< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Неторгові операції

Загальна характеристика та класифікація неторгових операцій

Неторгові операції це операції з обслуговування фізичних осіб, що не займаються підприємницькою діяльністю, а також послуги, що надаються юридичним особам і не стосуються безпосередньо їх комерційної діяльності:

 • - купівля та продаж іноземної валюти через обмінні пункти;
 • - оплата платіжних документів у національній та іноземній валютах;
 • - інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів у національній валюті;
 • - оплата переказів, що надходять фізичним особам з-за кордону,
 • - переказ коштів фізичних осіб за кордон;
 • - операції за поточними рахунками і вкладами фізичних осіб в іноземній валюті;
 • - операції з банківськими пластиковими картками;
 • - операції з дорожніми чеками.

Класифікація неторгових операцій в іноземній валюті:

І. Залежно від суб'єкта надання послуг неторгового характеру вони поділяються на:

 • - банківські - послуги, які надаються банківськими установами, спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами та іншими установами й організаціями;
 • - послуги комерційних банків, що надають ширший спектр послуг, до яких належать практично всі можливі операції, тобто послуги, що надаються спеціалізованими інститутами;
 • - послуги компаній фірм (небанківських обмінних пунктів валют, клубних пластикових карток, переказів коштів своїх клієнтів тощо), що займаються обслуговуванням пластикових карток, грошових переказів тощо, тобто послуги, що надаються іншими суб'єктами.

В Україні переважна більшість послуг неторгового характеру надається банківськими установами.

II. Залежно від типу клієнтів, що отримують послуги:

 • - операції, що проводяться для юридичних осіб (сплата витрат на відрядження та операції з корпоративними пластиковими картками);
 • - операції, що проводяться для фізичних осіб (фізичні особи можуть отримати весь спектр неторгових операцій).

В Україні найбільш поширеними є послуги з обміну валюти та переказу коштів фізичних осіб за кордон і отримання надходжень з-за кордону. Останнім часом набули популярності операції з дорожніми чеками. Надання послуг з обслуговування пластикових карток є перспективними і перебувають на стадії розвитку.

III. Залежно від виду неторгові операції можна поділити на три групи:

1. Переказні - це такі операції, в основі яких лежить переказ коштів

однієї особи на користь іншої, або трансформація грошових коштів особи для використання їх тією ж особою (операції з дорожніми чеками). До переказних операцій належать:

 • - операції з дорожніми чеками;
 • - операції з пластиковими картками;
 • - послуги з переказу коштів клієнта за кордон;
 • - оплата переказів з-за кордону та сплата інших платіжних документів.

Конверсійні - купівля та продаж іноземної валюти через обмінні пункти

Ведення валютних рахунків клієнтів (останнє частіше виступає складовою переказних операцій).

Згідно з українським законодавством такі операції можуть проводитися не лише банківськими установами.

IV. Залежно від джерела фінансування можна визначити такі види неторгових операцій:

 • - за рахунок власних коштів клієнта;
 • - за рахунок кредитних ресурсів банку;
 • - операції з кредитними картками;
 • - змішані.

Основні інструменти:

 • - дебетна картка з овердрафтом;
 • - чекова гарантійна картка.

V. Залежно від місця здійснення це можуть бути операції, що проводяться на

 • - внутрішньому;
 • - міжнародному ринках.

З переліку неторгових операцій в іноземній валюті на внутрішньому ринку здебільшого здійснюються операції з обміну іноземної валюти через мережу обмінних пунктів та ведення валютних рахунків фізичних осіб. Переважна більшість неторгових операцій в іноземній валюті (перекази коштів, операції з дорожніми чеками та пластиковими картками тощо) проводиться на міжнародних ринках.

VI. Залежно від джерел регулювання неторгові операції поділяються на:

 • - операції, які регулюються законами України та нормативними актами НБУ;
 • - операції, які регулюються міжнародними угодами;
 • - операції, які регулюються міжнародними правилами;
 • - операції, які регулюються змішаним чином (таке регулювання в Україні найбільш поширене).

VII. Залежно від виду валюти - операції, що проводяться в

 • - конвертованій;
 • - неконвертованій валюті.

Операції з пластиковими картками та дорожніми чеками здійснюються, як правило, у конвертованій валюті. Щодо операцій з переказу та отримання коштів або ведення валютних рахунків клієнтів вид валюти залежить від конкретної країни (так, перекази з України в країни СНД відбуваються в національній валюті України) та виду валюти, що вноситься клієнтом на рахунок. Конверсійні операції можуть проводитись з будь-яким видом валюти.

VIII. Неторгові операції можна класифікувати за видом доходу, що отримує банк від їх здійснення:

 • - комісійна винагорода (банк отримує її практично за всі види неторгових операцій);
 • - проценти та комісійна винагорода (такий дохід банк отримує по операціях з кредитними та дебетними картками з овердрафтом).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >