< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ковальсько-пресові та прокатні цехи

Основними домішками стічних вод, що використовуються для охолодження технологічного обладнання, поковок, гідрозбивання металевої окалини та обробки приміщень, є частинки пилу, окалини та мастил. Наприклад, під час прокатування металів на великосортних, середньо- і малосортних прокатних станах утворюється відповідно до 2,3 і 4 % окалини від маси металу. При цьому маса частинок розміром понад 1 мм становить приблизно 90 % всієї маси окалини.

Механічні та термічні цехи

У механічних цехах вода використовується для приготування мастильно-охолоджувальних рідин, промивання пофарбованих виробів, для гідравлічних випробувань та проведення інших робіт. Основними домішками стічних вод є пил, металеві та абразивні частинки, сода, мастила, розчинники, фарби та ін. У табл. 2.17 наведені характеристики шламу, що виділяється із відстійника стічних вод шліфувальної дільниці [б].

Таблиця 2.16. Середньорічні об'єми стічних вод, що викидаються машинобудівними підприємствами

Середньорічні об'єми стічних вод, що викидаються машинобудівними підприємствами

Таблиця 2.17. Характеристика шламу, що виділяється із відстійників стічних вод шліфувальної дільниці

Характеристика шламу

Одиниця вимірювання

Час шліфування

чорнове

напів-чорнове

чистове

Густина

к/м8

4075,0

3700,00

3150,00

Середній діаметр частинок; металевих абразивних

мм

0,8 0,5

0,65 0,40

0,50 0,32

Вміст частинок у шламі: металевих абразивних

%

95,5 4,5

92,50 7,50

90,50 9,50

Кількість шламу від одного верстата

кг/год

1,4

1,00

0,60

У термічних цехах воду використовують для приготування технологічних розчинів для загартування, відпускання та обпалювання деталей, промивання деталей та ванн після викидання відпрацьованих розчинів та ін. Основними домішками стічних вод є пил мінерального походження, металева окалина, важкі метали, ціаніди, мастила та луги.

Травильні гальванічні дільниці

Вода на цих дільницях використовується для приготування технологічних розчинів, призначених для протравлення деталей і металів, нанесення на них фарб, а також для промивання деталей і ванн після викидання відпрацьованих розчинів та обробки приміщень. Основні домішки стічних вод — пил, металева окалина, емульсія, луги, кислоти, важкі метали та ціаніди. Типовий склад домішок стічних вод для таких цехів і дільниць наведений у табл. 2.18.

Таблиця 2.18. Склад стічних вод, що забруднюються цехами та виробничими дільницями машинобудівних підприємств [3]

Цехи і дільниці

Вид стічних вод

Основні домішки (забруднювачі)

Концентрація домішок, кг/м3

Температура, °С

1

2

3

4

5

Металургійні

Від охолодження печей

Зважені речовини

0,01—0,05

40—45

Мастила

0,01

40—45

Ливарні

Від вологого газоочищення

Дрібнодисперсний мінеральний пил

2—4

65

Від грануляторів стрижневих сумішей

Пісок, частини шлаку

20—40

50

Від гідровибивання литва та регенерації земель

Пісок, окалина, глина

0,5—15

15—30

Органічні речовини

0,05

Ковальсько-пресові

Від охолодження поковок і обладнання

Зважені речовини

мінерального

походження

0,1—0,2

Окалина

5-8

30—40

Мастила

10—15

Механічні

Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини

Зважені речовини

0,2—1,0

15—20

Сода

5-10

Мастила

0,5—2,0

Із гідрокамер

фарбувальних

дільниць

Органічні розчинники

0,1—0,2

15-25

Масла, фарби

0,1—0,3

Із дільниць гідравлічних випробувань

Зважені речовини

0,1—0,2

15—20

Мастила

0,03—0,05

Термічні

Промивні розчини

Окалина

0,02—0,03

50—60

Луги

0,02—0,03

Мастила

0,01—0,02

Із загартувальних ванн

Зважені речовини

мінерального

походження

0,05—0,25

30—40

Важкі метали

0,03-0,15

Мастила

0,001—0,01

Ціаніди

0,002—0,05

Травильні

Води для промивання

Механічні

0,40

15—25

Маслоемульсійні

0,05-0,10

Луги

0,02—0,20

Кислоти

0,02—0,25

Відпрацьовані

розчини

Механічні

10—20

15—25

Маслоемульсійні

10

Луги

20—30

Кислоти

30—50

Гальванічні

Води для промивання

Хром

0,005—0,20

20—30

Ціаніди

0,005—0,16

Відпрацьовані

електроліти

Важкі метали

0—10

Кислоти

0,04—20

Луги

0,02—30

Мастила

0,02—0,05

Хром

5—200

Ціаніди

10—100

Необхідно зазначити, що у зварювальних, монтажних, збиральних, випробувальних цехах машинобудівних підприємств стічні води в основному містять домішки, маслопродукти, кислоти у значно менших концентраціях, ніж в цехах і дільницях, які наведені в табл. 2.18.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >