< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ефективність командної праці

Деякі сучасні вчені [91,101, 105] розглядають можливість і необхідність створення в організаціях команд як постійно діючих, так і на певний період часу.

Під командою слід розуміти певну кількість людей, які взаємодіють один з одним в процесі виробничої діяльності для досягнення поставленої мети. Команди можуть створюватися як для виконання короткострокових проектів чи завдань, так і довгострокових.

Відмінності між групами і командами в організації охарактеризовано Дж. Катзенбачем та Д. Сміс [101], як представлено в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2. Відмінності між групами і командами в організації

Група

Команда

Має сильного лідера, що призначається

Роль лідера переходить від одного члена команди до іншого

Індивідуальна підлеглість

Індивідуальна і взаємна підлеглість (кожен підпорядковується кожному)

Мета - та ж, що і в організації

Специфічне бачення мети

На виході - продукти індивідуальної праці

На виході - продукти колективної праці

Зустрічі є необхідними і достатніми

На зустрічах ведуться не обмежені за часом дискусії і розв'язуються всі проблеми

Ефективність вимірюється непрямим чином у вигляді впливу на бізнес (на фінансові показники, наприклад)

Ефективність вимірюється безпосередньо у вигляді оцінки колективної роботи

Кожен член групи має власне коло спілкування, ухвалює самостійні рішення, виконує особливі робочі завдання

Спільні спілкування, ухвалення рішень І виконання робочих завдань

Зазначені характеристики безпосередньо випивають на процеси, що відбуваються всередині команди, і які, в свою чергу, визначають продуктивність і ступінь задоволення членів команди. Ефективна командна праця передбачає управління (як членами команди, так і зацікавленими в її діяльності зовнішніми лідерами) стадіями розвитку команди, її внутрішньою згуртованістю, нормами і конфліктами.

Перш ніж вирішити, що для виконання тієї або іншої задачі організація використовуватиме командну працю, менеджменту необхідно зважити всі "за і проти". Створення команди може позитивно позначитися як на продуктивності, так І на ступені задоволення від праці її учасників. Але, з іншого боку, можуть виникнути і ситуації, коли мотивація і якість праці співробітників знизяться.

Слід зазначити, що досить повно потенціал команд розкривається в тих випадках, коли менеджмент стимулює високу продуктивність всіх її членів. Тоді збільшується інтенсивність праці, зростає індивідуальне задоволення учасників, ступінь інтеграції їх навиків і здібностей, організаційна гнучкість.

Об'єднання працівників в команди сприяє вивільненню величезної внутрішньої енергії і творчого потенціалу, звичайно, якщо працівники позитивно сприймають саму ідею залучення для виконання робочих завдань не тільки рук, а й інтелектуальних можливостей. У деяких компаніях довели, що перехід до командної праці сприяє інтенсифікації зусиль працівників. Адже робота в команді підсилює мотивацію людини. Тут має місце так звана соціальна підтримка, коли у присутності інших людей мотивація і якість праці індивіда підвищуються. Вже одне те, що на тебе дивляться інші люди, дає людині заряд енергії.

Активна участь в роботі команди не залишає часу для нудьги і дуже часто сприяє розвитку в людини відчуття власної гідності, адже вона віддає роботі всю себе. Люди, що працюють в подібних командах, краще справляються зі стресом і отримують задоволення від своєї діяльності.

Важливою перевагою роботи в команді є делегування повноважень працівника, внаслідок чого ті ж задачі вирішують більш підготовлені співробітники. Взяти хоча б те, що учасники команди вчаться виконувати всі задачі, що постають перед ними. У командах народжуються інтелектуальні рішення, що дозволяють виконати робочі завдання швидше, простіше і дешевше.

Традиційні організації мають жорстку структуру, коли кожен співробітник виконує одне закріплене за ним робоче завдання. У командах працюють від 5 до 15 чоловік, і всі вони можуть виконувати обов'язки один одного. У разі потреби робоче завдання команди може бути реорганізоване, а співробітники - перерозподілені, що дозволяє підвищити гнучкість випуску товарів і послуг, організація дістає можливість адекватно реагувати на потреби покупців, що швидко змінюються, тощо.

Ухвалюючи рішення про створення команд, необхідно оцінити можливі організаційні витрати. Низька ефективність роботи команд вимагає, як правило, перебудови владної структури та оцінки витрат, пов'язаних з координацією їх діяльності.

У випадку, коли в компанії створюються команди з працівників нижчих рівнів управління, найбільше програють менеджери нижчої і середньої ланки. Вони просто не бажають ділитися з ким-небудь своїми повноваженнями Адже продуктивна робота команд означає, що потреба компанії в менеджерах нижчих рівнів зменшується (перш за все у разі самокерованих команд, в яких працівники повністю беруть на себе обов'язки безпосередніх керівників). Такі менеджери бояться втратити свій статус або навіть роботу.

У більшості колективів є люди, які користується всіма перевагами членства в команді, але вносять непропорційно низький внесок в досягнення результатів. Це характеристика співробітників, трудові зусилля яких не відповідають середньому для групи рівню. У великих командах вірогідність того, що хтось працюватиме менше за інших, дуже висока. Адже, коли людину просять плескати в долоні, вона робить це набагато голосніше поодинці або в невеликій групі, ніж у складі великого колективу.

Час і енергія, необхідні для координації роботи групи людей, носять назву витрат на координацію. Завжди необхідний якийсь час для підготовки до процесу праці для того, щоб вирішити, хто виконуватиме певні робочі завдання і коли. Необхідно перевіряти графіки, робити телефонні дзвінки, призначати зустрічі - і все це тільки для того, щоб почати роботу. На адміністрування і координування роботи членів групи витрачається багато часу. Інколи складається враження, що доручений обсяг робіт легше і швидше виконати самостійно, ніж у команді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >