< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік основних засобів бюджетних установ

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

Основні засоби - це матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект).

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів

Рис. 23.4. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів

Таблиця 23.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 10 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

назва

1

101

Земельні ділянки

Обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду

2

102

Капітальні видатки на поліпшення земель

Обліковують капітальні витрати на покращання земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та ін.)

3

103

Будинки та споруди

Обліковують із виділенням в окремі підгрупи:

 • 1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;
 • 2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;
 • 3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

4

104

Машини та обладнання

Обліковують силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

 • 1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;
 • 2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;
 • 3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;
 • 4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;
 • 5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;
 • 6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);
 • 7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;
 • 8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;
 • 9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

5

105

Транспортні засоби

Обліковують усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

 • 1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);
 • 2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);
 • 3) гужовий транспорт (вози, сани та ін.);
 • 4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки.);
 • 5) усі види спортивного транспорту.

6

106

Інструменти, прилади та інвентар

Обліковують:

 • 1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;
 • 2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін.);
 • 3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами т. і);
 • 4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні

бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 "Машини та обладнання").

7

107

Робочі і продуктивні тварини

Обліковують із виділенням на окремі підгрупи:

 • 1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);
 • 2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;
 • 3) службові собаки;
 • 4) декоративні тварини;
 • 5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

8

108

Багаторічні насадження

Обліковують багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягай повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

9

109

Інші основні засоби

Обліковують з виділенням на окремі групи:

 • 1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);
 • 2) документація з типового проектування незалежно від вартості;
 • 3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

Таблиця 23.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 11 "ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

назва

1

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

Обліковують:

 • 1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;
 • 2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

2

112

Бібліотечні фонди

Обліковують бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

3

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

4

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Обліковують з виділенням в окремі групи:

 • 1) білизна (сорочки, халати);
 • 2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні і т. ін.);
 • 3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани і т. ін.);
 • 4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи і т. ін.);
 • 5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики і т. ін.).

5

115

Тимчасові не титульні споруди

Обліковують тимчасові (не титульні) споруди, пристосування і пристрої.

6

116

Природні ресурси

Обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

7

117

Інвентарна тара

Обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

8

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

Обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових досліджень.

9

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

Таблиця 23.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 12 "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

121

Авторські та суміжні з ними права

Обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

2

122

Інші нематеріальні активи

Обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

 • 1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
 • 2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
 • 3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
 • 4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
 • 5) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв)

Таблиця 23.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 14 "НЕЗАВЕРШЕНЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

Номер

Назва

1

141

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами

Обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, але не зданими в експлуатацію

2

142

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами

Обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації інших необоротних матеріальних активів, але не зданими в експлуатацію

3

143

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

Обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами з виготовлення (створення), модернізації нематеріальних активів, але не зданими в експлуатацію

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися установою або з їх використанням будуть виконуватися основні функції та завдання бюджетних установ.

Строк корисної (очікуваної) експлуатації основних засобів установи встановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання активу. У межах одного головного розпорядника бюджетних коштів на однотипні основні засоби встановлюється єдиний строк їх корисної експлуатації.

При визначенні строку корисної (очікуваної) експлуатації основних засобів слід ураховувати:

 • o очікуване використання об'єкта установою з урахуванням його потужності або продуктивності;
 • o фізичний та моральний знос, що передбачається;
 • o правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Відмінною рисою основних засобів є не їх довговічність з точки зору фізичної суті, а можливість багаторазово або безперервно використовувати протягом тривалого періоду часу.

До основних засобів належать незалежно від вартості:

 • o сільськогосподарські машини та знаряддя;
 • o будівельний механізований інструмент;
 • o робочі та продуктивні тварини;
 • o усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів;
 • o документація з типового проектування.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс установи за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів - це:

 • o закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
 • o відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
 • o інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Для покращення систематизації ведення обліку основних засобів необхідно виконувати їхнє групування (табл. 24.1).

Таблиця 24.1. ГРУПУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Ознаки

Групи основних засобів

1

За технічними характеристиками

 • o Земельні ділянки;
 • o Капітальні витрати на поліпшення земель;
 • o Будинки та споруди;
 • o Машини та обладнання;
 • o Транспортні засоби;
 • o Інструменти, прилади та інвентар;
 • o Робочі і продуктивні тварини;
 • o Багаторічні насадження;
 • o Інші основні засоби

2

За ступенем використання

 • o діючі;
 • o у резерві;
 • o недіючі

3

За належністю

 • o власні;
 • o орендовані

4

За характером участі у виробничому процесі

 • o виробничі (задіяні у сфері матеріального виробництва: засоби підсобного господарства, виробничих майстерень);
 • o невиробничі засоби (засоби закладів освіти, науки, охорони здоров'я)

З метою своєчасного відображення надходження, вибуття, ліквідації та руху необоротних активів аналітичний облік необоротних активів бюджетними установами ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами, що визначені наказом ГУДКУ, Державного комітету статистики України "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання" від 02.12.1997 р. № 125/70 (табл. 24.2).

Таблиця 24.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Назва форми

Характеристика форми

1

03-І (бюджет) Акт прийняття-передачі основних засобів

Застосовується для оформлення прийняття - передавання основних засобів і складається на кожний конкретний об'єкт основних засобів, який надходить у формі придбання або безоплатної передачі від інших організацій

2

03-2 (бюджет) Акт прийняття-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

Застосовується для оформлення прийняття - здавання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації

3

03-3 (бюджет) Акт про списання основних засобів

Застосовують для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їхньої ліквідації

4

03-4 (бюджет) Акт про списання транспортних засобів

Оформляється вибуття транспортних засобів внаслідок їхнього зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха

5

03-6 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентарю та інших об'єктів основних засобів

6

03-8 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)

Застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд)

7

03-9 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які мають одне і те ж саме призначення, однакову технічну характеристику і вартість

9

ОЗ-10 (бюджет) Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовують для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів

10

ОЗ-11 (бюджет) Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об'єктів основних засобів для пооб'єктного обліку за матеріально відповідальними особами

11

03-12 (бюджет) Відомість нарахування зносу на основні засоби

Застосовується для розрахунку суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зношення, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів

Групування інвентарних карток з обліку основних засобів відображено в табл. 24.3.

Таблиця 24.3. ГРУПУВАННЯ ІНВЕНТАРНИХ КАРТОК З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Інвентарна картка

Назва субрахунків

Форми

назва форми

 • 03-6
 • (бюджет)

Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах

 • 101 103 104 105
 • 106

Земельні ділянки Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар

 • 03-8
 • (бюджет)
 • 102 107
 • 108

Капітальні витрати на поліпшення земель

Робочі і продуктивні тварини Багаторічні насадження

 • 03-9
 • (бюджет)

Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах

 • 106
 • 109

Інструменти, прилади та інвентар Інші основні засоби

Для обліку основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки (табл. 24.4). Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух об'єктів, які зараховані до складу основних засобів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >