< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти підприємницької діяльності. Громадянин як суб'єкт підприємництва

Відповідно до законодавства України, суб'єктами підприємницької діяльності є:

 • 1) господарські організації (підприємства) - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
 • 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Існують також обмеження щодо здійснення фізичними особами права на заняття підприємницькою діяльністю. Вона обмежується законом щодо депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. До то ж, забороняється займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовцям, службовим особам органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, органів державної безпеки України тощо.

Посадовими особами органів управління господарського товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а в товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради).

Об'єктами підприємницької діяльності є матеріальні, нематеріальні, фінансові ресурси, продукція, послуги, а також наймана праця.

Підприємці в процесі своєї діяльності реалізують господарську компетенцію, тобто сукупність господарських прав та обов'язків.

Суб'єкт підприємницької діяльності має такі права:

 • - без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом;
 • - укладати договори з іншими суб'єктами господарювання;
 • - відкривати банківський рахунок;
 • - створювати спілки, асоціації та інші громадські об'єднання підприємців;
 • - укладати з громадянами трудові договори (контракти, угоди) щодо використання їх праці;
 • - користуватись послугами системи соціального забезпечення та соціального страхування;
 • - відкривати свої філії, представництва, проводити реорганізацію і ліквідацію підприємства за рішенням власника;
 • - одержувати інформацію про результати інспектування і перевірок його діяльності;
 • - оскаржувати у суді неправомірні дії громадян, юридичних осіб та органів державної влади.

При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити соціальні гарантії щодо найманих працівників:

 • - належні та безпечні умови праці;
 • - оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками;
 • - соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України та інші соціальні гарантії.

Усі суб'єкти підприємницької діяльності, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести облік результатів своєї роботи, складати та подавати статистичну інформацію і фінансову звітність.

Підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави.

За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність. Фізична особа-підприємець несе відповідно до чинного законодавства України наступні види відповідальності:

 • - цивільно-правову (матеріальну). Всім своїм майном на яке може бути накладене стягнення в судовому порядку;
 • - адміністративну (штраф);
 • - кримінальну (штраф, обмеження свободи, позбавлення волі).

Таким чином, підприємницька діяльність може здійснюватись:

 • - без утворення юридичної особи (фізична особа-підприємець).
 • - з утворенням юридичної особи (підприємство).

Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи.

Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:

 • - безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство. що ним створюється;
 • - із залученням або без залучення найманої праці;
 • - самостійно або спільно з іншими особами.

Іноземці та особи без громадянства при здійсненні господарської діяльності в Україні користуються такими самими правами і мають такі самі обов'язки, як і громадяни України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >