< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ціль та задачі економічного аналізу

Особливості предмета економічного аналізу також враховуються при визначенні та вирішенні задач економічного аналізу, що випливають з його цілей. Ціль економічного аналізу тісно пов'язана з ціллю функціонування суб'єкта господарювання - максимізацією прибутку та вартості майна. Згідно з цим, ціль економічного аналізу в умовах металургійного підприємства (об'єднання) полягає у виявленні та подальшому використанні резервів підвищення ефективності його діяльності для подальшого використання резервів.

Ціль економічного аналізу конкретно виражається в його задачах. Вона досягається поетапно, послідовно, за допомогою вирішення комплексу взаємопов'язаних аналітичних задач. Аналітичні задачі деталізують ціль аналізу, відображають її складові частини. Задачі визначаються суб'єктом економічного аналізу в залежності від стану зовнішнього середовища, предмета та об'єкта економічного аналізу.

Найважливішими класичними задачами економічного аналізу є наступні.

 • 1. Оцінка стану зовнішнього середовища: економічної ситуації в країні, галузі, регіоні, на ринках та ін.
 • 2. Оцінка напруженості, обґрунтованості, якості встановлених завдань: стандартів; бізнес-планів; норм; нормативів.
 • 3. Оцінка реальності, обґрунтованості та оптимальності управлінських рішень.
 • 4. Об'єктивна, всебічна оцінка виконання встановлених завдань (планів, стандартів, норм, нормативів) підприємством та його структурними підрозділами. Оцінка внеску структурних підрозділів у загальні результати діяльності металургійного підприємства (об'єднання).
 • 5. Дослідження динаміки показників діяльності для виявлення й оцінки тенденцій економічного розвитку та їхньої циклічності.
 • 6. Визначення відхилення фактично досягнутого рівня показників відносно встановлених завдань та звітних показників попередніх періодів (у тому числі базових).
 • 7. Виявлення та кількісна оцінка впливу окремих факторів на оціночні й узагальнюючі показники діяльності.
 • 8. З'ясування причин, що зумовлюють вплив кожного з показників-факторів (фактори другого, третього і т.д. порядку або факторів, кількісне вимірювання яких неможливе), наприклад, впливу неорганізованих джерел забруднення на умови праці.
 • 9. Контроль за здійсненням вимог господарського (між структурними підрозділами підприємства та цеху) й комерційного (з іншими підприємствами) розрахунків.
 • 10. Виявлення, вивчення, оцінка та розповсюдження передового вітчизняного та світового досвіду економічної діяльності аналогічних металургійних підприємств (об'єднань), у першу чергу - конкурентів.
 • 11. Визначення та вимірювання внутрішніх і зовнішніх резервів діяльності (невикористаних можливостей виконання бізнес-планів, покращання показників діяльності, удосконалення металургійного виробництва та ін).
 • 12. Розробка конкретних заходів, спрямованих на: підвищення конкурентоспроможності металопродукції, усунення порушень виробничого ритму, недоліків, втрачених можливостей, втрат та збитків; використання досягнень науково-технічного прогресу, науки та передового досвіду у металургії для мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності металургійного підприємства (об'єднання).
 • 13. Контроль за ходом впровадження заходів, спрямованих на реалізацію резервів поліпшення результатів операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Слід зазначити, що поява нових явищ та процесів, багатогранність господарських ситуацій, ймовірний характер економічних процесів, коригування цілі аналізу та інше розширюють перелік задач економічного аналізу.

Незалежні оцінки ліквідності, платоспроможності, ділової активності, ефективності діяльності металургійного підприємства-емітента є задачами зовнішнього економічного аналізу для досягнення цілі цього аналізу - оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства, оцінки кредитоспроможності позичальника.

Економічний аналіз у рамках аудиту проводиться з метою об'єктивної, незалежної оцінки достовірності звітності та фінансового стану металургійного підприємства. Для досягнення цієї мети в зовнішньому економічному аналізі вирішуються аналітичні задачі: встановлення суттєвості і змісту ділової активності клієнта; виявлення можливих передбачених, навмисних помилок і пропусків у звітності клієнта; оцінка використання ресурсів; оцінка фінансового стану, можливостей функціонування, перспектив розвитку. Останні задачі зовнішного економічного аналізу, який проводить аудиторська фірма, особливо актуальні при виконанні робіт, які супутні аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >