< Попер   ЗМІСТ   Наст >

10.4. Обладнання для пакетування і зберігання товарів на оптових підприємствах

Упровадження ефективних методів переробки вантажів потребує максимальної уніфікації предметів праці. При широкому асортименті різноманітних товарів, що надходять у торгівлю, цю умову виконати важко. Тому вантажі уніфікують на основі однотипної тари: ящиків, бочок, мішків. Утім наведені види упаковок розраховані на переробку вантажів уручну — вони погано пристосовані для захоплення і знімання механізмами. Крім того, за своєю вантажопідйомністю невеликі одиниці упаковки в сучасних умовах не відповідають потужності вантажно-розвантажувальних засобів. Виникає потреба укрупнити одиницю вантажу й забезпечити її пристосування для виконання механізованого виконання операцій.

Поняття пакетування вантажів

Розв'язання такого завдання можливе за допомогою пакетування вантажів на під. донах. Пакет — це укрупнена одиниця вантажу, пристосована для машинного переміщення, транспортування, складування. Основним і найуніверсальнішим засобом пакетування тарно-штучних вантажів є піддон. Піддони служать міцною основою для укладання вантажів у пакети й одночасно зручним пристосуванням для піднімання та пересування пакетів вилковими навантажувачами, кранами-штабелерами тощо.

Класифікація пакето-формувальних машин

Рис. 10.2. Класифікація пакето-формувальних машин

Основним засобом пакетування вантажів у тарі на початку впровадження системи були плескаті піддони, потім — стоякові, ящикові, касетні. Маса пакетів коливається в межах від 0,1 до 1 т. Розміри піддонів взято за стандартом, основний розмір становить 1200 * 800 мм.

Для ефективного використання піддонів при перевезеннях і складуванні потрібно мати їх обмінний фонд на транспорті, складах. Для усунення ручної праці на стадії формування пакетів розроблено й упроваджуються пакето-формувальні машини (ПФМ).

У наведеній вище класифікації ПФМ (рис. 10.2) відображені принцип дії, призначення і конструкції цих машин, а також їх особливості: мобільність, ступінь автоматизації, рівень приймання пакетованих вантажів, тип тари, універсальність відносно типорозмірів тари, спосіб настройки машини з одного типорозміру вантажу на інший, тип приводу механізму формування пакета (без піддона, на піддоні або прокладках), напрями укладки вантажів при формуванні пакетів (ряд, стос, шар), схема формування шару, схема "перев'язки" стиків.

Комплекс механізмів ПФМ складається з таких основних вузлів: подачі одиничних вантажів на пакетування; формування ряду, шару і пакета; видачі готового пакета. Вузол подачі на пакетування транспортує одиничні вантажі до ПФМ і передає їх на приймальний пристрій ПФМ; вузол формування ряду приймає поступаючи на пакетування вантажі, транспортує їх до місця нагромадження, орієнтує вантажі відповідно до схеми укладання ряду, формує ряд; вузол формування шару нагромаджує ряди й утворює шар; вузол формування пакета послідовно укладає шари в пакет на порожній піддон.

Пакетна система переробки вантажів як вдале технологічне рішення поширюється в усіх галузях промисловості, транспорту, сільського господарства, а також торгівлі. її розвиток почався в 1950-ті роки, що істотно змінило технологію транспортування і переміщення товарів, а потім і будову підприємств.

Види обладнання для зберігання товарів

Обладнання, що використовується на оптових підприємствах для зберігання різноманітних товарів, поділяється на три групи: 1)для тарно-штучних вантажів; 2) для навальних і насипних вантажів; 3) для рідких товарів. Обладнання для зберігання товарів має відповідати таким вимогам: створювати умови для якісного зберігання товарів; сприяти ефективному використанню площі та місткості складу; бути придатним для застосування навантажувально-розвантажувальних і транспортних засобів.

До складського обладнання для зберігання тарно-штучних вантажів належать стелажі, піддони і підтоварники.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >