< Попер   ЗМІСТ   Наст >

7.4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • • Види кредитів в іноземній валюті.
 • • Обов'язкове резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.
 • • Порядок отримання резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.
 • • Порядок надання резидентами кредитів в іноземній валюті нерезидентам.
 • • Видавання резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом кредиту нерезидентові.
 • • Гарантійні операції банків під час розміщення кредитних ресурсів в іноземній валюті.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савчук, М. Ф. Пухов-кіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 2. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.
 • 3. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Т. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савчука. - К.: КНЕУ, 2002 - 392 с.
 • 4. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 • 5. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентам позик в іноземній валюті нерезидентами: Постанова № 270 Правління НБУ від 17.06.2004 р.
 • 6. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій: Постанова № 266 Правління НБУ від 17.06.2004 р.
 • 7. Положення про порядок обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів: Постанова № 291 Правління НБУ від 12.08.2005 р.
 • 8. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. - К.: ЦУЛ, 2003 - 616 с.

Глосарій

Забезпечувальний вексель – в умовах, коли заборгованість існує вже тривалий час, а позичальник не надійний, від нього може бути затребуваний забезпечувальний вексель, який використовується як забезпечення позички.

Кредит акцептний – кредит, наданий банком у формі акцепту переказного векселя (тратти), що виставляється на банк експортерами і імпортерами.

Кредит вексельний – кредит, що оформляється шляхом виставлення переказного векселя на імпортера, який акцептує його після одержання товаросупровідних і платіжних документів.

Кредит за відкритим рахунком – кредит, що надається в розрахунках між постійними контрагентами, особливо за багатократних постачань однорідних товарів.

Кредит міжнародний – відносини між кредиторами і позичальниками різних країн з приводу надання, використання і погашення кредиту.

Ризик кредитний (ризик неповернення боргу) – невпевненість кредитора в тому, що позичальник буде в змозі й матиме бажання виконати своє зобов'язання відповідно до термінів та умов кредитної угоди.

Ризик мораторію на платежі за кордон – ризик, пов'язаний з тим, що уряд не спроможний забезпечити своєчасне виконання своїх зовнішніх платіжних зобов'язань і протягом якого часу використовує як надзвичайну міру призупинки всіх платежів на користь іноземних кредиторів.

Форфейтер – банк, який обліковує векселі в обмін на негайну оплату готівкою.

Форфейтинг – кредитування зовнішньоторговельних операцій у формі купівлі в експортера векселів, акцептованих імпортером.

Форфейтування – форма кредитування експорту банком або фінансовою компанією шляхом купівлі ними без обернення на продавця векселів та інших боргових вимог за зовнішньоторговельними операціями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >