< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Учасники бюджетного процесу та їх повноваження

Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями.

Бюджетними повноваженнями визнаються права й обов'язки учасників бюджетних правовідносин.

Можна виділити три групи органів, що беруть участь в бюджетному процесі.

Органи законодавчої та виконавчої влади. До цієї категорії відносять Верховну Раду України, яка є провідним органом в управлінні бюджетом, ради депутатів, які виступають провідними органами в управлінні місцевими бюджетами, та органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України (КМУ), державні адміністрації, виконані органи місцевих рад), які забезпечують підготовку проекту відповідного бюджету і його виконання.

Січень

Затвердження розпису Державного бюджету України

Лютий

Визначення переліку статистичних показників, необхідних для обрахунку міжбюджетних трансфертів

Березень

Збір статистичної інформації для визначення коригуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів

Квітень

Розроблення пропозицій проекту

До 1.01 Національний банк України подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект основних засад грошово-кредитної політики та проект кошторису

Травень

Державного бюджету України

Не пізніше 1.01 - подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; розгляд Верховною Радою звіту про виконання закону про Державний бюджет України; розгляд основних макропоказників економічного і соціального розвитку України; аналіз виконання бюджету у поточному бюджетному періоді; оцінка обсягу фінансування бюджету; складання пропозицій проекту державного бюджету України; не пізніше, ніж за чотири дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект "Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період"

Червень

Визначення основних напрямів бюджетної політики

пізніше 1.01 - парламентські слухання з питань бюджетної полі гаки (з доповіддю про основні напрямки бюджетної політики на назтупний бюджетний період виступає Прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України); схвалення основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період

Продовження табл. 2.2

Липень

Складання проекту Державного бюджету України

Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів; розроблення бюджетних запитів, аналіз бюджетних запитів, включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України

Серпень

Подання проекту закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України; обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; не пізніше 15 - оприлюднення законів, які впливають на формування дохідної та видаткової частини бюджетів

Вересень

Розгляд проекту Державного бюджету КМУ

Схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів України; не пізніше 15.09 - подання проекту закону з відповідними матеріалами Верховній Раді України; не пізніше 20.09 - представлення проекту закону на пленарному засіданні Веховної Ради України; не пізніше 22 числа - опублікування проекту закону в газеті "Урядовий кур'єр"

Жовтень

Розгляд та

прийняття

Державного

бюджету

України

Верховною

Радою України

Не пізніше 1.10 - розгляд проекту закону в комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України та подання пропозицій до Комітету з питань бюджету; не пізніше 15.10 - розгляд Комітетом з питань бюджету спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів пропозицій до проекту закону та підготовка висновків і пропозицій до нього; розгляд проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні; не пізніше 20.10 - прийняття проекту закону в першому читанні; підготовка проекту закону до другого читання

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >