< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ПЛАНУВАННЯ

  • 4.1 Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах
  • 4.2 Типізація планування залежно від обраного об'єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне
  • 4.3 Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств

Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах

Туризм за своїми основними характеристиками не має яких-небудь принципових відмінностей від інших форм господарювання. Тому всі суттєві положення сучасного планування можуть повною мірою застосовуватися в туризмі.

Водночас у туризмі є своя специфіка, яка відрізняє його не тільки від торгівлі товарами, а й інших форм торгівлі послугами. Характерною ознакою туристичного ринку є переважання реалізації туристичних послуг над товарами в приблизному співвідношенні 75—80 % до 25—15 %. За економічними заходами, реалізація турпродукту подібна до реалізації товарів, але характер експортно - імортних зв'язків, пов'язаний із рухом турпродукту, кардинально відрізняють ринок туристичних послуг від товарного ринку [30, с. 38].

У туризмі результат діяльності зводиться до туристичного продукту. Основним туристичним продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг, які продаються туристам в одному "пакеті". По суті, туристичний продукт — це будь-яка послуга, яка задовольняє ті чи інші потреби туристів і підлягає оплаті з їх сторони. Це готельні, транспортні, екскурсійні, перекладацькі, побутові, комунальні, посередницькі та інші послуги. За кордоном туристичні поїздки, які реалізуються на основі стандартних наборів чи пакетів послуг, часто називають пекідж - турами. Вони є предметом діяльності більшості туристичних фірм.

Відомий туризмознавець О. Любіцева дає таке визначення туристичного продукту: "Саме комплекс туристичних послуг, благ та товарів, що забезпечують реалізацію мети подорожі, є туристичним продуктом (турпродуктом). Турпродукт у формі туру виступає товаром на туристичному ринку".

Туристичному продукту, як і всім іншим послугам, що націлені на задоволення споживача, притаманний ряд специфічних ознак:

· неречовинна форма;

· нерозривність виробництва та споживання;

· неможливість накопичення та зберігання;

· неоднорідність та мінливість якості [30, с. 27].

Туристичному продукту поряд із загальними специфічними характеристиками послуг притаманні відмінні особливості. По-перше, попит на туристичні послуги надзвичайно еластичний відносно рівня доходів і цін, але багато в чому залежить також від політичних і соціальних умов.

По-друге, у зв'язку із присутнім природним елементом у туристичній послузі можуть бути виділені досить чітко туристичні зони. Наприклад, за фактором "сонце — море" — курорти Криму, Кіпру, Туреччини, Болгари; за фактором "відпочинок — лікування" — Карлові Вари, Трускавець, Єсентуки; за фактором "спорт" — гірськолижні курорти Домбай (Росія), Чехія тощо.

По-третє, пропозиція туристичних послуг прив'язана до певної території, де є атракційні елементи і не може створюватись у місцях, абсолютно не забезпечених ними. Хоч можливі і винятки, як-от: Діснейленд, Євроленд, Леголенд.

По-четверте, при створенні туристичного продукту має місце міжгалузева кооперація, що створюється зусиллями багатьох підприємств, кожне з яких має свої методи роботи, специфічні потреби і різні комерційні ціни.

По-п'яте, не може бути досягнута висока якість туристичних послуг при наявності незначних недоліків, оскільки саме обслуговування туристів складається з тих самих дрібниць і дрібних деталей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >