< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегії туристичної фірми-претендента

Іноді туристичні фірми, що займають друге, третє і подальші місця в сфері туризму, є досить крупними туристичними фірмами. Ці туристичні фірми, складають свого роду "першу десятку певного ринку сфери туризму", можуть прийняти на озброєння одну з двох конкурентних стратегій. Вони можуть здійснити атаку на лідера та інших конкурентів, відкрито заявивши свої права на велику частку ринку (ставши, таким чином, претендентами на місце лідера, або "переслідувачами"). Або ж вони можуть підігравати решті конкурентів і не "розгойдувати човен". Розглянемо конкурентні стратегії туристичних фірм-претендентів на лідерство.

Туристична фірма, що кидає виклик лідеру ринку, повинна спочатку визначити свою стратегічну мету. Велика частина туристичних фірм-претендентів прагне підвищити свою прибутковість, збільшуючи долі ринку, що належать їм. Стратегічна мета вибирається залежно від того, хто з конкурентів буде вибраний туристичною фірмою як суперник. В більшості випадків у туристичної фірми є можливість кинути виклик тому або іншому конкуренту.

Туристична фірма-претендент може атакувати ринкового лідера. Це досить ризикована, але потенційно багатообіцяюча стратегія, застосовувати яку має сенс у тому випадку, коли лідер недостатньо добре обслуговує ринок. Щоб атака була успішною, туристична фірма повинна мати яку-небудь вагому конкурентну перевагу перед лідером - перевага по витратах, що веде до встановлення нижчих цін, або здатність надавати споживачам велику цінність за ціною з надбавкою.

Туристична фірма-претендент може уникати зіткнення з лідером і натомість атакувати порівнянні з нею за розмірами туристичні фірми або дрібніші туристичні фірми, що діють на місцевих або регіональних ринках. Ці дрібніші туристичні фірми можуть відчувати брак у фінансових ресурсах і незадовільно обслуговувати своїх споживачів. Декілька крупних туристичних фірм виросли до своїх теперішніх розмірів, не кидаючи виклик крупним конкурентам, а поглинаючи невеликих місцевих або регіональних конкурентів.

Таким чином, стратегічна мета туристичної фірми-претендента залежить від того, кого з конкурентів вона збирається атакувати. Якщо туристична фірма переслідує лідера ринку, її метою може бути зайняти досить велику частку ринку.

Туристична фірма може також поставити перед собою мету добитися лідируючої позиції на ринку. Якщо туристична фірма переслідує невелику місцеву туристичну фірму, її метою може бути витіснення цієї туристичної фірми з даної сфери діяльності. Головне, про що слід пам'ятати при виборі суперника, - туристична фірма повинна обережно підходити до вибору супротивників і ставити перед собою чітко визначену і досяжну мету.

Стратегії туристичної фірми-послідовника.

Далеко не кожна туристична фірма "з першої десятки" прагне кинути виклик лідеру ринку. Лідер ніколи не залишає спроб безкарно отримати прибуток за рахунок його споживачів. Якщо претендент спокушає споживачів нижчими цінами, вищим рівнем турпродуктів або додає туристичному продукту додаткові привабливіші властивості, лідер з метою відбиття атаки здатний швидко добитися того ж самого. Лідер, як правило, витриваліший в рішучій боротьбі за споживачів. Після суворого поєдинку обидві туристичні фірми можуть опинитися в досить важкому положенні, а це означає, що претендент, перш ніж атакувати, повинен двічі подумати. Тому багато туристичних фірм вважають за краще слідувати за лідером, ніж кидати йому виклик.

Туристична фірма, яка слідує за лідером, може одержати безліч переваг. Ринковий лідер часто несе величезні витрати, пов'язані з розвитком нових турпродуктів і ринків, розширенням мережі просування турпродукту, створенням і навчанням ринку. Звичайно нагородою за всі ці тяжкі праці і ризик служить лідерство на ринку. З іншого боку, туристична фірма-послідовник може переймати досвід лідера і копіювати або удосконалювати його туристичні продукти і маркетингові програми, звичайно вкладаючи значно менше засобів. Хоча туристична фірма-послідовник навряд чи зможе обійти лідера, вона часто може добитися досить значного рівня прибутків.

Цінові війни можуть спалахнути будь-якої хвилини. Туристичні фірми прагнуть уникати швидких і раптових захоплень частки ринку, тому що така стратегія тільки провокує відплату. Більшість туристичних фірм уникають переманювати споживачів один у одного. Натомість вони пропонують покупцям одні і ті ж турпродукти, звичайно копіюючи в цьому лідера. Розподіл доль ринку дуже стабільний.

Це не означає, що туристична фірма-послідовник не має власної ринкової стратегії. Туристична фірма-послідовник повинна знати, як утримати існуючих споживачів і як завоювати чималу частку нових. Кожен "послідовник" прагне до того, щоб його цільовий ринок володів виразно вираженими перевагами - місцеположенням, об'ємом турпродуктів, можливостями надання споживачам фінансових пільг. Туристична фірма-послідовник - це першочергова мішень для атак туристичних фірм-претендентів. Отже, туристична фірма-послідовник повинна весь час піклуватися про те, щоб її виробничі витрати були низькими, а якість турпродуктів - високою. Вона також повинна відразу вступати на нові ринки, як тільки вони з'являються. Слідування за лідером і наслідування лідеру не означає пасивності поведінки або сліпого копіювання дій лідера. Туристична фірма-послідовник повинна визначити для себе свій власний шлях зростання, але такий, який не чреватий відплатою з боку конкурентів.

Туристичні фірми, які слідують на ринку за лідером, в тій чи іншій мірі слідують і його поведінці, і в цьому сенсі можуть бути віднесені до одного з трьох широко розповсюджених типів. Туристична фірма, яку можна назвати плагіатором, повністю копіює туристичні продукти, що випускаються лідером, його систему розподілу, рекламу та інші маркетингові дії. Він нічого не винаходить і не породжує сам. Він просто намагається існувати за рахунок інвестицій, здійснених лідером ринку.

Туристична фірма-імітатор копіює у лідера, але вносить деякі відмінності в комплекс турпродуктів, що надаються, рекламу, ціноутворення та інші складові маркетингового комплексу. Лідер не звертає уваги на імітатора до тих пір, поки той не переходить у відкритий наступ. Імітатор навіть може допомогти лідеру уникнути звинувачень в монополізмі.

І нарешті, туристична фірма-наслідувач будує свою політику, використовуючи продукцію лідера і його маркетингові програми, часто покращуючи їх. Наслідувач може вибрати для свого продажу інші ринки, щоб уникнути конфронтації з лідером. Часто наслідувач переростає в майбутнього претендента, оскільки освоює і удосконалює методи і способи надання турпродукту, розроблені різними туристичними фірмами у всьому світі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >