< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сільське Господарство

Сільське господарство найбільшою мірою потерпає від інфляційного зростання цін. Річ у тому, що сільгосппродукція реалізується зазвичай впродовж одного нетривалого сезону - восени після збору врожаю. Купівля ж потрібних для сільського господарства матеріально-технічних ресурсів здійснюється постійно, впродовж усього року, а відтак в умовах безперервного зростання цін. Тому постає питання забезпечення цінового паритету в обміні продукцією між промисловістю і сільським господарством, а також проблема еквівалентності цього обміну, причому без цінового протистояння міста і села. Для їх вирішення держава надає сільському господарству економічну і соціальну підтримку (пільгові кредити, забезпечення паливом, добривами під час посівних робіт та ін.).

До цін на сільськогосподарську продукцію належать такі.

Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію - гуртові ціни, за якими сільськогосподарські підприємства, населення та інші виробники реалізують свою продукцію. Їх інколи називають інакше: ціни АПК (агропромислового комплексу), гуртові ціни, ціни "врожаю на корені", купівельні на сільськогосподарську продукцію та ін. Закупівельні ціни є основою для ціноутворення в промисловості, а відтак вони безпосередньо впливають на гуртові й роздрібні ціни. У практиці закупівельні ціни можуть бути:

  • договірними (вільними) цінами, тобто встановлюватися договорами залежно від співвідношення між попитом і пропозицією;
  • середніми цінами для певного виду продукції з урахуванням різної вартості її реалізації різними каналами (через заготівельні організації, шляхом прямих зв'язків з роздрібною торгівлею, на сільськогосподарських ринках та ін.). Цей варіант використовують найчастіше.

Вільні закупівельні ціни формуються під впливом двох основних чинників - собівартості й попиту, серед яких вирішальним є собівартість. Її склад та методи обліку визначає Типове положення з планування, обліку і калькулювання сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Згідно з цим Положенням, собівартість сільськогосподарської продукції складається з виробничої собівартості та операційних витрат, які разом становлять повну собівартість. Далі до неї додають операційний прибуток,транспортно-заготівельні витрати, враховують ПДВ і отримують в результаті закупівельну ціну. Остаточна величина ціни залежить від того, на якій стадії виробничого циклу закуповується продукція. Це може бути поле (ферма, тік), овочесховище, торгівельний дім, роздрібно-торгівельна мережа тощо. Чим ближче до роздрібної мережі, тим вище транспортно-заготівельні витрати і навіть операційний прибуток, а відтак і закупівельна ціна. На рис. 2.10 показані склад і структура закупівельної ціни за трьома варіантами закупівлі продукції: на місці виробництва (полі), на місці зберігання продукції та на місці її реалізації.

Таким чином, для розрахунку закупівельної ціни потрібно використовувати формулу:

Гуртова закупівельна ціна = (Виробнича собівартість + + Операційні витрати + + Операційний прибуток) • (1 + ПДВ у десяткових дробах)

Склад і структура закупівельної ціни на сільськогосподарську продукцію (за трьома варіантами)

Рис. 2.10. Склад і структура закупівельної ціни на сільськогосподарську продукцію (за трьома варіантами)

Ціни на сільськогосподарську продукцію в заготівлях (гуртово-відпускні) - це гуртові ціни на сільськогосподарську продукцію, за якою заготівельні підприємства здійснюють заготівлю товарів сільського виробництва, що їх вони закуповують дрібними партіями у дрібних сільськогосподарських виробників (переважно у сільських жителів) та реалізують гуртовими партіями або через власну торгівельну мережу роздрібним торгівельним підприємствам, підприємствам громадського харчування та іншим покупцям.

В Україні заготівельною діяльністю зайняті підприємства ви-робничо-торгівельного спрямування різних форм власності. Вони здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції за вільними закупівельними цінами, а продають її за вільними гуртово-відпускними цінами.

Продовжуючи приклад (рис. 2.10), розглянемо, яким чином формується заготівельна ціна (рис. 2.11).

Транспортно-заготівельні витрати (5% від закупівельної ціни без ПДВ) = 120 • 0,05 = 6 грн

Собівартість придбаних товарів = 120 + 6 = 126 грн Операційні витрати (6% до собівартості) = 126 • 0,06 = 7,2 грн Операційний прибуток (10% до собівартості) = 126 • 0,1 = 12,6 грн Заготівельна маржа = 6 + 7,2 + 12,6 = 25,8 грн (20% до собівартості придбаних товарів)

Заготівельна надбавка = 25,8 • 1,2 = 30,96 грн (24,6% до собівартості)

Як бачимо, алгоритм встановлення гуртово-відпускної ціни в заготівлях є таким самим, як і у розрахунку гуртової ціни у гуртовій торгівлі.

Склад і структура гуртово-відпускної ціни на сільськогосподарську продукцію в заготівлях

Рис. 2.11. Склад і структура гуртово-відпускної ціни на сільськогосподарську продукцію в заготівлях

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >