< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансові коефіцієнти системи pearls

У 1990 р. Всесвітня рада кредитних спілок розробила і почала використовувати набір фінансових коефіцієнтів, які відомі як PEARLS. У систему аналізу була включена велика кількість різних фінансових коефіцієнтів і правил, які пропонувалися для використання фінансовими установами в різних країнах. Кожна буква в назві PEARLS означає конкретний розмір моніторингу, який оцінює певну ключову сферу діяльності кредитного кооперативу:

 • o Рrotection - захист;
 • o Effective financial structure - ефективна фінансова структура;
 • o Assеt quality - якість активу;
 • o Rаtеs оf return аnd cost - норма рентабельності та витрати;
 • o Lіquidity and - ліквідність;
 • o Signs of growth - ознаки зростання.

Розглянемо кожну складову системи PEARLS.

Р = Protection - захист

Захист означає створення необхідного резерву для покриття втрат від проблемних кредитів. Захист від неповернених кредитів вважається повноцінним, якщо кредитний договір має достатній запас коштів для покриття 100% усіх кредитів, які прострочені понад шість місяців, 35% усіх кредитів, які прострочені 1-12 місяців. Крім того, необхідно повністю списати кредити, які прострочені більше 12 місяців.

Е = Effective financial structure - ефективна фінансова структура

Система PEARLS пропонує певну систему діяльності кредитних кооперативів. 70-80% активів повинні бути розміщені в кредити, до 20% - в ліквідних та фінансових інвестиціях не повинно бути більше 10% активів, частка основних засобів (земля, будинки, устаткування та ін.) не повинна перевищувати 5% активів. Пасиви складаються з депозитних внесків, на 10-20% - із пайових внесків, на 10% - з організаційного (інституційного) капіталу, резервного капіталу і нерозподіленого доходу.

Організаційний (інституційний) капітал виконує три завдання: фінансування за рахунок безоплатних коштів, збільшення прибутковості, покриття збитків.

А= Asset quality - якість активу

Коефіцієнт неповернення не повинен перевищувати 5% від обсягу усіх виданих кредитів. Відсоток неприбуткових активів - не більше 5% від всіх активів кредитного кооперативу.

Фінансування неприбуткових активів повинно на 100% забезпечуватися за рахунок інституційного (організаційного) капіталу кредитного кооперативу чи з інших безоплатних зобов'язань.

R = Rates of return аnd cost - норма рентабельності та витрати

Система PEARLS має всі необхідні компоненти чистого доходу для того, щоб допомогти підприємству обчислити доходи за інвестиціями і розрахувати операційні витрати. Ця методологія допомагає визначити, які інвестиції найбільш дохідні. Інформація про прибутковість розраховується за такими сферами інвестування:

 • o прибутковість кредитного портфеля;
 • o прибутковість ліквідних інвестицій;
 • o прибутковість фінансових інвестицій;
 • o прибутковість нефінансових інвестицій. Розрахунок здійснюється за формулою:

А / (С + D) / 2 х 100 %,

де А - загальний дохід від визначеної сфери інвестування; С - залишок суми визначеного інвестування на початок

року;

D - залишок суми визначеного інвестування на кінець

року.

Експлуатаційні витрати поділені на три основні сфери:

 • o фінансові витрати (середній відсоток витрат за заощадженнями, середній відсоток витрат за кредитами, середній відсоток за паями);
 • o адміністративні витрати (рівень, що рекомендується - 3-10% від загальних активів);
 • o резерв під збитки за кредитами.

L = Liquidity аnd - ліквідність

Підтримка повноцінного резерву ліквідності - обов'язкова складова у фінансовому управлінні кредитними кооперативами. Система PEARLS аналізує ліквідність за напрямами:

 • o загальний резерв ліквідності - відображає відсоток ощадних вкладів, інвестованих як ліквідні активи або в Національну асоціацію, або в комерційний банк до короткострокових зобов'язань (30 днів і менше), рекомендується підтримувати на рівні не менше
 • 15%;
 • o ліквідні засоби, які простоюють, - ідеальний варіант зменшити до нуля.

S = Signs of growth - ознаки зростання

Зростання вимірюється за такими показниками:

 • o сума балансу,
 • o кредити;
 • o ощадні вклади;
 • o паї;
 • o організаційний (інституційний) капітал.

Система рейтингового аналізу фінансового стану кареr

Система рейтингового аналізу фінансового стану кредитних спілок у Польщі КАРЕR передбачає чотири групи показників - капіталу (К), якості активів (А), ліквідності (Р), ефективності і рентабельності (Е, Ы).

Кредитні спілки для цілей аналізу за розміром активів розподіляються на дві групи: кредитні спілки з активами до 5 млн. злотих і кредитні спілки з активами більш 5 млн. злотих. Кожний показник має оптимальне та критичне значення. Інтервал між оптимальним та критичним значенням поділений на певну кількість проміжків, кожному з яких присвоюється бал. Після визначення фактичного значення кожного показника та присвоєння відповідного бала визначається сумарний бал кредитної спілки. Отриманий сумарний бал визначає одну з чотирьох (А, В, С, Б) категорій.

Всього застосовуються 19 показників: загальний капітал до загальних активів (норма - 8% для великих спілок, 12% - для малих); показник покриття кредитів капіталом (норма - 12%), показник покриття депозитів капіталом (норма - 10% для великих спілок, 12% - для малих); прострочені кредити терміном більше 30 днів, зменшені на резерв сумнівних боргів до капіталу (норма

 • - 0 %); інституційний капітал до загальних активів (норма - 4%); недохідні активи до загальних активів (норма - 6%). При цьому кредити, які прострочені більше 30 днів, скореговані на сформований резерв сумнівних боргів до активів (норма - 3%), кредити, прострочені більше 30 днів, - до загальних кредитів (норма - 5%); обов'язкова та миттєва ліквідність (норма - 10%); співвідношення сальдо кредитів до сальдо депозитів (норма - 80%); дохідні активи до платних пасивів (норма - 100%); строкова (6 місяців) ліквідність (норма - 150%); прибуток до активів (норма - 2%); співвідношення витрат та доходів (норма - 80%); співвідношення фінансової маржі до активів (норма - 7%); отримані проценти за кредитами до нарахованих процентів за зобов'язаннями (норма
 • - 180%); прибуток активів (норма - 15%); операційні витрати до активів (норма - 4%).

У 2000 р. НАКСУ запровадила рейтингову систему оцінки фінансового стану кредитних спілок для членів асоціації. При розробці цієї системи застосовувалася методика, яка закладена в системі рейтингового аналізу фінансового стану КАРЕИ. Рейтингова система НАКСУ передбачає розрахунок 15 показників: нерозподілений дохід до активів (оптимальне значення > 0); доходи до витрат (оптимальне значення > 100%); сума капіталу і резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позик (оптимальне значення > 11%); прострочені кредити до суми капіталу та резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позик (оптимальне значення > 30%); капітал до активів (оптимальне значення > 30%).

Максимальний бал кредитної спілки може складати 100 балів, мінімальний бал - 90. Отриманий сумарний бал визначає одну з шістьох можливих категорій фінансового стану:

o критична;

o ризикова;

o задовільна;

o проблемна;

o добра;

o дуже добра

Незважаючи на те, що в кожній країні світу національне законодавство регулює розмір активів, визначення простроченої заборгованості, складових капіталу та джерел його формування, основними об'єктами нагляду за діяльністю кредитних установ є:

o капітал;

o ліквідність;

o якість активів;

o темпи зростання (розвитку)

o дохідність, ефективність роботи;

Література: 12, 13, 14, 15, 16, 19.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >