< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародні організації казначейських служб

Питання раціонального управління державними фінансами в контексті сучасних євроінтеграційних процесів, пошук спільних рішень щодо плідного співробітництва в сфері управління фінансовими ресурсами знаходяться в центрі уваги світової спільноти. В умовах світової фінансової кризи на національному та міжрегіональному рівнях пошук механізмів підвищення ролі міжнародних співтовариств з обміну досвідом роботи казначейських служб та перспектив залучення нових членів з числа країн Західної і Східної Європи є надзвичайно важливим.

З ініціативи Світового Банку у 2006 році створено Казначейське співтовариство PEM PAL, яка об'єднує представників міністерств фінансів та казначейських служб Албанії, Азербайджану, Білорусії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Хорватії, Грузії, Казахстану, Косово, Узбекистану, України, Туреччини, Таджикистану, Сербії, Румунії, Молдови, Чорногорії, Македонії та Киргизстану.

Головною метою діяльності PEM PAL є поліпшення ефективності та прозорості управління державними фінансами країн-членів шляхом обміну досвідом за ключовими напрямами роботи. Мережа PEM PAL складається з трьох Практикуючих співтовариств, а саме, з питань бюджету, внутрішнього аудиту та казначейства. Керуючим органом Практикуючого співтовариства з питань казначейства є Лідерська група, до складу якої входить Україна. Практикуюче Казначейське співтовариство спрямовує свою діяльність на завдання, пов'язані з реалізацією ініціатив у сфері реформ у казначействі, а також на питання, що представляють професійний інтерес для його членів.

Стратегічна діяльність PEM PAL передбачає обмін досвідом та інформацією між країнами-учасниками мережі та міжнародними фінансовими організаціями, зокрема зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом, які є донорами програми, навчання та професійні обміни між фахівцями за актуальною тематикою.

Стратегічними напрямами діяльності Казначейського співтовариства на 20122017 роки є:

  • - використання інформаційних технологій у казначейських операціях; - бухгалтерський облік і звітність у державному секторі;
  • - фінансовий менеджмент і контроль, що відповідає пріоритетним напрямкам розвитку Казначейства.

Керуючим органом Співтовариства є Лідерська група, персональний склад якої обирається його членами з кола осіб, діяльність яких пов'язана з реалізацією відповідних реформ у їхніх країнах. Представник України входить до Лідерської групи. Членство у Лідерській групі дозволяє брати участь на постійній основі в організації діяльності та роботі мережі PEM PAL, інформувати про досягнення України у сфері реформи управління державними фінансами, складовою якої є модернізація бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі, а також пропонувати актуальні для Казначейства України питання до розгляду на засіданнях.

Значна увага приділяється питанням: послідовності казначейських реформ, модернізації документообігу і впровадження інноваційних технологій, гармонізації бухгалтерського обліку й фінансової звітності з міжнародними стандартами, обміну інформацією, що сьогодні є особливо актуальними і для нашої держави.

З 2007 року Україна стала членом Міжнародної асоціації казначейських служб (ЛІСТ), створеної з ініціативи Міністерства економіки, промисловості та фінансів1 Франції у 2006 році. Асоціація об'єднує представників казначейських служб окремих країн Європи, Африки, Азії, Карибського і Тихоокеанського басейнів та колишнього СРСР (всього 32 країни) та тісно співпрацює з такими міжнародними організаціями як: Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Організація економічного співробітництва і розвитку та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Головною метою створення Асоціації є обмін досвідом роботи, а також надання підтримки її членам у впровадженні в національних казначействах нових форм та методів діяльності відповідно до існуючих міжнародних стандартів. Вищим органом Асоціації є Генеральна асамблея, засідання якої відбулися у: 2007 р. (Рабат, Марокко), 2008 р. (штаб-квартира МВФ, Вашингтон), 2009 р. (Париж, Франція), 2010 р. (Любляна, Словенія), 2011 р. (Київ, Україна), 2012 р. (Хаммамет, Туніс), 2013 р. (Кот д'Івуарі).

Керівники казначейських служб обмінюються досвідом роботи з питань управління державними фінансами в контексті сучасних викликів для фінансово-економічних систем представлених країн. Особлива увага приділяється питанням послідовності казначейських реформ, модернізації документообігу, серед яких, впровадження інноваційних технологій обміну інформацією.

Значна увага учасників дебатів та дискусій зосереджується навколо питань гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності із міжнародними стандартами для державного сектора та структури єдиного плану рахунків у державному секторі як засобу раціонального управління державними фінансами країнами-членами Асоціації. Реформа бухгалтерського обліку у державному секторі країн - членів Асоціації, національні економіки кожної з яких відчули негативний вплив світової фінансової кризи, супроводжується низкою питань, пов'язаних з необхідністю: підвищення якості інформації, що відображається у бухгалтерському обліку за методом нарахувань; удосконалення процедур внутрішнього контролю та управління ризиками; пошуку нових засобів управління готівкою; удосконалення процедур управління боргом; впровадження новітніх інформаційних систем, які підтримуватимуть нововведення реформи.

Особливого значення проведення такого плану заходів набувають в період наростаючих ризиків світової фінансової нестабільності, під час яких в процесі обміну думками відбувається пошук шляхів раціонального вирішення актуальних проблем та посилюється взаємодія між фінансовими організаціями. Світова фінансова криза спричинила перегляд усталених норм управління економічним сектором держави та підштовхнула до розробок інноваційних методів у цьому напрямі. Ефективність системи державних фінансів є пріоритетною у державному регулюванні економіки для кожної країни.

Тому, такі зустрічі та змістовні дискусії керівників казначейських служб - членів Асоціації сприятимуть, за словами Президента Асоціації Б. Лімаля, виробленню практичних рекомендацій та наданню нового поштовху у розвитку взаємовигідного співробітництва між країнами-членами Асоціації у фінансовій сфері, а також стимулюватимуть пошук шляхів виходу з фінансової та економічної світової кризи. За результатами зустрічей досягаються домовленості щодо подальшої роботи у галузі реформування державних фінансів в рамках євроінтеграційних прагнень .

Участь делегації України у спільних семінарах та зустрічах сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України у фінансовій сфері та розширенню двостороннього казначейського співробітництва з окремими країнами-членами казначейських співтовариств, а також з міжнародними фінансовими організаціями (табл. 18.1). Так, завдяки зусиллям експертів сторін закладено основи подальшої активізації сталого міжгалузевого співробітництва і налагоджено постійний консультативний діалог між Генеральною дирекцією державних фінансів Міністерства бюджету, державних рахунків та державної реформи Франції та Державною казначейською службою України. Результатом тісної співпраці стало підписання Угоди про технічне співробітництво між Казначейством України та Генеральною дирекцією державних фінансів (ГДДФ) на 2012-2014 роки, а також обговорення питань, пов'язаних з перспективами подальшого двостороннього співробітництва в умовах світової фінансової кризи.

Тісна співпраця та взаємовигідне співробітництво Державної казначейської служби України з казначейськими службами інших країн та іншими фінансовими інституціями зарубіжних країн сприятиме прискоренню процесу адаптації українського законодавства у фінансовій сфері до міжнародних і, зокрема, європейських вимог та стандартів.

Таблиця 18.1. Участь Державної казначейської служби України у спільних заходах з міжнародними інституціями*

Термін проведення

Місце проведення, захід

Питання, які розглядались

1

2

3

Листопад 2011 р.

5-та Генеральна асамблея Міжнародної асоціації казначейських служб (АКТ) "Реформування держави, модернізація державних фінансів - підвищення ефективності державних видатків" (м. Київ)

інформаційні та дематеріалізовані системи, інноваційні процеси видатків для покращення ефективності, забезпечення безпеки ланцюга видатків, адміністративна реформа в системі казначейства, баланс надходжень та оцінка активів, відповідальність бухгалтерів, централізація закупівель тощо

Лютий 2012 р.

Міністерство бюджету, державних рахунків та державної реформи Франції

обмін інформацією щодо фінансової ситуації в Україні та Франції, а також заходів, яких вживають уряди країн з подолання негативних наслідків світової економічної кризи, визначення напрямів поглиблення співробітництва

Червень 2012 р.

Міністерство економіки та фінансів Франції. Засідання Виконавчого комітету Міжнародної асоціації казначейських служб (АІСТ)

посилення ролі Асоціації з обміну досвідом роботи казначейських служб на національному і міжрегіональному рівнях та перспектив залучення нових членів з числа країн Західної і Східної Європи

Червень 2012 p.

Організований Казначейським співтовариством програми PEM PAL спільно з Казначейством Росії семінар на тему: "Модернізація казначейських систем"

використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (TPSAS). як складової модернізації казначейських систем та засобу раціонального управління державними фінансами. гармонізація бухгалтерського обліку і фінансової звітності з міжнародними стандартами для державного сектора та структури єдиного плану рахунків у державному секторі

Листопад 2012 p.

6-та Генеральна асамблея Міжнародної асоціації казначейських служб (АІСТ), м. Хаммамет (Туніс)

впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (IPSAS). як засобу раціонального управління державними фінансами країнами-членами Асоціації

Лютий 2013 p.

Зустріч керівництва Державної казначейської служби України з місією Світового банку по моніторингу реалізації Проекту модернізації державних фінансів.

аналіз показників результативності Проекту модернізації державних фінансів; обговорення можливих варіантів дій після скасування процесу повторних торгів МКТ-3. пов'язаних із впровадженням Системи управління державними фінансами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >