< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У якому порядку будується індивідуальний житловий будинок, садовий чи дачний будинок?

Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок за умови, що він не перевищуватиме двох поверхів (без урахування мансардного) та 300 квадратних метрів, а також господарські будівлі і споруди, гаражі, елементи інженерного захисту, благоустрою та озеленення присадибної, дачної або садової земельної ділянки може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва відповідних будівель і споруд. Параметри житлових будинків визначаються з урахуванням державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" та ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

Загальний порядок здійснення забудови в цьому випадку скорочується: згідно ст. 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника, отримання містобудівних умов та обмежень не вимагається.

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону від 05.07.2011 р. № 103. Для його отримання забудовник звертається до управління (відділу) містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо намірів забудови земельної ділянки.

До заяви замовником додаються:

 • — засвідчена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
 • — засвідчена згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки;
 • — ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок, перелік систем інженерного забезпечення);
 • — проект будівництва (за наявності);
 • — згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову, засвідчена у порядку для нотаріального посвідчення.

Відмовити у наданні будівельного паспорта орган містобудування та архітектури може лише у випадку невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам, планувальним рішенням садівницьких, дачних товариств, будівельним нормам, державним стандартам і правилам.

При можливості реалізації забудови орган містобудування та архітектури готує вимоги до забудови земельної ділянки, на підставі яких складається паспорт.

До будівельного паспорта входять:

 • — документи, що входять до заяви про отримання паспорту;
 • — схема забудови земельної ділянки (місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж);
 • — пам'ятка замовнику.

Будівельний паспорт підписується керівником відповідного органу містобудування та архітектури і надається забудовнику. В подальшому будівництво потребує лише подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

У якому порядку дозволяється розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та малих архітектурних форм?

Тимчасовою спорудою торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності вважається одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Існують два види тимчасових споруд:

 • — пересувні, що не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у яких може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
 • — стаціонарні, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і площа яких по зовнішньому контуру — до 30 кв. м;

Наказом Мінрегіону від 21.10.2011 р. № 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. За рішенням місцевої ради проектувальною організацією або архітектором розробляються комплексна схема розміщення тимчасових споруд (матеріали щодо місць розташування споруд в межах вулиці, мікрорайону, населеного пункту) архітектурний тип тимчасових споруд (зовнішній архітектурний вигляд), які затверджуються рішенням виконавчого органу відповідної ради.

Підставою для розміщення окремої тимчасової споруди є паспорт прив'язки.

Особа, яка має намір встановити тимчасову споруду, для визначення відповідності наміру щодо розміщення споруди комплексній схемі звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із заявою про можливість розміщення із доданням графічних матеріалів із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконаних у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів.

Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із заявою щодо оформлення паспорта прив'язки, до якої додає:

 • — схему розміщення;
 • — ескізи фасадів у кольорі М 1:50 (для стаціонарних споруд), які виготовляються на замовлення проектувальною організацією (архітектором), при цьому для підготовки паспорта прив'язки містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
 • — схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або на його замовлення проектувальником;
 • — технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Паспорт прив'язки оформлюється органом з питань містобудування та архітектури, і може бути не наданий лише у випадку подання неповного пакета документів або подання недостовірних відомостей.

Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі. Встановлення тимчасової споруди здійснюється відповідно до паспорта прив'язки, після її розміщення замовник подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або відповідної районної державної адміністрації заяву щодо виконання вимог паспорта прив'язки.

Власник тимчасової споруди, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності (на вулиці, майдані, площі, у парку, саду, сквері, на прибудинковій території), зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою.

Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної ради або районної державної адміністрації відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій і може бути продовжений за заявою замовника, при цьому нова дата, скріплена підписом та печаткою органу, що видав паспорт, зазначається у паспорті.

У випадку проведення ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена тимчасова споруда, дія паспорта прив'язки призупиняється. Власнику тимчасової споруди надається інше тимчасове місце для розміщення.

Невеликі споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовуються для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнення композиції будинків, будівель, їх комплексів є малими архітектурними формами. До них належать павільйони, навіси, арки, колони, декоративні фонтани, штучні паркові водоспади, скульптура, вуличні меблі (лавки, лави, столи), садово-паркове освітлення, ліхтарі, сходи, балюстради, обладнання дитячих ігрових майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, огорожі, ворота, меморіальні споруди, рекламні та інформаційні стенди, дошки та інші об'єкти.

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", який встановлює, що порядок розміщення малих архітектурних форм визначається Правилами благоустрою території населеного пункту. Ці правила затверджуються сільськими, селищними, міськими радами і не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.

У випадку, якщо при будівництві згідно проекту реконструкції та договору з інвестором-забудовником використовуються кошти державного бюджету або кошти місцевих бюджетів, житлові будинки, приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >