< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відмінювання іменників

За належністю до роду та за характером відмінкових закінчень розрізняють чотири відміни іменників.

До І відміни належать іменники жіночого, чоловічого, а також спільного роду з закінченнями -а, -я: група, вільха, бібліотека, книжка, комерція, лінія, ідея, суддя, голова, Саша, Вачя.

До П відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням: ранок, учитечь, бюджет, звіт, фермер і з закінченням -о: батько, Дніпро.

До цієї відміни належать також іменники середнього роду, які в називному відмінку мають закінчення -о, -е, -я: місто, поле, озеро, море, життя, знання

До III відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини та іменник мати: юнь, ніч, річ, швидкість, розкіш, радість.

До IV відміни належать іменники середнього роду, що мають флексію -а (-я) і при відмінюванні приймають суфікси -ат- (-ят-), -єн-: ім'я - імені: хлоп я-хлоп яти; маля - маляти; дівча - дівчати.

Іменники І та II відміни поділяються на три групи - тверду, м * я к у. мішану:

дот в е р д ої групи належать іменники І та II відміни з основою на твердий приголосний: горобина, зміна, кондор, степ, будинок, гроно, джерело, вікно;

до м ' я к о ї групи належать іменники І та II відміни з основою на м'який приголосний: зоря, сім я, проміння, кухня, уміння, край, день, подвір 'я;

до м і ш а н о ї групи належать іменники І та II відміни з основою на шиплячий приголосний: межа, ключ. дощ. читач, площа. Іменники III та IV відміни на групи не поділяються. Зразки відмінювання іменників:

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

Тверда група

М'яка група

Мішана група

Однина

н.

зміна, фірма

земля, сім'я

груша, листоноша

р.

зміни, фірми

землі, сім'я

груші, листоноші

д.

зміні, фірмі

землі, сім'ї

груші, листоноші

3.

зміну, фірму

землю, сім'ю

грушу, листоношу

0.

зміною, фірмою

Л землею, сім'єю

грушею, листоношею

м.

(на) зміні, (у) фірмі

(на) землі, (у) сім 7'

(на) груші, листоноші

Юі.

ф. зміно, фірмо

земле, СІМ'Є

груше, листоношо

Множина

н.

зміни, фірми

землі, сім'ї

€уруиш. листоноша

в

змін, фірм

землі, сім'ї

груші, листоноші

Д.

змінам, фірмам

землі, сім'ї

груші, листоноші

3.

зміни, фірми

землю, сім'ю

грушу, листоношу

0.

змінами, фірмами

землею, сім'єю

грушею, листоношею

м.

(у) змінах, (у)

(на) землі, (у)

(на) груші.

фірмах

сім'ї

листоноші

Юі. ф.

зміни, фірми

земле, сім'є

груше, листоношо

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ

Тверда група М'яка група Мішана група

Однина

менеджер, озеро море, край читач менеджера, озера моря, краю читача менеджерові морю, краю читачеві (читачу) (менеджеру), озеру (краєві)

менеджера, озеро .море, край читача менеджером, озером морем, краєм читачем (на) менеджерові (на) морі, (в) (на) читачеві (менеджеру), озері краї (краю) (читачу)

менеджере, озеро море, краю читачу

Множина

менеджери, озера

моря, краї

читачі

менеджерів, озер

морів, країв

читачів

менеджерам, озерам

морям, краям

читачам

менеджерів, озера

моря, краї

читачів

менеджерами.

морями, краями

читачами

озерами

(на) менеджерах.

(в) морях, краях

(на) читачах

озерах

менеджери, озера

моря, краї

читачі

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІН ВІДМІНИ

Одни н а

Множина

зустріч, мить, вість зустрічі, миті, вісті зустрічі, миті, вісті зустріч, мить, вість зустріччю, миттю, вістю (при) зустрічі, миті, вісті зустріче, мите, вісте

зустрічі, миті, вісті зустрічей, митей, вістей зустрічам, митям, вістям зустрічі, миті, вісті зустрічами, митями, вістями (при) зустрічах, митях, вістях зустрічі, миті, вісті

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА МАТИ Однина Множина

Н. мати

матері

Р. матері

матерів

Д. матері

матерям

3. матір

матерів

0. матір'ю

матерями

М. (у) матері

(у) матерях

Кл. ф к мати

матері

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ IV ВІДМІНИ

0 д н и н а

Множина

н.

теля, плем'я

телята, племена

р.

теляти, племені

телят, племен

д.

теляті, племені

телятам, племенам

3.

теля, плем'я

телят, племена

о.

телям, плем'ям, племенем

телятами, племенами

м.

(на) теляті, (в) племені

(на) телятах, (в) племенах

Юі. ф

теля, плем'я

телята, племена

Терміни ринкової, торговельно-комерційної діяльності

Види ринкової

структури - монополія, олігопологія, монополістична

конкуренція, досконала конкуренція тощо.

Дискаунт - підприємство роздрібної торгівлі, діяльність

якого спрямована на зниження затрат обігу і цін на товар.

Маркетинг - комплексна система заходів з організації

управління виробничо-збутовою діяльністю, що грунтується на вивченні ринку з метою максимально можливого задоволення потреб покупців.

Пабліситі - комерційно сприятливі повідомлення,

презентації або матеріали про товари, послуги, фірми, що передаються за допомогою засобів масової інформації.

Ринок внутрішній - сфера товарного обміну, обмежена державними кордонами країни.

Ринок світовий - сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, пов'язаними між собою участю в міжнародному поділі праці.

Сегмент ринку - сукупність споживачів, які однаково

реагують на один і той самий набір товарів.

Складай - заголовок рекламного послання.

Товарний знак - товарна марка чи її частина, що забезпечена правовим захистом.

Торговельні

маклери - посередники, які періодично налагоджують

ділові контакти: вони не зв'язані договрними відносинами з певними партнерами, пропонують свої послуги конкретним учасникам тієї чи іншої угоди.

Фірмове ім'я - позначення товарної марки словом, буквою чи групою слів і букв.

Фраичайзі - дрібний підприємець, який відкриває свою

справу під керівництвом франчайзера (велика торговельна або промислова фірма).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >