< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кабінетні дослідження

Ця методика полягає в ґрунтовному вивченні статистичної інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище фірми з доступних джерел. Такими повинні бути спеціальні довідники з цієї сфери діяльності, прайс - листи, наукова та публіцистична література, інформація з інтернету. Ця робота надзвичайно клопітлива та творча і вимагає відповідної кваліфікації від працівника, що буде її виконувати. Результатами цього аналізу є характеристика визначених сегментів ринку, динаміки і специфіки різних економічних параметрів.

Проблеми цієї методики в наших умовах полягають у закритості інформації про функціонування переважно більшості туристичних фірм. Переважно фірми надають про себе тільки загальнодоступну інформацію про ціни на туристичні послуги.

Аналіз обраних випадків

Окремим методом, що вважається композитним чи комплексним методом дослідження споживачів на ринку, є метод аналізу обраних випадків. Сама назва вводить в оману, ніби метод є кабінетним, аналітичним, насправді він виявляється перехідним від кабінетних до польових досліджень. Залежно від конкретного випадку в цій методиці переважає аналітична чи безпосередня інформація, добута на місці за допомогою інтерв'юера.

Ця методика застосовується для вивчення окремих, екстремальних випадків або звичайного випадку, який користується підвищеною увагою з якихось причин. Ця методика передбачає паралельне чи послідовне використання як кабінетних, так і польових досліджень.

Дослідження з виходом на об'єкт (польові)

Аудит торгових точок

Дуже ефективна в сучасних умовах так звана маркетингова розвідка або аудит торгових точок, що проводиться з допомогою спеціально підготовлених фахівців. Під час таких розвідок аудитори проводять інвентаризацію товарів та послуг, призначених для перевірки. Як правило, аудитори-інтерв'юери фіксують у вибраних для дослідження торгових точках інформацію за заданими параметрами.

Метою такої розвідки може бути: одержання статистичних даних з дистрибуції, товарного асортименту, конкурентного середовища, обсягів реалізації, цінового діапазону та подальша обробка цих даних для виявлення тенденцій розвитку ринку цих послуг.

Підготовчим етапом цієї методики є вибір торгових точок, що здійснюється в декілька етапів. Спочатку робиться загальна схема торгових точок цього типу на визначеному регіоні. Потім здійснюється районування їх за встановленими параметрами, а після цього відбираються найбільш типові в кожному районі також за певними критеріями. Збирання інформації проводиться систематично у визначені години і дні.

Останні досягнення НТР, що застосовуються для цієї методики, — це сканери, що дають можливість зафіксувати велику кількість товарів зі значною точністю. Особливістю аудиту є використання його перед виходом на ринок нових товарів чи послуг, тому найчастіше цей вид дослідження застосовують підприємства як разову акцію.

Таємничий покупець

"Secret Shopper" — це спеціальна методика, що застосовується для проведення оцінки роботи продавців та ступеня задоволеності клієнтів. Дослідник, підготовлений за спеціальною програмою, грає роль звичайного покупця. З допомогою спостереження та заздалегідь розроблених питань дослідник складає певну оціночну шкалу досліджуваного продавця чи працівника установи.

Дуже часто такі дослідження замовляють менеджери банків, ресторанів, готелів, щоб мати уявлення про роботу свого персоналу. На основі цих досліджень менеджер повинен зробити висновок про професійну підготовку виробничих кадрів та прийняти заходи з метою покращення фахового рівня робочого колективу. В крайніх випадках можливе навіть звільнення з роботи при здійсненні неприпустимих помилок в обслуговуванні клієнтів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >