< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зниження шуму при збільшенні відстані від його джерела

З метою зниження шуму до допустимих величин шумні підприємства, цехи та дільниці слід розташовувати якомога далі від житлових будівель та установ соціально-побутового, лікувального та навчального призначення.

Зниження рівня шуму із збільшенням відстані від його джерела розраховують за формулою

де Ьг — рівень шуму на відстані /, дБА; / — віддаль джерела шуму від житлових, соціально-побутових та інших будівель, дБА; — загальний рівень шуму п-ї кількості джерел, дБА (розраховують методом сумування або заміряють шумоміром); г — відстань, на якій заміряють шум (г= 10 м); Ьдоп — допустимий рівень шуму, дБА (вибирають за санітарними нормами).

Схема глушників для систем скидання стиснутого повітря в атмосферу

Рис. 7.26. Схема глушників для систем скидання стиснутого повітря в атмосферу: 1 — елементи абсорбційного глушника; 2 — гравій; 3 - щебінь; 4 — повітропровід з перфорацією стінок

Розв'язавши рівняння (7.64), можна визначити потрібну відстань Ь.

Зниження атмосферного шуму смугами зелених насаджень

Смуги зелених насаджень часто використовують на пришляхових територіях, довкола промислових підприємств для зниження шуму від технологічного обладнання і транспортних засобів. Правильно виконана шумозахисна зелена смуга складається з дерев висотою 5—8 м, посаджених таким чином, щоб їх крони утворювали достатньо замкнений простір, а також із кущів, що повністю закривають проміжки між кронами дерев (рис. 7.27).

Для санітарно-гігієнічного оцінювання акустичного клімату зеленої зони підприємства, населеного пункту чи міста з подальшим розробленням шумозахисних заходів складають карту рівнів технологічних і транспортних шумів. Вона є ситуаційним картографічним планом зеленої зони (парку, саду та ін.) з чіткою

Ефективність зниження атмосферного шуму смугами зелених насаджень

Рис. 7.27. Ефективність зниження атмосферного шуму смугами зелених насаджень

дорожньо-транспортною мережею, прилеглою до зеленої зони, на якій позначені еквівалентні рівні шуму, заміряні або розраховані для точок, розташованих на віддалі 7,5 м від середини першої смуги руху транспорту.

На шумоутворення транспортних засобів впливають такі фактори: склад транспортного потоку, інтенсивність руху, швидкість потоку, стан доріг, нахил дороги (магістралі), тип дорожнього покриття та ін. Тому точки замірів повинні вибиратися в характерних місцях, тобто на дільницях магістралей з постійними параметрами шумоутворюючих факторів. Проте з різних причин не завжди є можливість вимірювання шумових параметрів у необхідних точках магістралі, тому їх визначають теоретично за кількістю транспортних одиниць, їхньої швидкістю, складом у потоці та умовами руху.

Рівень шуму на відстані 7,5 м від осі першого ряду руху автомобільного транспорту визначається за формулою

де ЬА — еквівалентний рівень шуму автомобільного транспорту, дБА; N — кількість транспортних засобів, що проїхали магістраллю за 1 годину; V — середня швидкість руху транспортного потоку магістраллю або її дільницею, км/год; Кг — частка кількості вантажних і комунальних транспортних засобів в потоці, %.

Якщо змінюється поздовжній нахил магістралі, то у формулі (7.65) необхідно зробити поправку

де Д, — поправка шуму на поздовжній нахил магістралі, визначають з табл. 7.15.

Таблиця 7.15. Поправка на поздовжній нахил магістралі

Поздовжній нахил, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Поправка

0,5

0,8

1,2

2,0

2,3

2,7

3,0

При розрахунку шумових характеристик залізничних потягів можна користуватися формулою

де Уп, V*'25, Ув — середня швидкість руху пасажирських потягів, електро- та вантажних потягів, км/ год; У,,, #в — інтенсивність руху пасажирських потягів, електро- та вантажних потягів, одиниць/ год.

Ефективність зниження шуму зеленими смугами залежить від їхньої ширини і характеру розміщення (табл. 7.16).

Таблиця 7.16. Зниження рівнів шуму смугами зелених насаджень

Смуга зелених насаджень

Ширина смуги, м

Зниження рівня шуму, дБА

1

2

3

Однорядна при шаховоподібній посадці дерев усередині смуги

10—15

4—5

Однорядна при шаховоподібній посадці дерев усередині смуги

16-20

5—8 1

Дворядна при відстанях між рядами 3—5 м

21—25

8—10

Дво- або трирядна при відстанях між рядами 3 м

26—30

10—12

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >