< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю

 • 1. На вашу думку, Ісус Христос — реальна історична постать чи міфічний образ?
 • 2. Які особистісні якості були характерні для Ісуса Христа?
 • 3. До чого закликав людей Ісус у своїх проповідях?
 • 4. Які об'єктивні процеси спричинили виникнення і поширення християнства на початку І тисячоліття — нової ери історії людства?
 • 5. Що було релігійним ґрунтом виникнення християнства?
 • 6. Де і коли виникло християнство?
 • 7. В яких географічних межах поширювалося християнство на різних історичних етапах?
 • 8. Чим зумовлене введення християнства у Київській Русі?
 • 9. Як відбувалася християнізація Київської Русі?
 • 10. У що вірить православний християнин?
 • 11. У чому виявляються основні організаційні та культові відмінності між католиками і православними?
 • 12. Яка відмінність в у правлінні католицькою та православною церквами?
 • 18. Які особливості догматики католицизму вам відомі?
 • 14. Що таке інквізиція як суспільно-політичне явище?
 • 15. Які особливості віровчення у протестантизмі як напрямі християнства?
 • 16. Яка мета діяльності лютеранської церкви в екуменічному русі?

Тести

І. Знайдіть ключове слово у визначенні: "Християнство — найбільш поширена і розвинена світова ... релігія з вірою в Бога* Трійцю і в позбавлення своїх послушників від нелюдських умов життя божественним Спасителем-Месією": 1) політеїстична; 2) монотеїстична; 8) синкретична.

II. Знайдіть правильне твердження:

 • 1. Християнство виникло як релігія пригноблених і скривджених людей.
 • 2. Християнство виникло як релігія для задоволення потреб та інтересів правлячих класів.

III. Визначте країну, в якій християнська релігія була вперше проголошена державною: 1) Римська імперія; 2) Київська Русь; 3) Іудея; 4) Вави лон.

IV. Визначте відповідні кількісні показники прихильників сучасних християнських церков:

A. Католицька. 1. Понад 1 млрд.

Б. Православна. 2. Понад 350 мли.

B. Протестантська. 3. Понад 170 млн.

V. Визначте соціальні умови виникнення і поширення християнства: 1) загострення соціальних суперечносетей; 2) криза язичницьких релігій у Римській імперії; 3) криза іудаїзму; 4) поширення християнських догм; 5) утворення наднаціональної Римської імперії; 6) поширення гностицизму; 7) інтенсивний розвиток релігійно-міфологічних поглядів; 8) формування релігійної філософії; 9) становлення теології як "теоретичної бази" християнства.

VI. Визначте імператора Риму і рік проголошення християнства державною релігією Римської імперії:

А.Імператор Константин, Б. Імператор Феодосій.

 • 1. 313 р.
 • 2. 394 р.

VII. Визначте час офіційного проголошення християнства державною релігією Київської Русі: а) 988 р.; б) 930 р.; в) 1115 р.

VIII. Знайдіть варіант завершеного твердження: "Християнство засвоїло і переосмислило концепції ...": 1)іудаїзму; 2) давніх східних релігій; 3) розрізнених релігій та філософських вчень.

IX. Визначте тексти, що становлять зміст Старого Завіту: 1) Тора; 2) про створення Богом Всесвіту; 3) про гріхопадіння пер-шолюдини; 4) про історію народу Ізраїлю; 5) про пророків і пророцтва; 6) Псалми; 7) про народження і життя ІсусаХриста; 8) про життя перших християн.

X. Визначте джерела інформації про життя і діяльність Ісуса Христа: 1) Євангелія; 2) Старий Завіт; 8) Новий Завіт.

XI. Завершіть твердження: "В основі морального вчення Євангелій лежать проповіді...": 1)покори; 2) смиренності; 3)пра-целюбства; 4) миролюбства; б) правдолюбства.

XII. Визначте основні догми Нового Завіту:

 • 1. Ісус — це Месія.
 • 2. Воскресіння Месії.
 • 3. Ісус помазаний Богом на престол Царства Небесного.
 • 4. Хто покаявся у гріхах і повірив в Ісуса, того простить Господь.
 • 5. Хто повірив у силу Євангелій, отримає спасіння через смерть і воскресіння Ісуса.
 • 6. Пророцтво про "кінець світу".

XIII. Визначте тексти, що становлять зміст Нового Завіту: 1) Євангеліє "Від Матфея"; 2) Євангеліє "Від Марка"; 3) Євангеліє "Від Луки"; 4) Євангеліє "Від Іоанна"; б) Євангеліє "Від Фоми"; 6) Євангеліє "Від Пилипа"; 7) Євангеліє "Від Петра"; 8) Діяння апостолів; 9) Послання апостолів; 10) "Апокаліпсис".

XIV. Завершіть визначення: "Новий Завіт це— ...": ^канонічна книга; 2) неканонічна книга; 3) догматична книга; 4) тексти про "Царство Боже".

XV. Визначте тексти, які становлять зміст Святого Переказу: 1) постанови і рішення вселенських соборів; 2) пророцтва про кінець світу; 3) тексти про Страшний суд; 4) тексти про тисячолітнє "Царство Боже"; 5) енцикліки Папи Римського.

XVI. Назвіть 12 постулатів Символу віри християнства.

XVII. Назвіть спільні догми трьох головних християнських напрямів: католицизму, протестантизму та православ'я.

ХVШ. Визначте головні елементи молитви — основи християнської духовності: 1) подячність; 2) покаяння; 3) заступництво; 4) розмірковування; б) читання релігійних текстів.

XIX. Визначте таїнства християнства: 1) хрещення; 2) причастя; 3) покаяння; 4) священство; 5) шлюб; 6) миропомазання; 7)єлеєосвячення; 8) піст; 9) молитва; 10) читання релігійних текстів.

XX. Встановіть відповідність змісту основних догм напрямам християнства:

А. Православ'я.

Б. Католицизм. Від Бога-Отця і Бога-Сина.

 • 1. Сходження Святого Духа
 • 2. Буття людей після смерті — це Рай, пекло і чистилище
 • 3. Окропления водою у процесі хрещення.
 • 4. Сходження Святого Духа від Бога-Отця.
 • 5. Буття людей після смерті — це Рай і пекло.
 • 6. Занурення у воду в процесі хрещення.

XXI. Встановіть відповідність обрядів напрямам християн-

ства:

А. Православ'я. Б. Католицизм.

 • 1. Причастя прісним хлібом.
 • 2. Причастя дріжджовим хлібом.
 • 3. Сповідь перед кожним причастям.
 • 4. Сповідь один раз на рік.
 • 5. Миропомазання після хрещення.
 • 6. Причастя у 7-річному, 12-річному віці.
 • 7. Дотримання целібату. XXII. Визначте посади Папи — глави католицької церкви:
 • 1) Єпископ Рима; 2) Першосвященик Вселенської Церкви; 3) Глава Держави Ватикан; 4) Вікарій Рима.

ХХШ. Визначте поняття церкви як релігійної організації.

XXIV. Визначте поняття церкви як культової споруди.

XXV. Визначте автокефалію як поняття.

XXVI. Визначте відповідність культових відмінностей напрямам християнства:

А. Католицизм. Б. Православ'я.

 • 1. Богослужіння латиною.
 • 2. Супровід богослужіння органною музикою.
 • 3. Здійснення молитви сидячи,
 • 4. Богослужіння державною мовою.
 • 5. Здійснення молитви стоячи.
 • 6. Супровід богослужіння співом
 • 7. Наявність у храмах ікон, лампад, свічок.
 • 8. Наявність у храмах скульптур Ісуса Христа, Діви Марії, святих.
 • 9. Хрещення долонею.
 • 10. Хрещення трьома пальцями.

XXVII. Визначте церкву - - родоначальницю православ'я: Константинопольська; 2) Александрійська; 3)Єрусалимська; 4) Кіпрська.

XXVIII. Визначте складові структури організації православної церкви: 1) Священий синод; 2) єпархії; 3) благочинії; 4) парафії; б) екзархати; 6) автономні православні церкви.

XXIX. Знайдіть ключове слово у визначенні: "Єрессю у християнстві вважаються будь-які... від офіційної церкви з питань догматики, культу чи організації": 1) відхилення; 2) зміни;

3) уточнення.

XXX. Визначте поняття інквізиції.

XXXI. Визначте поняття аутодафе.

XXXII. Визначте суспільно-історичні події, з якими пов'язаний початок скасування інквізиції у світі: 1) протестанський рух; 2) революція у Франції (1789); 3) війна за незалежність іспанської Америки (1810—1826); 4) накази Наполеоне у завойованих ним країнах; 5) відмова духовенства від світської влади.

XXXIII. Визначте, який напрям у християнстві, поряд з власне релігійною організацією, має систему таких суспільних інститутів, як політичні партії, профспілки, молодіжні та жіночі організації: 1) католицизм; 2) православ'я; 3)протестантизм.

XXXIV. Визначте країну, в якій розпочався реформаційний рух проти католицизму: 1) Німеччина; 2) Франція; 3) Англія;

4) Швейцарія; 5) Голландія.

XXXV. Визначте автора 96 тез проти основ католицизму: 1) Мартін Лютер; 2) Джордано Бруно; 3) Томас Мюнцер; 4) Жан Кельвін.

XXXVI. Визначте основні сучасні течії протестантизму: 1) лютеранство; 2) кальвінізм; 3) пуританство; 4) конгрсгаціо-валізм; б) баптизм; 6) мснонітство.

XXXVII. Визначте принципи протестантизму: 1) спасіння особистою вірою; 2) священство всіх віруючих християн; 3) авторитет Біблії; 4) богослужіння (проповіді, спільні молитви і співи псалмів); 5) дотримання таїнств хрещення і причастя; 6) незалежність під католицької церкви; 7) невизнання культу Богородиці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >