< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підхід ISRS

Перша версія ISRS (Internatio Safety Rating System) була видана 1978 p. в International Loss Control Institute, Longawille, Georgia, USA. Ця методика неодноразово вдосконалювалася і стала зараз міжнародним інструментом оцінки та сертифікації системи управління охороною праці, складовою системи зменшення втрат на підприємстві. Сертифікат на відповідність вимогам ISRS видає страхова фірма Det Norske Veritas. Ця система з 2000 р. запроваджується в Польщі під назвою EVISA під керівництвом д-ра Е. Качевського.

За методикою ISRS усі питання охорони праці поділенні на 20 розділів. Кожний розділ розподілений на кілька підрозділів, а кожний підрозділ має конкретні запитання, за виконання яких нараховується визначена кількість балів (табл. 3.1—3.3).

Таблиця 3.1. Перелік робіт ISRS та їх оцінка

№ з/п

Назва розділу

Кількість запитань

Кількість балів, що нараховується

1

2

3

4

1

Управління і адміністрація

74

1310

2

Навчання керівництва

26

760

3

Планування оглядів охорони праці

38

690

4

Аналіз виконання планів роботи та інструкцій з охорони праці

27

650

5

Розслідування причин нещасних випадків

33

605

6

Нагляд за охороною праці

15

450

7

Підготовка до аварійних ситуацій

53

700

8

Приписи і дозволи на виконання робіт

36

615

9

Аналіз причин нещасних випадків

33

550

10

Навчання працівників

41

700

11

Засоби індивідуального захисту

18

380

12

Охорона здоров'я і гігієна праці

52

700

13

Оцінка функціонування СУОП

27

700

14

Технологія та управління змінами

29

670

15

Комунікації міжперсональні

20

490

16

Комунікації у підрозділах

20

450

17

Впровадження заходів з охорони праці

40

380

18

Підготовка працівників до праці

18

405

19

Управління придбанням матеріалів і послуг

39

615

20

Безпека поза виробництвом

14

240

Усього

653

12 000

За методикою ISRS підприємства можуть бути атестовані за стан охорони праці за 10 рівнями й одержати відповідний сертифікат (див. табл. 3.2). Приклади запитань за методикою ISRS наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.2. Обов'язкові розділи для оцінки на відповідний рівень

Рівні оцінки

Виконання вимог розділів

1

1,3,5,8,11

4

12

6

10

8

2, 15,18

9

4,7,16

10

7 розділів, що залишилися

Таблиця 3.3. Приклади запитань за методикою ISRS

Номер запитання

Зміст запитання

Підтверджувальні запитання

Кого опитували

1.1.4

Чи документ "Політика охорони праці підприємства" був обговорений?

Коли і яким чином була обговорена політика праці підприємства?

Усі працівники

1.7.4

Чи працівники або їх представники брали участь у розробці Положення про систему управління охороною праці?

Який був твій внесок в опрацювання системи управління охороною праці?

Представник працівників

1.9.2

Чи кожний працівник/керівник має копію посадової інструкції/інструкції з професії?

Які завдання, пов'язані з охороною праці, входять у твої обов'язки?

Керівники, працівники

1.10.3

Для якого рівня управління підприємством визначені цілі системи управління охороною праці:

  • 1. Підприємство/організація
  • 2. Відділ/цех/ділянка/зміна

Які завдання твого підрозділу в галузі охорони праці

в цьому році?

Керівники

1.11.3

Чи існує система приймання пропозицій від працівників і передавання їм інформації з питань охорони праці?

До кого потрібно звернутися з питань охорони праці?

Працівники

Підприємство на підставі комплексної оцінки ризику (в ISRS міститься шість методик аналізу й оцінки ризику) ухвалює рішення, які елементи СУОП найбільш потрібні з урахуванням економічної та соціальної ефективності. Те, що включено до системи, повинно добре функціонувати. Про це свідчать розмови з працівниками, аудити за робочими місцями, виконання документації.

На рівнях 9—10 ISRS висуває додаткові вимоги: показники охорони праці (коефіцієнти частоти, важкості та ін.) повинні бути не гірші від середньо-галузевих і мати тенденцію до поліпшення упродовж щонайменше останніх трьох років.

Порядок проведення аудиту ISRS передбачає такі стадії:

  • — підготовка до аудиту: ознайомлення з підприємством, документацією з охорони праці, складання контрольних карт аудиту робочих місць та ін.
  • — аудит; бесіда з компетентними особами (керівництво, відділ кадрів, служба охорони праці, навчання, постачання, головний механік, енергетик, медпункт, пожежна охорона та ін.); верифікація (підтвердження) інформації, що була одержана шляхом перевірки документів, записів, огляду робочих місць, бесід з працівниками (варто переконатися, що СУОП на підприємстві дійсно ефективно функціонує і всі ЇЇ елементи, або переважна більшість їх, справді задіяні).

Особлива увага приділяється аудиту робочих місць: СУОП вважається не впровадженою, якщо на робочих місцях умови праці не відповідають нормам.

При складанні рапорту про аудит аудитор повинен бути швидше радником, а не суддею; він повинен радити як поліпшити систему.

За результатами аудиту підприємство може одержати міжнародний сертифікат відомої фірми Det Norske Veritas або сертифікаційної фірми України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >