< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нав'язування заробітної плати.

Припустімо, що Чак і його товариші по роботі вирішують страйкувати, щоб домогтися вищої реальної заробітної плати. Це "нав'язування заробітної плати" спричинить подальше зростання витрат виробництва, і крива сукупної пропозиції переміщуватиметься ліворуч. Успішне нав'язування робітниками свого рівня заробітної плати викличе переміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч.

Зміни витрат виробництва, що не пов'язані із заробітною платою.

Зміни в технології і пропозиції сировини (називають шоками або збуреннями пропозиції) також можуть переміщувати криву сукупної пропозиції. Несприятливі збурення пропозиції, такі, як зменшення поставок сировини (наприклад, нафти), підвищують ціни на сировину, збільшують виробничі витрати і переміщують криву сукупної пропозиції ліворуч. Бувають сприятливі збурення пропозиції, такі, як незвично добра погода, що сприяє щедрому врожаю, тим самим зменшуючи витрати на виробництво продовольства, виробничі витрати, і переміщує криву сукупної пропозиції праворуч. Так само розвиток нових технологій, що зменшує витрати виробництва шляхом підви

ТАБЛИЦЯ 26.2. Підсумки: чинники, що переміщують криву сукупної пропозиції

Підсумки: чинники, що переміщують криву сукупної пропозиції

щення продуктивності праці, може розглядатися як сприятливе збурення пропозиції, що переміщує криву сукупної пропозиції праворуч.

Вплив на криву сукупної пропозиції змін у виробничих витратах, що не пов'язані із заробітною платою, можна підсумувати таким чином 1: несприятливі збурення пропозиції, що збільшують витрати виробництва, переміщують криву сукупної пропозиції ліворуч, в той час як сприятливі збурення пропозиції, що зменшують витрати виробництва, переміщують криву сукупної пропозиції праворуч.

Для кращого запам'ятовування чинники, що переміщують криву сукупної пропозиції, показано в таблиці 26.2.

Тепер, коли нам відомі чинники, що впливають на криву сукупної пропозиції, можна з'ясувати, що відбудеться, коли вони спричинять переміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч, як на графіку 26.6. Припустімо, що економіка початково перебуває біля природного обсягу виробництва в точці 1, і крива сукупної пропозиції переміщується з А£; до А52 у зв'язку з несприятливими збуреннями пропозиції (зокрема різким зростанням цін на енергоносії). Економіка переміщуватиметься з точки 1 у точку 2, в якій рівень цін зростає, але сукупний обсяг виробництва падає* Економічна ситуація зростання рівня цін, що супроводжується падінням обсягу виробництва, зображена на графіку 26.6 і називається стагфляцією (поєднання слів "стагнація" та "інфляція"). Тепер у точці 2 обсяг виробництва нижчий за його при

Реакція обсягу виробництва і рівня цін па переміщення кривої сукупної пропозиції.

Графік 26.6. Реакція обсягу виробництва і рівня цін па переміщення кривої сукупної пропозиції. Переміщення кривої сукупної пропозиції з А5і до АЯз переводить економіку з точки 1 в точку 2. Оскільки Yt < Уп, крива сукупного попиту починає переміщуватися назад, повертаючись врешті на позицію А£і, де економіка знову опиниться в точці 1.

родний рівень. Тому заробітна плата знижується, і крива сукупної пропозиції повертається назад в положення А£|, де вона початково перебувала. Результат полягає в тому, що економіка наче спускається вниз по кривій сукупного попиту АПі (припускаємо, що крива сукупного попиту залишається у тій же позиції). Тому економіка повертається до тривалої рівноваги в точці 1. Хоча переміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч початково підвищує рівень цін і зменшує обсяг виробництва, остаточний вплив полягає в тому, що обсяг виробництва і рівень цін незмінні (крива сукупного попиту утримується незмінною).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >