< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Позабюджетні екологічні фонди та екологічне страхування

Для фінансування екологічних програм, заходів та капітальних вкладень в природоохоронні фонди утворюються державний та місцеві позабюджетні фонди (рис. 5.2).

Формування екологічних фондів

Рис. 5.2. Формування екологічних фондів

Сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища здійснюється платниками двома платіжними дорученнями: 30% до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 70% до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища з наступним їх розподілом у такому співвідношенні:

  • 20% загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;
  • 50% загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки.

У містах Києві та Севастополі зазначені 70% загальної суми збору спрямовуються до фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджетів міст Києва і Севастополя, на окремі рахунки.

Підприємства гірничо-металургійного комплексу, сплачують збір двома платіжними дорученнями: 10% до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 20% до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища з наступним їх розподілом у такому співвідношенні:

  • 10% загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;
  • 10% загальної суми збору - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки.

Решту 70% загальної суми збору зазначені підприємства вказують в окремому рядку розрахунку збору і використовують самостійно для виконання природоохоронних заходів.

Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" за нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100% сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120% облікової ставки Національного банку України.

Кошти місцевих і державного позабюджетних фондів використовуються тільки за цільовим призначенням для фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів щодо зниження впливу забруднення біосфери на здоров'я людини.

Екологічне страхування - це угода, за якою страхова компанія за обумовлену винагороду бере на себе зобов'язання відшкодування збитків страхувальника, яких він зазнав внаслідок виникнення умов, передбачених страховою угодою.

Воно є важливим важелем економічного стимулювання природоохоронних витрат є здійснення добровільного і обов'язкового державного та інших видів страхування громадян та їхнього майна і доходів підприємств на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього середовища та погіршення якості природних ресурсів. Страхування є єдиним засобом запобігання наслідкам екологічного ризику в господарській діяльності, тому що мета страхування полягає в забезпеченні захисту від всіляких випадковостей.

У міжнародній практиці страховий ризик визначається як явище здатне спричинити певні втрати, яких можна уникнути за рахунок купівлі страхового полісу. До сфери екологічного страхування належить страхування ризику позанормативних викидів і скидів шкідливих речовин і екологічних збитків внаслідок пожеж і вибухів, страхування нових технологій, сировини і т.п.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >