< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Числівник

Числівники - це слова, що вказують на кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідають на питання скільки? котрий?

І. За значенням, структурно-граматичними властивостями та характером вживання числівники поділяють на два розряди: кількісні й порядкові.

Кількісні відповідають на питання скільки? (дві біржі; п ять каш 'ютерів; два ваучери; чотири асоціації).

Порядкові - відповідають на питання котрий за порядком? (шостий будинок; третій місяць; дванадцята аудиторія).

Кількісні числівники поділяються на чотири групи:

власне кількісні позначають кількість предметів у цілих одиницях (п'ять акціонерних товариств; десять облігацій; дванадцять простих векселів; сто малих підприємств) ;

неозначено-кількісні позначають загальну кількість, точно не вказану (безліч квітів; мало автомобілів; декілька днів; кілька годин/. Ці числівники співвідносні з прислівниками, їх значення розрізняють за контекстом (багато працює - присл.; багато комерсантів - числ.):

кількісно-збірні позначають кількість предметів у їх сукупності як одне ціле (двоє каченят; четверо ведмежат; шестеро онучат). Ці числівники легко субстантивуються, наприклад: Семеро на одного не чекають (нар. тв.): ...Отуже їх двоє (укр. казка).

В українській мові літературною нормою є вживання числівників двоє, троє, четверо, п'ятеро... десятеро, одинадцятеро, дванадцятеро, а також числівників, що виражають парність: обидва, обидві, обоє;

кількісно-дробові позначають дробові величини: п ять шостих (5/6); дві третіх (2/3) сім восьмих (7/8).

Ця група числівників функціонує у математиці, в різних математичних позначеннях, властивих науковому і частково офіційно-діловому стилям мовлення. Замість слів півтора, половина, чверть у цих стилях вживають інші назви дробових чисел: один і п'ять десятих (півтора): одна четверта (чверть). Слова: половина, чверть, третина, вжиті без чисельника одна, характеризують розмовну мову.

2. За будовою кількісні числівники діляться на три групи: прості, складні, складені. Прості -однослівні: один, п ять. дев ять. сто. тисяча. Складні - числівники, утворені з двох чисел, об'єднаних в одне слово: чотирнадцять, сімнадцять, тридцять, дев яносто, двісті, дев ятсот. Складені - числівники, що складаються з двох і більше простих або складних, окремо взятих слів: двадцять п ять. шістсот тридцять чотири, сорок сім, п ятдесят вісім, сто двадцять чотири.

Порядкові числівники

Поряд ко в і числівники відмінюються за числами, родами, відмінками й узгоджуються з іменниками, тобто стоять в одному роді, числі й відмінку, що й іменник, до якого вони відносяться. Наприклад: перший об скт. перші об 'скти: перший підприємець, перша ферма, перше видавництво: перший фермер, першого фермера, першому фермеру (-ові). першого фермери, першим фермером, при першому фермеру (-ові).

Відмінюються порядкові числівники як прикметники твердої групи (крім числівника третій, який приймає закінчення прикметника м'якої групи).

Складні порядкові числівники, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, пишемо одним словом: двохтисячний, трьохмільйонний, чотирьохмільярдний.

Примітка. Складні порядкові числівники, шо закінчуються на -тисячний.

- мільйонний, -мільярдний, можуть мат и понад два корені: сіпопіридцяшисемипшсячнии. п 'ятсотО(шс)ииіші(.емиліільііонний.

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят третій - ...третього - ...третьому і т.д.

Порядкові числівники, що входять до різних фразеологічних зворотів, можуть мати експресивне забарвлення: п 'яте колесо до воза: перша висота.

Специфічну групу числових фразеологізмів, до яких входять порядкові числівники, становлять календарні і часові позначення: сьоме (сьомого) січня; о шостій ранку: на шосту ранку; за п ятнадцять хвилин чотирнадцята; сімдесяті роки; на перше третє (на 01. 03).

Серед порядкових числівників виділяють числівник другий (-а, -е, -і). В українській мові вживається також займенник другий, у значенні "інший". Наприклад: Вже другий день стоїть туман. (Тут другий -числівник.) У відрядження поїде хтось другий. (Тут другий - займенник, вжитий у значенні "інший".)

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >