< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

До цієї групи документів належать: заява, наказ щодо особового складу, автобіографія, резюме, характеристика, контракт із найму працівників, особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка.

Заява

Заява - це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладено певне прохання. За походженням заяви бувають від організацій, установ (службові) та особисті, а за місцем виникнення - внутрішні й зовнішні. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати у такій послідовності:

 • 1) праворуч пишеться назва організації чи установи, до якої подається заява;
 • 2) нижче у стовпчик - посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заяву адресовано тій організації, де працює її автор, домашню адресу зазначати не треба, достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ);
 • 3) ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява;
 • 4) текст заяви слід починати з великої літери і з абзацу, чітко викладаючи прохання з коротким його обгрунтуванням;
 • 5) після тексту ліворуч ставиться дата, а праворуч - підпис автора заяви.

Складна заява містить також відомості про те, які саме документи додаються на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (перелік документів подається після основного тексту перед підписом).

У заяві варто порушувати лише одне питання, не ускладнюючи текст зайвою інформацією, що не стосується справи.

Заява пишеться від руки в одному примірнику.

Зразки заяв:

Деканові природничо-географічного факультету Національного педагогічного університету

імені Михайла Драгоманова доц. Командишку В. К.

студента II курсу відділення "Географія і фізкультура " Возного Петра Миколайовича

Заява

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу української мови.

15.01.2008 (Підпис)

Ректорові Чернігівського

державного педагогічного

університету

імені Тараса Шевченка

проф. Яковенку О. Ф.,

студента Харківського національного університету імені В. Каразіна Шевченка Сергія Івановича

Заява

У зв 'язку з переїздом моїх батьків на постійне проживання до м. Чернігова прошу зарахувати мене студентом III курсу фізико-математичного факультету спеціальності "Математика і фЬика".

Додатки:

 • 1. Витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.
 • 2. Характеристика, видана Харківським національним університетом на 1 арк. в 1 пр.
 • 3. Свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.
 • 4. Довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.
 • 20.07.2007 (Підпис)

Правопис власних назв

Розглядаючи написання заяв, доречно нагадати правила вживання великої літери.

Власні імена

З великої літери пишуться:

 • 1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка.
 • 2. Прізвища людей, уживані в загальному значенні, якщо вони не перетворилися на загальні назви, тобто не втратили свого індивідуального значення: Там слава й труд і мудрість троєкрата ще вродять нам Шевченка і Сократа (Мал.).

З малої літери пишуться:

 • 1. Імена та прізвища людей, які втратили значення власних назв і стали загальними назвами людей і предметів: рентген (апарат), френч (одяг), меценат, донжуан, дизель (двигун).
 • 2. Назви народів, племен, людей за національною ознакою та за місцем проживання: араби, африканці, українець, росіянка, киянин, львів'яни.
 • 3. Родові назви міфологічних істот (ангел, муза, титан)*, назви груп тварин, навіть якщо вони походять від індивідуальних кличок (каштанки), а також назви порід тварин (бульдог, вівчарка, пінчер).
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >