг = ТОпл** 100-100 = 100-100 = 16,79%. заг ТОзвзаг 13196

4.4. розрахунок темпу приросту товарообороту за групою "А" на плановий період (ТпрТОпл нА„):

ТпрТОпл„А" = ТпрТОплзаг -Кел = 6,79 • 1,4 = 23,52%.

виходячи з виявленої залежності, при зростанні загального товарообороту підприємства в плановому періоді на 16,79% товарооборот за групою "А" зросте на 23,52%.

4.5. розрахунок планового товарообороту по групі "А" (ТОппаА„з):

ТОпл ' _ТО„/Гзв. (100+ТпрТОпл "А„)^

ЩА"3 100

1800-(100 +23,52) V.

=--= 2223,41 тис. грн.

 • 100 Н
 • 5. розрахунок планового товарообороту за групою "А" з врахуванням достовірності окремих методів планування (ТОпл"А№):

ТОпл"А" = 1968,66 ■ 0,4+2155,1 • 0,3 + 2223,41 03 = 2101,02 тис. грн.

33

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >