< Попер   ЗМІСТ   Наст >

стадія - отримання товарів, робіт та послуг

Розпорядники бюджетних коштів:

  • - здійснюють контроль за фактичним отриманням придбаних товарів (звіряють замовлення, перевіряють та порівнюють з первинними зобов'язаннями);
  • - складають звіт про відповідність отриманих товарів замовленню.

стадія - здійснення платежів

Здійснення платежів органами Державного казначейства України за бюджетними фінансовими зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів проводиться лише за наявності в обліку органів Державного казначейства України їх бюджетних фінансових зобов'язань у межах помісячного плану асигнувань.

Розпорядник бюджетних коштів:

  • - одержує товари (роботи, послуги) і дає розпорядження про сплату;
  • - надає платіжне доручення Державному казначейству для здійснення платежу;
  • - казначейство робить проплату, якщо бюджетне зобов'язання відповідає повноваженням і є в наявності кошти.

Органи Державного казначейства України можуть здійснювати попередню оплату за товари та роботи. За такими бюджетними зобов'язаннями після настання терміну їх виконання розпорядник коштів повинен подати до органу Державного казначейства України документи, які підтверджують бюджетне фінансове зобов'язання.

У разі нецільового використання коштів бюджету до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів застосовується механізм зменшення бюджетних призначень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від від 4 лютого 2004 р. № 112. Нецільовим визнається використанням бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису. Оформлюється таке порушення контролюючим органом протоколом або актом ревізії. Вимоги цієї постанови не розповсюджуються на бюджетні призначення, що стосуються оплати праці, пільг, компенсацій та соціальних гарантій населенню і працівникам бюджетних установ.

Рішення про зменшення бюджетних призначень приймається Міністром фінансів України та доводиться до територіального органу Державного казначейства, який здійснює обслуговування розпорядника та/або одержувача бюджетних коштів і контролюючого органу, за документами якого було прийнято рішення про зменшення бюджетних призначень.

Одночасно бюджетні асигнування в обсязі, що передбачений для зменшення бюджетних призначень, призупиняються в установленому законодавством порядку. Зменшення бюджетних призначень здійснюється шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет щодо зменшення обсягу бюджетних повноважень головному розпоряднику бюджетних коштів.

Для здійснення контролю щодо додержання чинного законодавства при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти розроблено порядок взаємодії між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним казначейством України, затверджений спільним наказом цих органів управління 18 листопада 2004 року № 417/199. У разі здійснення розпорядником бюджетних коштів платежів, не передбачених взятим фінансовим зобов'язанням, або визнання процедури закупівлі недійсною Мінекономіки інформує про це Державне казначейство, яке вживає заходи для недопущення здійснення платежів з рахунку замовника. Державне казначейство щокварталу надає Мінекономіки зведену інформацію про вжиті заходи.

стадія - використання товарів, робіт, послуг на виконання бюджетних програм

Коли товари або послуги отримано та за них сплачено, вони готові до споживання. Товари легко оцінити, віднісши їх до запасів. Важливими є питання оптимального обсягу замовлення та наскільки ефективно використовуються товари в процесі надання послуг? Тому здійснюється постійний контроль за забезпеченням співвідношення ціни та якості отриманих товарів та послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >