< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми і напрями туристсько-краєзнавчої діяльності

Кожна подорож потребує певних знань, умінь та навичок туриста, що обумовлено вимогами безпечного проведення подорожі та педагогічною доцільністю. Заздалегідь не підготовлена подорож може призвести до негативних педагогічних наслідків, а можливо, і до загрози життю та здоров'ю туристів. Нині виокремлюють масовий дитячо-юнацький туризм, який охоплює практично всіх дітей та молодь і має епізодичний характер, та туристсько-краєзнавчу діяльність, яка реалізується в постійній роботі туристських гуртків, клубів, краєзнавчих об'єднань тощо.

Прогулянка

Це найпростіша короткочасна форма туристичної роботи (пересування пішки, на лижах, велосипедах, човнах), яка доступна для широких мас, з метою оздоровлення та загартування організму, яка має елементи техніки туризму (подолання нескладних природних перешкод, елементи орієнтування на місцевості, елементи туристичного побуту). Туристичні прогулянки спрямовані на формування туристичних навичок, необхідних при підготовці спортивних походів.

Похід

Ця форма включення людини в природне середовище пов'язана з активними способами пересування, автономністю існування туристської групи. Залежно від складності походи бувають одноденними (походи вихідного дня), багатоденними, категорійними.

У туристсько-краєзнавчій діяльності найчастіше організовують походи вихідного дня з метою активного відпочинку, вони мають спортивно-тренувальну спрямованість і актуальні для будь-якої пори року.

Одноденні походи умовно можна поділити на прогулянково-оздоровчі, навчально-екскурсійні, тренувально-спортивні, їх розрізняють за відстанню, швидкістю руху, характером дороги і природних перешкод, метою проведення та ін.

Багатоденні переходи характеризуються активними формами пересування за визначеним маршрутом, під час проходження якого можливе подолання природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо). Тривалість багатоденних переходів (піших) охоплює 3-20 днів, протяжність маршруту - 60-300 км. Залежно від виду туризму (лижний, гірський, водний та ін.) протяжність маршруту змінюється.

Залежно від технічної складності, кількості природних перешкод, протяжності, тривалості походи поділяють на категорії (з І до VI категорії складності) та некатегорійні. До некатегорійних належать походи, що мають складність, протяжність або тривалість, менші від установлених для маршруту І категорії складності, 1-3-денні походи (походи вихідного дня) та походи 1, 2, 3 ступеня складності (див. Додатки, табл. 3).

Категорію складності походу визначають відповідно до класифікації маршрутів (переліку класифікованих туристичних маршрутів), перевалів, печер тощо.

Будь-який похід повинен бути насамперед цікавим, тобто мати емоційний центр. Ним можуть бути мальовничі береги річок, пам'ятки природи, архітектури, культури, історії та ін. Спочатку бажано організувати походи рідним краєм, районом, областю.

Залежно від мети існує кілька видів туристичних походів. Серед них слід вирізняти агітаційно-масові походи, підготовчі та спортивні.

Агітаційно-масові походи проводять на честь суспільно-політичних чи спортивних подій із метою залучення широких мас населення до туристичного руху та обміну досвідом. Наприклад, щорічні підйоми на гору Говерлу у День Незалежності України.

Підготовчі походи здебільшого організовують для формування та розвитку спеціальних умінь, необхідних у походах, а також для поступової підготовки організму до великих і тривалих навантажень у майбутніх спортивних походах. Основним змістом підготовчих походів є ознайомлення з туристичним екіпіруванням, режимом дня у поході; вдосконалення техніки пересування; навчання спеціальним діям, пов'язаним з розвідуванням шляху, вибором і підготовкою місця розташування табору, організацією ночівлі, розведенням багаття тощо; виховання витривалості, сили, швидкості та інших якостей, необхідних для участі в складних і тривалих походах. За тривалістю підготовчі походи класифікують як походи вихідного дня.

Спортивні туристичні походи - це групове або командне проходження туристичного спортивного маршруту певної протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної складності за нормативний час. Вони можуть бути організовані з пішохідного туризму, лижного, гірського, водного, велосипедного, спелео, вітрильного, автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення комбінованих походів з елементами різних видів туризму (наприклад, пішохідна частина доповнюється водним сплавом).

За участь у спортивних походах та керівництво ними присуджуються спортивні розряди та звання (див. Додатки).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >