< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків

 • 6.1. У разі переоформлення кореспондентського рахунку в зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), власником рахунку подаються документи, передбачені п.п.2.1, 2.2 цього Положення.
 • 6.2. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:
  • - за рішенням Національного банку України про ліквідацію уповноваженого банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;
  • - за рішенням господарського суду про ліквідацію уповноваженого банку або його банку-кореспондента чи визнання одного з них банкрутом;
  • - за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;
  • - у разі позбавлення банку-резидента банківської ліцензії або відповідного пункту письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями;
  • - у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;
  • - на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи угодою між банками-кореспондентами.
 • 6.3. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:
  • - у разі ліквідації чи банкрутства згідно з законодавством країни реєстрації цього банку;
  • - у разі ліквідації чи банкрутства банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;
  • - у разі позбавлення банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента, банківської ліцензії або відповідного пункту письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями;
  • - у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;
  • - на інших підставах, передбачених чинним законодавством чи угодою між банками-кореспондентами.
 • 6.4. Проведення операцій через кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті може бути зупинено за рішенням державних податкових адміністрацій, судових, правоохоронних та інших органів у випадках, передбачених чинними законами України.

Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій

7.1. Функції контролю за здійсненням операцій через кореспондентські рахунки банків в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях покладаються на уповноважені банки України.

Функції контролю за операціями, які здійснюють через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях розпорядники бюджетних коштів, рахунки яких обслуговуються Державним казначейством України, покладаються на Операційне і територіальні управління Національного банку України.

7.2. Органи валютного контролю, а також уповноважені банки, мають право вимагати від резидентів документи та інформацію, що підтверджують здійснення платежів через кореспондентські рахунки в іноземній валюті та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях відповідно до чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, а також мають право вимагати і від уповноважених банків інформацію, що підтверджує дотримання ними чинного законодавства України.

Уповноважений банк України зобов'язаний робити відмітку на оригіналах документів, на підставі яких ним була куплена, обміняна іноземна валюта за операціями, що визначені цим Положенням, та на копіях зазначених документів, які залишаються в нього на зберіганні. Відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної валюти, її суму, атакож засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку.

7.3. При перерахуванні коштів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях уповноважений банк, який обслуговує платника цих коштів, виконує такі функції:

перевіряє наявність документів, що свідчать про правомірність платежу; перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, вякому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (продукцію, роботи, послуги) тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, зазначених у абзаці другому цього пункту, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за нездійснення функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, а також вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України"Про банки і банківську діяльність".

Якщо платіж на користь нерезидента здійснюється через кореспондентські рахунки кількох українських уповноважених банків, то ці банки також перевіряють (крім банку, що обслуговує платника) правильність оформлення платіжних доручень. Якщо платіжне доручення оформлено неправильно, банк зобов'язаний повернути його без виконання, вказавши мотиви цього повернення. У разі невиконання цієї вимоги та вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення вони несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

 • 7.4. Контрольні функції уповноважених банків при надходженні коштів на користь резидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях:
 • 7.4.1. Якщо поточний рахунок резидента в гривнях відкрито в іншому українському уповноваженому банку, то уповноважений банк, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, перевіряє:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (продукцію, роботи, послуги) тощо.

У разі незабезпечення уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим підпункту 7.4.1, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим підпункту 7.4.1, атакож вимог абзацу четвертого пункту 4.7 цього Положення він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України"Про банки і банківську діяльність".

7.4.2. Якщо уповноважений банк України обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях, то він перевіряє:

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операцій;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (продукцію, роботи, послуги) тощо;

після зарахування коштів на розподільчий рахунок вимагає від клієнта - отримувача коштів необхідні документи, що підтверджують правомірність надходження цих коштів.

Якщо платіжне доручення не відповідає вимогам абзаців другого та третього або виявлені порушення з боку банку - відправника коштів, уповноважений банк зобов'язаний повернути таке платіжне доручення без виконання (вказавши мотиви повернення).

У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених абзацами другим, третім та п'ятим цього підпункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту 4.2 розділу 4, атакож вимог, передбачених абзацом четвертим підпункту 7.4.2, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

7.5. У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента - власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:

правомірність здійснення цих операцій (наявність такої операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 цього Положення);

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, вякому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" .

 • 7.6. Контрольні функції уповноваженого банку під час надходження коштів на кореспондентський рахунок ЄБРР.
 • 7.6.1. Уповноважений банк здійснює контроль за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно до пунктів 7.1, 7.2 цього розділу.
 • 7.6.2. Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з цього кореспондентського рахунку ЄБРР на поточний рахунок резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції тощо.

Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" уразіневи-конання контрольних функцій, передбачених абзацом третім цього підпункту, а також вимог абзацу третього пункту 5.6 розділу 5 цього Положення.

7.6.3. Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:

перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції;

вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування коштів на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок резиден-та-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях.

Уповноважений банк зобов'язаний повернути платіжне доручення без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне доручення не відповідає вимогам цього пункту або виявлені порушення з боку банку - відправника коштів.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" уразіневи-конання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацами другим пункту 5.2 розділу 5 цього Положення та абзацом третім цього підпункту.

7.6.4. Уповноважений банк перевіряє під час отримання платіжних доручень від ЄБРР - власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій:

правомірність здійснення операції (наявність такої операції в переліку, зазначеному в підпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 та пунктах 5.3, 5.4 розділу 5 цього Положення);

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату відповідного договору про надання кредиту, укладеного між ЄБРР та резидентом, зміст операції, код операції тощо.

Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" уразіневи-конання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацом третім цього підпункту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >