< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Забезпечення стабільності фінансових посередників

Уряд намагається захистити інвесторів та вкладників шляхом гарантування безпеки коштів, які передані фінансовим посередникам. Цей захист забезпечується шістьма різними видами регулювання.

  • 1. Комісії по банках штатів та страхуванню, а також Управління контролера грошового обігу (установа федерального уряду) створили дуже жорстке регулювання щодо того, кому дозволяють здійснювати функції фінансового посередника. Індивіди або групи, які хочуть заснувати інститут фінансового посередника, такого, як банк або страхова компанія, повинні отримати право від штату або федерального уряду. Тільки коли вони є чесними громадянами з бездоганною репутацією і великою сумою початкових коштів, то їм нададуть право заснування.
  • 2. Існують точні вимоги до фінансових посередників, яких потрібно дотримуватися. їхній облік повинен відповідати певним суворим принципам, їхні бухгалтерські книги підпадають під періодичні перевірки, і вони повинні надавати певну інформацію громадськості.
  • 3. Існують обмеження, що фінансовим посередникам дозволяється робити і якими активами вони можуть володіти До того, як ви покладете ваші кошти в банк або інший фінансовий інститут, вам хочеться знати, чи ваші кошти в безпеці і чи банк або інший фінансовий посередник буде здатний задовольняти його зобов'язання перед вами. Одним із способів досягнення цього є обмеження фінансового посередника на участь у певних ризикових видах діяльності. Законодавство, прийняте у 1933 р., відокремило комерційне банківництво від сфери цінних паперів, отож банки не займаються ризиковим бізнесом, що пов'язаний з цією сферою. Іншим способом є обмеження фінансових посередників щодо володіння певними ризиковими активами або принаймні щодо володіння надмірною кількістю цих ризикових активів. Комерційним банкам та іншим депозитним інститутам, наприклад, не дозволяється володіти будь-якою звичайною акцією, бо курси акцій коливаються в значному інтервалі. Страховим компаніям дозволяють володіти звичайними акціями, але вони не можуть перевищувати певну частку сумарних активів компанії.
  • 4. Уряд може страхувати кошти, що надані фінансовому посереднику, від будь-яких фінансових втрат, якщо фінансовий посередник розорився. Найважливішою урядовою установою, що забезпечує цей тип страхування, є Федеральна корпорація страхування депозитів (ФКСД), яка страхує від втрат кожного вкладника у комерційному банку або взаємному ощадному банку до суми 100 000 дол Всі комерційні і взаємні ощадні банки, за декількома незначними винятками, здійснюють внески у ФКСД, які використовуються для відшкодування вкладникам у випадку банкрутства банку. Федеральну корпорацію страхування депозитів було створено у 1934 р. після хвилі банківських банкрутств у 1930-1933 рр., коли заощадження багатьох вкладників у комерційних банках пропадали. Подібні урядові установи існують для інших депозитних інститутів: Фонд страхування ощадних асоціацій (частіша ФКСД) забезпечує страхування депозитів для ощадних і позичкових асоціацій, Фонд страхування національних кредитних спілок NCUSIF) - для кредитних спілок.
  • 5. Політики часто заявляють, що необмежена конкуренція між фінансовими посередниками сприяє банкрутствам, що завдає збитків громадськості Незважаючи на факти, що конкуренція в цій сфері винятково слабка, федеральний уряд і уряди штатів запровадили багато видів обмежувальних правил Ці правила набули двох форм. Перша - це обмеження на відкриття додаткових філіалів (відділень). Банкам часто не дозволяють відкривати жодного додаткового філіалу в інших штатах.
  • 6. Крім того, конкуренція стримується правилами, які накладають обмеження на процентні ставки, що можуть виплачуватися по вкладах. Після 1933 року банкам було заборонено сплачувати проценти по поточних рахунках. Крім того, до 1986 року Федеральна резервна система здійснювала Q-регулювання, встановлювала максимальні процентні ставки, що банки могли сплачувати по ощадних депозитах. Це регулювання було встановлене через поширену віру в те, що необмежена конкуренція процентних ставок сприяла банкрутству ставок у роки великої депресії. Проте свіжіший досвід, здається, не підтримує цього погляду.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >