< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система "1С: Підприємство"

Система "1С: Підприємство" — це АІС обліку на підприємстві з розширеними можливостями систем 3-го покоління. Вона складається з окремих модулів, які можуть працювати разом. їх можливості викладені в нижченаведених характеристиках.

Бухгалтерський облік дозволяє реалізувати будь-яку схему облік залежно від конфігурації.

Оперативний облік призначений для обліку наявності і руху матеріальних цінностей і коштів.

Розрахунок дозволяє реалізувати будь-яку схему розрахунку зарплатні залежно від конфігурації.

Інші модулі призначені для технічного персоналу або адміністратора системи і пов'язані з профілактикою, обслуговуванням бази даних або інтеграцією АІС в інші системи, що є допоміжними. Це — "Управління розподіленими інформаційними базами", "WEB-розширення", "Тестування та полагодження інформаційних баз", "Конвертор табличних документів ІС" та ін.

Головні модулі є технологічним блоком, що реалізує загальну функціональність, яка залежить від технічних особливостей програмного та апаратного забезпечення. Ці модулі здійснюють також підтримку так званих "конфігурацій" і є базою для виконання програм на вбудованій мові програмування. Конфігурація являє собою множину ключових змінних, тобто тих, що статично характеризують підприємство та його діяльність (код реєстрації, ставка ПДВ, план рахунків, нормативні показники тощо), та "бізнес-правил" у вигляді програм на вбудованій мові високого рівня, які характеризують бізнес-процеси підприємства в динаміці

Для великого підприємства компанія "1С" пропонує придбати всі її основні модулі та пакет стандартних конфігурацій у такому складі:

"ІС: Фінансове планування" — типова пропозиція "Фінансове планування" — це єдиний додаток для стратегічного й оперативного планування (бюджетування), збору даних про фактичне виконання плану, план-факторного аналізу виконання бюджету, моделювання, аналізу і прогнозування фінансового стану організації.

"ІС: Бухгалтерія" — типова конфігурація, що являє собою готову пропозицію для автоматизації більшості складових бухгалтерського обліку.

"ІС: Торгівля та склад" призначена для обліку будь-яких видів торгових операцій. Завдяки гнучкості й настроюваності система здатна виконувати всі функції обліку — від надання довідників і введення первинних документів до одержання різних відомостей та аналітичних звітів.

"ІС: Зарплатня та кадри ПРОФ" призначена для розрахунку заробітної плати і кадрового обліку, може використовуватися як на госпрозрахункових підприємствах, так і в організаціях з бюджетним фінансуванням. Вона надає можливість не тільки автоматизувати розрахунок заробітної плати, але й організувати облік співробітників, реєструвати службові переміщення, складати статистичні довідки про кадровий склад. Універсальність системи дозволяє реалізувати будь-який підхід до вирішення перелічених завдань і одержувати будь-які звітні документи.

Компанія "1С" випускає також варіанти комплексів, що призначені для вузькоспеціалізованих потреб обліку та звітності. Ці комплекси автоматизують облік та звітність у цільових галузях.

Конфігурації для "1 ("Підприємство" фактично є надпрограмами, що виконуються на основі базових модулів А-Г (рис. 2.4).

Рівень А є фізичним рівнем або рівнем інфраструктури, до складу якого входять обладнання та програмні засоби (СУБД, операційні системи, драйвери) для збереження та одержання потрібної інформації на кожному АРМі АІС.

Рівень Б — це рівень програмного забезпечення від 1С. Базові й службові модулі "1С: Підприємство" надають програмістам комплексів

більш глибокий рівень абстракції для того, щоб вони не витрачали час на зайві технічні подробиці стосовно обробки даних, а працювали з такими простими та доступними віртуальними об'єктами, як проводка або документ.

Архітектура АІС

Рис. 2.4. Архітектура АІС "1С: Підприємство"

Рівень В стосується конфігурацій або макропрограм, які повністю характеризують інформаційну модель підприємства і визначають порядок роботи окремих АРМів та всієї АІС загалом.

Рівень Г забезпечує інтерфейс з користувачами. На цьому рівні вводяться дані для обробки та виводяться результати роботи АІС залежно від конфігурації.

Компанія постачає готові пропозиції, з використанням базових модулей та типових конфігурацій. У комплексній поставці передбачені стандартні конфігурації "Бухгалтерія+Торгівля+Склад+Зарплатня+ Кадри", "Бухгалтерський облік", "Торгівля+Склад", "Зарплата+Кадри", "Виробництво+ Послуги + Бухгалтерія", "Фінансове планування".

Але навряд чи можлива ситуація, коли типова конфігурація системи повністю задовольняє потребам замовника. Тоді постає питання її "підгонки". Та для такої операції потрібен висококласний спеціаліст, який повинен знатися на бухгалтерському обліку та фінансах, щоб правильно зрозуміти, чого від нього вимагають, та добре володіти інформаційними технологіями взагалі і вбудованою мовою програмування "1С: Підприємство" зокрема.

Цю систему широко рекламують як універсальний варіант, але на практиці дійсною сферою її використання виявився малий та середній бізнес.

Перевагою АІС є здатність до гнучкого конфігурування. До недоліків системи можна віднести високу вартість впровадження та експлуатації, а також надто складну будову конфігурацій, для освоєння якої потребується тривале навчання спеціалістів. У деяких конфігураціях майже відсутній захист інформації від несанкціонованого доступу. На практиці часто виявляється, що система не дуже вдало спроектована і у випадку великого обсягу даних навіть найсучасніші та найдорожчі апаратні засоби не в змозі забезпечити досить високу швидкість обробки. Це означає, що на великих підприємствах АІС "1С: Підприємство" працювати не зможе.

Фінансовий аналіз у стандартних конфігураціях цієї автоматизованої інформаційної системи відсутній, але завдяки вбудованій мові він може бути реалізований, хоча його й складно виконати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >