< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Одним із нововведень Податкового кодексу України є збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що замінив податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу справляється з юридичних та фізичних осіб за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів*, що поділяються на колісні, судна, літаки і гелікоптери (зареєстровані відповідно до законодавства України).

Основні новації збору за першу реєстрацію транспортного засобу:

  • 1. Збір сплачується лише під час першої реєстрації транспортного засобу, тобто виключено сплату податку при проходженні технічного огляду, реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.
  • 2. Виключено з об'єкта оподаткування мопеди та велосипеди з установленим двигуном, причепи (напівпричепи); водночас літаки і гелікоптери (крім військової авіації та цивільної оборони), мотоцикли (незалежно від об' єму циліндра установленого двигуна), трактори на гусеничному ходу, деякі автомобілі та судна увійшли до переліку об' єктів обкладання збором.
  • 3. Змінено коефіцієнти до ставок збору. Для транспортних засобів, що використовувалися до восьми років, коефіцієнт тепер дорівнює 2 (було 1), а для транспортних засобів, термін використання яких перевищує вісім років, - 40 (було 33,3); для суден, літаків і гелікоптерів - 3.

Система коефіцієнтів стимулює використання нових транспортних засобів, оскільки вони мають менш негативний вплив на навколишнє середовище.

  • 4. Змінено порядок сплати збору. Юридичні особи повинні подавати податкову звітність тільки під час першої реєстрації транспортного засобу, а не кожного року; розрахунок транспортного збору здійснюється за місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу в десятиденний строк після першої реєстрації.
  • 5. Ставки податку будуть коригуватися щороку, ураховуючи індекси споживчих цін, індекси цін виробників промислової продукції (проект щодо зміни ставок треба вносити до Верховної Ради щороку до 1 червня).

Отже, механізм збору за першу реєстрацію транспортного засобу має такі переваги для платників: його сплата і подання звітності відбуваються лише один раз.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу є не тільки одним із фіскальних інструментів, а й важелем державного впливу на навколишнє середовище. Зокрема, при визначенні бази оподаткування враховується потужність, об' єм циліндрів двигуна, термін використання транспортних засобів тощо, тобто чим вищі ці показники, тим сума збору буде більшою. Можливо, це є стимулом до використання нових, з новітніми технологіями, менш потужних транспортних засобів, які допоможуть мінімізувати витрати на сплату збору і викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Інші загальнодержавні податки, плати і збори

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопровода-ми, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Сплачується за надані послуги з транспортування (переміщення) вантажу територією України об' єктами трубопровідного транспорту.

Платники:

  • o суб' єкти господарювання, які експлуатують об' єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України;
  • o уповноважений Кабінетом Міністрів України суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з транзиту природного газу територією України.

Об' єкт оподаткування:

Для нафти та нафтопродуктів - їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України в податковому (звітному) періоді.

Для природного газу та аміаку - сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, - удосконалений різновид рентних платежів з набранням чинності Податкового кодексу України.

Платники - суб' єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих в установленому законодавством порядку.

Об'єкт оподаткування: обсяг видобутої вуглеводневої сировини в податковому (звітному) періоді; обсяг природного газу, зменшений на обсяг рециркулювального природного газу, що є новацією Податкового кодексу України.

Потреба України в нафті на сьогодні становить 28 млн т. Власний видобуток покриває приблизно 15-18 % потреби в нафті. Виходячи з перспективного попиту на нафту та прогнозних рівнів видобутку нафти і газового конденсату в Україні імпорт нафти у 2010-2015 рр. становитиме 23,3 та 26,7 млн т відповідно, у 2020 р. - 29,1 млн т і в 2030 р. - 30,4 млн т1.

Фіксований сільськогосподарський податок - загальнодержавний податок, що справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки, сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів.

Платники. Сільськогосподарські товаровиробники, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік не менше за 75 % та ін.

Об' єкт оподаткування. Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди.

Ускладнено реєстрацію суб' єкта господарювання як платника фіксованого сільськогосподарського податку, оскільки встановлено більше обмежень.

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

Обсяг проданої виробниками електроенергії на оптовому ринку електроенергії в 2010 р. становить 170 955,4 млн кВттод (на 9,19 % більше, ніж у 2009 р.)1. Надходження коштів за куповану електроенергію відображено в табл. 7.8.

Таблиця 7.8

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА КУПОВАНУ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У 2008-2010 рр., тис. грн*

Показник

2008

2009

2010

Надходження коштів, усього

52 540 596

52 791 181

67 897 800

У тому числі: від постачальників за регульованим тарифом

42 685 001

44 646 011

56 904 260

від постачальників за нерегульова-ним тарифом

7 181 744

6 197 826

8 855 338

Платники: оптовий постачальник електричної енергії; виробники електричної енергії; які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії та теплової енергії.

Об'єктом оподаткування є вартість відпущеної електричної енергії.

Ставка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, становить 3 % від вартості фактично відпущеної платником збору електричної енергії без урахування податку на додану вартість.

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ

Платники - суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Об' єкт оподаткування - вартість природного газу, відпущеного кожній категорії споживачів у звітному періоді.

Новації Податкового кодексу України щодо спеціальних податкових режимів мають на меті подальше сприяння розвитку економіки.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України.

Платники - загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування.

Об' єкт оподаткування - ширина смуги радіочастот.

Відповідно до Декларації керівних засад використання мовлення через супутники для вільного поширення інформації, розвитку освіти і розширення культурних обмінів (Париж, 15 листопада 1972 р.) і ч. 2 ст. 44 Статуту Міжнародного союзу електро-зв' язку радіочастоти й орбіта геостаціонарних супутників є обмеженими природними ресурсами, що належать усім народам. Їх використання регулюється Конвенцією Міжнародного союзу електрозв' язку та її Регламентом радіозв' язку. Статут Міжнародного союзу електрозв' язку і Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку (Женева, 22 грудня 1992 р.) ратифіковані Законом України від 15 липня 1994 р.1

Зауважимо, що до інших обов' язкових платежів в Україні відносять переважно рентні плати та збори. Їх роль у формуванні доходів зведеного бюджету України незначна. Виходячи зі змісту новацій Податкового кодексу навряд чи слід очікувати підвищення фіскальної ролі цих платежів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >