< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звітність про виконання місцевих бюджетів

Органи Державного казначейства України складають звітність про виконання місцевих бюджетів відповідно до "Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів", затверджених наказом Державного казначейства від 08.10.2004 № 173.

Метою складання звітності про виконання місцевих бюджетів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття рішень.

Звітність про виконання місцевих бюджетів за періодичністю складання поділяється на місячну, квартальну, річну.

Основними формами місячної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

 • 1) звіт про виконання місцевих бюджетів;
 • 2) звіт про бюджетну заборгованість;
 • 3) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 • 4) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;
 • 5) інформація про використання коштів з резервного фонду. Основними формами квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів є:
 • 1) звіт про фінансовий стан (баланс);
 • 2) звіт про виконання місцевих бюджетів;
 • 3) звіт про рух грошових коштів;
 • 4) звіт про бюджетну заборгованість;
 • 5) звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • 6) звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);
 • 7) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 • 8) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;
 • 9) інформація про використання коштів з резервного фонду;
 • 10) пояснювальна записка до квартального звіту.

Основними формами річної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

 • 1) звіт про фінансовий стан (баланс);
 • 2) звіт про виконання місцевих бюджетів;
 • 3) звіт про результат виконання місцевих бюджетів; 4)звіт про рух грошових коштів;
 • 5) звіт про бюджетну заборгованість;
 • 6)звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • 7) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;
 • 8) інформація про використання коштів з резервного фонду;
 • 9) довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;
 • 10) звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;
 • 11) звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • 12) довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом року;
 • 13) звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);
 • 14) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 • 15) пояснювальна записка до річного звіту.

Форми звітності про виконання місцевих бюджетів повинні:

 • - базуватися на даних бухгалтерського обліку, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • - бути оптимальними за своєю кількістю та складом показників;
 • - бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки.

Звітність про виконання місцевих бюджетів складається на основі даних бухгалтерського обліку і повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій з виконання місцевих бюджетів, яка може впливати на рішення, що приймаються на її підставі. Звітність про виконання місцевих бюджетів складається в гривнях без копійок.

Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать до поточного року, проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки.

Структурні підрозділи Державного казначейства України та місцеві фінансові органи в разі необхідності вносять пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм і передають їх відповідному управлінню для подальшої передачі до Державного казначейства України.

У зв'язку із запровадженням в органах Державного казначейства України нової технології надання звітності, яка базується на економічних показниках, нова звітна інформація подається електронною поштою. Ці файли розроблені на базі показників форм місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів, що затверджуються наказами Державного казначейства України. Параметри аналітичних рахунків, на базі яких формуються економічні показники, встановлюються Державним казначейством України. Вихідні документи за формами звітності формуються із значень економічних показників, які містяться у базах даних органів Державного казначейства України.

Звітність про виконання місцевих бюджетів подається Державним казначейством України відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України.

Місячний, квартальний і річний звіти та зведені звіти про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Державного казначейства України і за підписом керівника органу Державного казначейства України та головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам.

Фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи опрацьовують звіт та в разі необхідності подають свої зауваження органам Державного казначейства. Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого періоду (після затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки.

Зведені місячні та квартальні звіти подаються до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

Фінансові органи (та/або міська (міст районного значення), сільська, селищна рада або її виконавчий орган) готують пояснювальну записку і разом із звітністю, отриманою від органів Державного казначейства України, подають їх до вищого фінансового органу для перевірки та візування.

Зведені річні звіти подаються головними бухгалтерами органів Державного казначейства України до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

З метою складання достовірної звітності Міністерство фінансів України та Державне казначейство України вирішує всі спірні питання, що виникли між фінансовими органами та органами Державного казначейства при опрацюванні річних звітів. Результати опрацьованих Міністерством фінансів річних звітів у разі наявності обґрунтування враховуються Державним казначейством у річному зведеному звіті.

Державне казначейство України встановлює терміни подання місячної, квартальної звітності управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >