< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Експерименти Соломона Аша

Дослідження конформізму. Проблема впливу на поведінку людини соціальних норм є надзвичайно актуальною і завжди цікавила психологів. Систематичне дослідження явища конформності здійснив Соломон Аш у середині 50-х років. Було отримано надзвичайно багато інформації про проблему впливу групи на поведінку індивіда.

Експериментальна ситуація, змодельована в експерименті Аша, була надзвичайно близькою до реальної ситуації спілкування людини. Друзі чи інші люди обговорюють певне питання; коли вони висловили свою думку, запитують того, хто ще не висловився. В такій ситуації людина має або погодитись з іншими, або повідомити свою точку зору. Аш мав встановити, наскільки прагнення до адаптації змінює поведінку людини.

Учений обмежив дослідження сферою сприйняття. Явище залежності від групи він вивчав у контрольованих лабораторних умовах на прикладі простих задач візуального порівняння, Аш провів добре сплановану серію експериментів за стандартною методикою.

Експеримент був досконало організований і проведений. Він продемонстрував силу дії соціально-психологічного закону, показав, наскільки сильним є чинник впливу групи. В цих простих експериментах учасники повністю усвідомлювали помилки інших людей і свою слушність, однак все-таки прагнули підлаштуватись під загальну думку.

Дослідження Аша справляють велике враження, адже вони демонструють соціально-психологічний механізм залежності людини навіть у тих умовах, коли вона чітко усвідомлює свою слушність і помилки інших. Колізії спілкування стають драматичними у складних ситуаціях, коли особа не має певної позиції, питання, які розглядаються, є досить складні, а тиск зацікавленої групи - досить потужним. Роботи Аша стали поштовхом до дослідження механізму конформності, що триває і по сьогодні.

Варіації експерименту Аша.

Аш провів також дослідження, в якому одна особа із семи підставних давала правильну відповідь. За таких умов тільки 5 % досліджуваних погоджувались із думкою групи. Отже, соціальна підтримка знижує конформність. Коли є хоча б одна особа, що є нашим союзником, ми можемо залишатись вірними своїй позиції, здійснити опір груповому тиску та уникнути конформності.

На сьогодні визначено, що конформна поведінка зумовлена такими чинниками:

  • - соціальна підтримка;
  • - привабливість групи та зв'язок з нею. Чим привабливішою для індивіда є група, чим тісніший зв'язок індивіда з групою, тим охочіше він підлаштовує свою поведінку під загальну і поділяє позиції групи. Найбільшими конформістами будуть ті, кому група дуже подобається і хто поділяє її цінності. Чим більш референтна група для особи, тим сильніше діятиме тенденція до проявів конформності. (Тож щастя спільних цінностей і референтності коштує особі самостійності у формуванні свої позиції.);
  • - розмір групи. При збільшенні групи тенденція до конформності посилюється. Залежність за уточненими даними виглядає дещо складніше. Тенденція до конформності посилено діє в групі розміром 6-7 членів, за подальшого збільшення групи рівень конформності вирівнюється і навіть знижується. Як вважав Аш, у більшій групі досліджувані поступово починають сумніватись у щирості її членів та думати про змову учасників з метою чинити тиск. Усвідомивши такі особливості, люди починають протидіяти тиску.

Наступні дослідження засвідчили, що жінки більше схильні до конформості, ніж чоловіки. Деякі вчені спростували цей висновок, однак у літературі закріпилась така позиція. Сучасні дослідження, проведені більш коректно, цього не підтверджують. Дані, які були отримані раніше, сьогодні пояснюють упередженістю чоловіків-експериментаторів, які створювали більш комфортні умови для чоловіків, ніж для жінок.

Критика експерименту Аша здебільшого зводилася до того, чи можна вважати організовану експериментальну ситуацію зістав-ною до реальних ситуацій. Зауваження полягали в тому, що учасники легко схилялись до одностайності з групою, тому що вважали експериментальну ситуацію надто простою і мало важливою. Однак, імовірно, поведінка людей зміниться, коли йтиметься про важливі для них цінності.

Експерименти Аша не тільки були схвалені в товаристві професійних психологів, що трапляється рідко, а й багато раз повторені з варіацією різноманітних умов.

Деякі вчені вважають, що з того часу, як були проведені дослідження Аша, рівень конформності постійно знижується. В країнах із різними культурами, наприклад, у Японії, рівень конформності значно вище, ніж у США, де заохочують індивідуалізм.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >