< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обвинувальний акт

Поняття і підстави складання

Обвинувальний акт - це кримінальний процесуальний акт, в якому відображається рішення слідчого, затверджене прокурором, чи самого прокурора про закінчення досудового розслідування і переведення обвинувачення до суду.

У обвинувальному акті:

 • o викладаються юридично значимі обставини кримінального правопорушення;
 • o надається юридична кваліфікація кримінального правопорушення. Підставами складання обвинувального акту є:
  • 1) повідомлення особи про підозру;
  • 2) обґрунтованість підозри достатньою сукупністю доказів;
  • 3) відсутність підстав закриття кримінального провадження.

Значення

Значення рішення про складання обвинувального акту визначається через такі положення:

 • 1) це рішення обумовлює розвиток кримінального провадження, перехід його із стадії досудового розслідування в судові стадії;
 • 2) обвинувальним актом визначаються межі судового розгляду справи;
 • 3) після спрямування обвинувального акту прокурором до суду підозрюваний набуває процесуального статусу "обвинувачений".

Вимоги

Обвинувальний акт має відповідати таким вимогам:

 • o бути об'єктивним (мають бути викладені лише достовірно встановлені обставини кримінального правопорушення);
 • o визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації кримінального правопорушення;
 • o юридично обґрунтованим, з посиланням на норми права;
 • o у обвинувальному акті слід уникати надмірно натурального опису злочинних дій, що мають жорстокий або інтимний характер. В п. 4 ППВС від 29 червня 1990 р. № 5 "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановления вироку" суддям рекомендовано кримінальні справи, обвинувальні висновки у яких складено з недопустимою натуралізацією опису злочинних дій, що виключає можливість їх публічного оголошення, зі стадії попереднього розгляду справи відповідно до вимог ст. 230 КПК повертати прокурору для складання нового обвинувального висновку (у постанові вжита термінологія КПК 1960 року - Л.Л.);
 • o текст має відповідати вимогам щодо граматики, лексики тощо. Форма обвинувального акту законом не визначена.

Зміст обвинувального акту регламентований у ч. 2 ст. 291 КПК. З обвинувальним актом ніхто із учасників досудового розслідування не ознайомлюється.

Особливості складання клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру

За результатами досудового розслідування, крім обвинувального акту, можуть бути складені клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ, які мають відповідати вимогам процесуального закону щодо обвинувального акту. Перше із них повинно містити інформацію про захід виховного характеру, який пропонується застосувати, а друге -про ПЗМХ, який пропонується застосувати, та позицію щодо можливості забезпечення участі особи під час судового провадження за станом здоров'я.

Надання стороні захисту копій процесуальних документів

Одночасно з переданням обвинувального акта, клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ до суду прокурор зобов'язаний під розписку надати їх копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ чи ПЗВХ. Зазначеним особам, якщо вони не володіють державною мовою, за їхнім клопотанням здійснюється переклад обвинувального акта, відповідного клопотання та реєстру матеріалів.

Документи, які передаються прокурором до суду

До суду прокурор спрямовує обвинувальний акт (клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ).

До обвинувального акту додаються: реєстр матеріалів досудового розслідування; цивільний позов, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування; розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування; розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного. Якщо до суду направляється обвинувальний акт щодо злочину, за який передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі, то до акту додається письмове роз'яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних.

Надання суду інших документів як стороною обвинувачення, так і стороною захисту до початку судового розгляду забороняється. Така заборона встановлена законодавцем з метою виключити можливість "тиску на суд матеріалів", зібраних сторонами, і формування у такий спосіб певної позиції суду ще до початку судового розгляду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >