< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Що становить авторський нагляд та ким він може здійснюватись?

Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський нагляд за відповідністю виконуваних робіт проектному рішенню. Авторський нагляд здійснюється архітектором — автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Замовник і генпроектувальник (проектувальник) в умовах договору на проектування визначають виконавця авторського нагляду, і авторський нагляд здійснюється відповідно до договору із замовником.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903.

Згідно цього порядку проектувальник (генеральний проектувальник):

 • — утворює групу авторського нагляду з числа розробників проекту або уповноважених осіб, залучає представників інших проектних організацій;
 • — затверджує склад групи авторського нагляду на весь період будівництва та доводить його замовнику;
 • — здійснює авторський нагляд за підготовкою робочої документації у тому разі, коли така документація розробляється іншим суб'єктом архітектурної діяльності;
 • — залучає для здійснення авторського нагляду субпідрядні проектні організації, які брали участь у розробленні окремих розділів проектної документації;
 • — забезпечує відвідування об'єкта архітектури представниками групи авторського нагляду згідно з планом-графіком або за викликом замовника (виходячи з виробничої потреби);
 • — оформлює журнал результати авторського нагляду у двох примірниках, до яких представник групи авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури вносить зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення;
 • — ознайомлює відповідального представника підрядника під розписку із пропозиціями стосовно усунення виявлених відхилень, а разі його відмови виконати відповідні роботи — письмово повідомляє про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
 • — передає один примірник журналу нагляду замовнику;
 • — зберігає примірник журналу авторського нагляду в архіві.

Що є предметом технічного нагляду та ким він здійснюється?

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється за його дорученням особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат інженеру технічного нагляду. При цьому, замовник (забудовник) може здійснювати технічний нагляд на об'єкті будівництва і власними силами — у разі наявності у нього кваліфікації або наявності в його структурі відповідних кваліфікованих працівників.

Цей нагляд має на меті здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни такого об'єкта. Оскільки нагляд здійснюється за належним виконанням робіт виключається залучення для здійснення технічного нагляду осіб, які працюють у проектній або будівельній організації, яка виконує роботи на об'єкті, що підлягає контролю. Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903.

Інженер технічного нагляду перевіряє:

 • — технічного паспорта, сертифіката, результатів лабораторних випробувань щодо якості використовуваних конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання;
 • — відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
 • — відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
 • — виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

На об'єкті будівництва інженер проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, повідомляє підряднику про невідповідність виробів, матеріалів чи обладнання, обліковує обсяг прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, і окремо — роботи, виконані з недоліками, оформляє відповідні акти на роботи, виконані з недоліками.

При виявлені недоліків у роботі чи відхилень від проекту або нормативів підрядник на вимогу інженеру технічного нагляду зобов'язаний зупинити роботи (у разі застосування невідповідних матеріалів, деталей, конструкцій та виробів), провести лабораторні випробування матеріалів, конструкцій та обладнання, усунути відхилення від проектних рішень, недоліки та недоробки у роботі, повторного пред'явити роботи для технічного нагляду, зупинити виконання робіт у разі необхідності оформлення актів огляду прихованих робіт, або у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >