< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переклад та правопис українською мовою усталених слів і словосполучень

Безналичный расчет - безготівковий розрахунок Б л аготво р и те л ь н ы й

вечер - благодійний (доброчинний) вечір

Видавший виды - бувалий

В клетку(тетрадь) - у клітинку (зошит)

В клетку(ткань) - картата (тканина)

В строгом смысле

слова - у точному значенні (цього) слова

В тот же момент - тої (тієї*) самої миті Горюч е-с м азочные

материалы - паливно-мастильні матеріали Дальнейшее

использование - подальше використання Депонированная

зарплата - депонована зарплата

Для видимости - для годиться Железнодорожный

путь - колія: залізнична колія

Задевать самолюбне - зачіпати самолюбство

Заказное письмо - рекомендований лист

Изощренный ум - витончений розум

Изысканная одежда - вишуканий одяг

Изысканные манеры - вишукані (витончені) манери

Изысканный вкус - витончений смак

Испытательный срок - випробний строк (термін)

Каждые полчаса - щопівгодини Канцелярские

принадлежности - канцелярські приладдя Капризная погода - примхлива погода Капризный ребенок - вередлива дитина Косвенная причина - посередня (непряма) причина Косвенные результати - побічні результати Лицевой счет - особовий рахунок

Личный листок - особистий листок Материально-ответственное лицо - матеріально-відповідальна особа На должном уровне - на належному рівні Наличные деньги - готівка Невежда - невіглас

Неотложная помощь - невідкладна допомога Неотложное дело - нагальна справа Низменные интересы - ниці інтереси Ни под каким видом - нізащо; ні в якому разі Оборот - оборот; обіг (гроші в обігу)

Оборудовать

квартиру - устаткувати (опорядити) квартиру

Обратиться по адресу - звернутися за адресою Обставлять квартиру - меблювати; умебльовувати квартиру Общественное мнение - громадська думка Общественные

отношения - суспільні відносини

Оплата наличными или по безналичному

расчету - оплата готівкою або безготівковим

розрахунком Оприходование - оприбуткування

Отчисления - відрахування

Письмо с

уведомлением - лист з повідомленням про вручення

Повредить механизм - зіпсувати (пошкодити) механізм Подписка на газети - передплата на газети Поезд дальнего

следования - поїзд далекого прямування

По понедельникам - щопонеділка; кожного понеділка

Постельные

принадлежности - постільні речі Принимать участие - брати участь Приходование - прибуткування

Путевой лист (листок) - дорожній лист (листок) Пути следования - шлях; дорога Пути сообщения - шляхи сполучення Расписка в получении - розписка про одержання Расходная накладная - видаткова накладна

Расходы по бюджету - видатки по бюджету Спрос и предложение - попит і пропозиція

Списать в расход - списати на видаток

Текучесть кадров - плинність кадрів

Текущий

(счет, ремонт) - поточний (рахунок, ремонт)

Точно известно - достеменно відомо

Точно изъясняться - точно висловлюватись

Угловая комната - наріжна кімната

Удельный вес - питома вага У ч ред ител ьное

собрание - установчі збори

Уязвимое место - уразливе місце

Ход событий - перебіг подій; хід подій

Хозяин положения - господар становища

Хозяин слова - хазяїн слова

Хорошее отношение - добре ставлення: гарні стосунки;

добрі взаємини

Щекотливое

обстоятельство - делікатна (тонка) обставина Язвительное

замечание - ущипливе зауваження

Прочитайте висловлювання відомих людей

Літературна мова мусить бути чистою, без разючих говіркових привнесень... (І. Огієико).

Слово - зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати (М. Рильський).

Батьківщина - це твоє рідне слово. Знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу - рідну українську мову. Це мова великого народу, великої культури (В. Сухоміинський).

Ця мова - українська - є одна з найбагатших мов слов'янських ... ця мова ... поетична, музична, мальовнича (І. Срезневський).

Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг (О. Олесь).

Мова - це історія народу. Це шлях цивілізації й культури (О. Купрін).

Найкраща і найголовніша ознака індивідуальності народу - це його мова (А. Шумило).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >