< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звірка форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ, виправлення помилок та внесення змін

Порядок проведення звірки показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

Правильність складання квартальних та річних форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ визначається за допомогою звірки окремих показників даної звітності.

У табл. 1.44. наведено звірку показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

Таблиця 1.44. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

Форма № 1 "Баланс"

1

Рядок 110, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4

2

Рядок 120, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4

3

Рядок 130, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4

4

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 330, графи 3 і 4

52

Сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4

Форма № 5, рядок 500, графи 3 і 4

62

Рядок 150, графи 3 і 4

Форма № 6, рядок 100, графи 3 і 4

7

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 340, графи 3 і 4

8

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4

9

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графи 4 і 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

10

Рядок 210, графи 3 і 4

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", рядок 070, графи 3 і 5

11

Форма № 1, рядок 180, гр. 3 плюс рядок 190, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 18, рядок 130, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

12

Форма № 1, рядок 180, гр. 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 210, графа 4

Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 130, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 240, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 241-244, графи 3 і 4

14

Рядок 243, графа 4

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, рядок "Разом", графа 4

15

Рядок 244, графа 4

Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків, рядок "Усього", графа 4

16

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків від 261 до 264, графи 3 і 4

17

Рядок 261, графи 3 і 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графи 5 і 14

18

Рядок 262, графи 3 і 4

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графи 5 і 11

19

Рядок 263, графи 3 і 4

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графи 6 і 11

20

Рядок 264, графи 3 і 4

Форма № 4-4д, рядок 010, графи 5 і 10

211

Рядок 290, графа 4

Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

221

Рядок 300, графа 4

Форма № 1, сума рядків від 301 до 304, графа 4

231

Рядок 301, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 070, графа 12

241

Рядок 302, графа 4

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 060, графа 10

251

Рядок 303, графа 4

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 16

261

Рядок 304, графа 4

Форма № 4-4д, рядок 040, графа 9

27

Рядок 310, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, графи 3 і 4

28

Рядок 350, графи 3 і 4

Форма № 9д, № 9м, рядок 090, графи 3 і 4

29

Рядок 360, графи 3 і 4

Форма № 9д, № 9м, рядок 900, графи 3 і 4

30

Рядок 420, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4

31

Рядок 440, графи 3 і 4

Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графи 6 і 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

321

Рядок 460, графа 4

Форма № 1, сума рядків 461 і 464, графа 4

331

Рядок 461, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 8

341

Рядок 462, графа 4

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

351

Рядок 463, графа 4

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 8 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 11

361

Рядок 464, графа 4

Форма № 4-4д, рядок 010, графа 7

37

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3

Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 18, рядок 130, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 2

38

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4

Форма № 7д, № 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 18, рядок 130, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 3

39

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, графи 3 і 4

40

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 310, графи 3 і 4

Форма № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності"

1

Рядок 010, графа 4

Форма № 2д, № 2м рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

2

Рядок 020, графа 4

Форма № 2д, № 2м рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

3

Рядок 021, графа 4

Форма № 2д, № 2м рядок 020, графа 9

4

Рядок 022, графа 4

Форма № 2д, № 2м рядок 360, графа 9

5

Рядок 023, графа 4

Форма № 2д, № 2м рядок 560 плюс рядок 610, гр. 9

6

Рядок 041, графа 4

Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

7

Рядок 042, графа 4

Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 12

8

Рядок 090, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 350, графи 3 і 4

9

Рядок 090, графа 4

Рядок 010 мінус рядок 020 мінус рядок 030 плюс (мінус) рядок 040 плюс (мінус) рядок 050 мінус рядок 060, графа 4 плюс (мінус) рядок 090, графа 3

10

Рядок 110, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 8

11

Рядок 120, графа 4

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

12

Рядок 130, графа 4

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 140, графа 4

Форма № 4-4д, рядок 010, графа 7

14

Рядок 150, графа 4

Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

15

Рядок 200, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 6 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 6 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма № 4-4д, рядок 010, графа 6 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 9

16

Рядок 300, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 7

17

Рядок 400, графа 4

Форма № 4-1 д, № 4-1 м, рядок 070, графа 12 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 060, графа 10 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма № 4-4д, рядок 040, графа 9 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 16

18

Рядок 401, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 080, графа 12 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 070, графа 10 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 020, графа 10 плюс форма № 4-4д, рядок 050, графа 9 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 020, графа 16

19

Рядок 402, графа 4

Форма № 4-1 д, № 4-1 м, рядок 420, графа 12 плюс форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 410, графа 10 плюс форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 360, графа 10 плюс форма № 4-4д, рядок 390, графа 9 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 360, графа 16

20

Рядок 403, графа 4

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 560 плюс рядок 610, графа 10 плюс форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 560 плюс рядок 610, графа 16

21

Рядок 601, графа 4

Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, гр.7

22

Рядок 602, графа 4

Форма № 7д, № 7м, рядок 010 плюс рядок 020, гр.14

23

Рядок 900, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 360, графи 3 і 4

24

Рядок 900, графа 4

Рядок 100 мінус рядок 200 плюс рядок 300 мінус рядок 400 мінус рядок 500 плюс (мінус) рядок 600 плюс (мінус) рядок 700 мінус рядок 800, графа 4 плюс (мінус) рядок 900, графа 3

Звіт про рух грошових коштів

1

Рядок 100, за всіма графами

Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами

2

Рядок 102, графа 3

Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 6

3

Рядок 102, графа 8

Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 10

4

Рядок 102, графа 8

Форма № 1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, рядок "Разом", графа 5

5

Рядок 200, за всіма графами

Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами

6

Рядок 200, за всіма графами

Сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, за всіма графами

7

Рядок 202, графа 8

Форма № 1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, рядок "Разом", графа 6

8

Рядок 210, графа 3

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 5

9

Рядок 210, графа 4

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 6

10

Рядок 210, графа 5

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 7

11

Рядок 210, графа 6

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 9

12

Рядок 210, графа 7

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 070, графа 10

13

Рядок 210, графа 8

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 010, графа 14

14

Рядок 201, графи 3 і 8

Форма № 1, рядок 260, графи 3 і 4

15

Рядок 211, графа 6

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 020, графа 9

16

Рядок 212, графа 6

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 030, графа 9

17

Рядок 213, графа 6

Форма № 4-1д, № 4-1м, рядок 040, графа 9

18

Рядок 214, графа 6

Форма № 4-1д, № 4-1 м, рядок 050, графа 9

19

Рядок 220, графа 3

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 5

20

Рядок 220, графа 4

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 6

21

Рядок 220, графа 6

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 8

22

Рядок 220, графа 7

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 060, графа 9

23

Рядок 220, графа 8

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 010, графа 11

24

Рядок 221, графа 6

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 020, графа 8

25

Рядок 222, графа 6

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 030, графа 8

26

Рядок 223, графа 6

Форма № 4-2д, № 4-2м, рядок 040, графа 7

27

Рядок 230, графа 3

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 6

28

Рядок 230, графа 6

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 8

29

Рядок 230, графа 7

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 9

30

Рядок 230, графа 8

Форма № 4-3д, № 4-3м, рядок 010, графа 11

31

Рядок 240, графа 3

Форма № 4-4д, рядок 010, графа 5

32

Рядок 240, графа 4

Форма № 4-4д, рядок 010, графа 6

33

Рядок 240, графа 6

Форма № 4-4д, рядок 010, графа 7

34

Рядок 240, графа 7

Форма № 4-4д, рядок 040, графа 8

35

Рядок 240, графа 8

Форма № 4-4д, рядок 010, графа 10

36

Рядок 240, графи 3 і 8

Форма № 1, рядок 264, графи 3 і 4

37

Рядок 250, графа 3

Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 7

38

Рядок 250, графа 4

Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 9

39

Рядок 250, графа 6

Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 11

40

Рядок 250, графа 7

Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 14

41

Рядок 250, графа 8

Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1, рядок 010, графа 18

42

Рядок 300, за всіма графами

Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами

43

Рядок 301, графи 3 і 8

Форма № 1, рядок 270, графи 3 і 4

44

Рядок 302, графи 3 і 8

Форма № 1, рядок 244, графи 3 і 4

45

Рядок 400, за всіма графами

Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за всіма графами

Форма № 5 "Звіт про рух необоротних активів"

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 122, графи 3 і 4

2

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 132, графи 3 і 4

3

Рядок 300, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 112, графи 3 і 4

4

Рядок 400, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 140, графи 3 і 4

5

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, гр. 3 і 4

6

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма № 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, гр. 3 і 4

7

Рядок 500, графа 4

Форма № 5, рядок 500, графа 3 плюс рядок 600, графа 3 мінус рядок 700, графа 3

8

Рядок 600, графа 3

Форма № 5, сума рядків 610, 620, 630, 640, 650, графа 3

9

Рядок 700, графа 3

Форма № 5, сума рядків 710, 720, 730, 740, 750, 760, графа 3

10

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 630, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма № 5, рядок 721, графа 3

Форма № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 150, графи 3 і 4

2

Рядок 100, графа 4

Форма № 6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 200, графа 3 мінус рядок 300, графа 3

3

Рядок 200, графа 3

Форма № 6, сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, графа 3

4

Рядок 300, графа 3

Форма № 6, сума рядків 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, графа 3

5

Рядок 100, графа 5

Форма № 6, рядок 310, графа 3

6

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 230, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма № 6, рядок 330, графа 3

Форма № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних

цінностей"

1

Рядок 011, графа 3

Форма № 1, рядок 184, графа 3 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", рядок 080, графа 3

2

Рядок 012, графа 3

Форма № 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 3

3

Рядок 080, графа 3

Форма № 15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070, графа 3

4

Рядок 081, графа 3

Форма № 1, рядок 184, графа 4 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18), рядок 080, графа 5

5

Рядок 082, графа 3

Форма № 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 6

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними

коштами"

1

Рядок 020, графи 3 і 5

Форма № 1, рядок 190, графи 3 і 4

2

Рядок 020, графи 4 і 6

Форма № 1, рядок 430, графи 3 і 4

3

Рядок 030, за всіма графами

Рядок 031 плюс рядок 032, за всіма графами

4

Рядок 031, графи 4 і 6

Форма № 1, рядок 428, графи 3 і 4

5

Рядок 040, графи 4 і 6

Форма № 1, рядок 380, графи 3 і 4

6

Рядок 050, графи 4 і 6

Форма № 1, рядок 390, графи 3 і 4

7

Рядок 060, графи 4 і 6

Форма № 1, рядок 400, графи 3 і 4

8

Рядок 070, графи 4 і 6

Форма № 1, рядок 410, графи 3 і 4

9

Рядок 120, за всіма графами

Сума рядків 121 -129, за всіма графами

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників вищого рівня2

1

Підсумковий рядок, гр. 4

Форма № 1, рядок 260, графа 4

2

Підсумковий рядок, гр. 5

Форма № 1, рядок 241, графа 4

3

Підсумковий рядок, гр.6

Форма № 1, рядок 242, графа 4

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >