< Попер   ЗМІСТ

Інформація для навчання та працевлаштування

А. Загальні положення

Уже багато років у британських та ірландських університетах викладається право Співтовариства, і зараз цей курс став обов'язковим для отримання диплому бакалавра права (LLB). Але досі зовсім не багатьом студентам доводилось після закінчення навчання в університеті використовувати знання цієї дисципліни за фахом. Можливості застосувати свої знання та досвід можуть виникати впродовж їхньої кар'єри, але дуже рідко виходять за рамки випадкового використання.

Різноманітних причин для цього доволі багато. Частково — це небажання університетів займатися пошуками відповідної інформації з цього предмета або отримувати її в різноманітних організаціях. До того ж взаємодія між юридичними факультетами багатьох університетів та відділами працевлаштування може бути значно поліпшена. Інституції Співтовариства також не можуть уникнути цієї проблеми і дуже рідко роблять спроби зробити відповідну інформацію більш доступною.

Б. Після дипломна освіта

А. У Сполученому Королівстві

На цьому рівні фактично три можливості: 1) здобуття ступеня магістра права (LLM) (магістра філософії (MPhil)) за допомогою науково-дослідної праці; 2) здобуття ступеня магістра права (LLM) за допомогою навчання та науково-дослідної праці; 3) здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

1. Здобуття ступеня магістра права (магістра філософії) шляхом науково-дослідної праці

Для отримання цього ступеня немає фіксованої програми. Така програма залежить від предмета дисертаційного дослідження (зазвичай обсягом від 50 000 до 60 000 слів) та погодження між кандидатом і його керівником. Оскільки тепер всі юридичні факультети/відділення мають фахівців у галузі права Співтовариства, можливість отримати цей ступінь існує практично в кожному університеті, який пропонує отримання ступеня магістра права, особливо враховуючи, що на сьогодні юридичні факультети/відділення є доволі привабливими для студентів, які бажають отримати ступінь магістра права або магістра філософії.

2. Здобуття ступеня магістра права шляхом навчання та науково-дослідної праці

Здобуття цього ступеня підлягає визначеній академічній програмі й, зазвичай включає в себе складання відповідних іспитів та захист дисертації. Термін навчання може змінюватись, але він не повинен бути меншим за один рік. Зміст такої програми також може змінюватись, але, як правило, він охоплює предмети, які вважаються основними сферами права Співтовариства. У деяких випадках найбільша увага приділяється праву, яке регулює діяльність у сфері торгівлі та підприємництва (зокрема, праву конкуренції).

На сьогодні такі програми на здобуття ступеня магістра права (LLM) пропонуються в багатьох вищих навчальних закладах. Зацікавлені в отриманні цього ступеня особи можуть отримати необхідну інформацію зі спеціальних посібників про здобуття вищої освіти.

Б. В інших країнах

В інших країнах також велика кількість програм здобуття після дипломної освіти. Англійською мовою, навіть частково, викладається не дуже багато. Особливо слід згадати такі:

Європейський коледж, Брюгге (Бельгія);

Інститут Європейського університету, Флоренція (Італія);

Болонський центр Університету імені Джона Хопкінса;

Вільний університет Брюсселя, Vrije Universiteit Brussel (VUB (викладання фламандською мовою)) та Universite Libre de Bruxelles (франкомовний);

Інститут Асера Амстердамського Університету (ТМС Asser Institute), Нідерланди.

В. Можливості стажування

Загальні положення

Чи є кращий спосіб отримати більше інформації про інституції Співтовариства, ніж працюючи в цих інституціях, навіть на найнижчій посаді — посаді стажера? Інституції Європейського Союзу надають можливість випускникам вищих навчальних закладів проходити стажування. Таке стажування не тільки дає неоціненну можливість зсередини ознайомитися з роботою цих інститутів, а й є не останньою подією в біографічній довідці, яка сприятливо впливає при майбутньому працевлаштуванні.

Деякі з цих програм стажування є доволі практичними за своїм змістом та здійсненням, тоді як інші орієнтовані виключно на дослідницьку працю. Однак спочатку слід зауважити, що ці програми не вважаються прийняттям на роботу, незалежно від режиму проходження стажування (повний або неповний робочий день чи вільне відвідування) у відповідній інституції. 1 хоч, як це не дивно, на деяких з посад державної служби працює незначна кількість колишніх стажерів, їх працевлаштування відбувалося звичайним шляхом, а саме через відбір на конкурсній основі або на основі необхідної кваліфікації та досвіду. Згадуючи Раду Європи, треба зазначити, що вона є повністю відокремленою від Європейського Союзу інституцією, але все-таки, заради повної завершеності й через те, що деякі дослідники (включаючи автора цієї книги) вбачають стажування в ній додатковим до програм стажування в Європейському Союзі, нижче наведено певні пояснення щодо схеми проходження стажування в Раді Європи.

Стажування в Комісії

Метою стажування в Комісії є:

· надання стажерам загальних уявлень про цілі Європейської інтеграції та проблеми, на які вона наражається;

· надання їм практичних знань про функціонування та діяльність різних відділів Комісії;

· забезпечення їм можливості набути певного особистого досвіду за допомогою відповідних контактів у процесі виконання ними своїх обов'язків;

· дозволити їм застосовувати на практиці знання, яких вони набудуть протягом навчання або професійної підготовки4.

Частина періоду стажування може бути присвячена підготовці дисертаційного дослідження або іншій академічній роботі. Чи з'явиться така можливість, значною мірою залежить від відділу, в якому стажер буде працювати, й особливо від вимог, які висуваються до посади.

Як відбувається стажування в Комісії?

Стажування в Комісії відбувається впродовж 5 місяців, протягом яких стажер виконує роботу, яку зазвичай повинен виконувати молодший працівник, що працює повний робочий день. Зрозуміло, що характер та обсяг обов'язків можуть значно відрізнятися залежно від того, до якого відділу прикріплюється стажер. Протягом року стажування відбувається двічі: з жовтня до лютого та з березня до липня. У кожному періоді доступними є приблизно 180—200 місць. Більшість стажерів проходить стажування в Брюсселі, хоча деякі з них працюють у різних відділах Комісії в Люксембурзі й навіть в інших європейських столицях.

І хоча на стажування запрошуються випускники з багатьох дисциплін, від ядерної фізики до релігійних наук, більшість із стажерів закінчують факультети з права, економіки та соціальних наук, а також мовні факультети. Програми стажування поширюються на всі сфери діяльності Співтовариства.

Як уже згадувалось вище, робота, виконувана стажерами може значно відрізнятися, тому не слід робити узагальнюючих висновків стосовно цього. Однак можна впевнено стверджувати, що більшість стажерів будуть виконувати одне або більше з таких завдань:

а) дослідницька праця. Комісія видає велику кількість консультаційних та підготовчих документів, які складаються в її відділах. Проведення

різноманітних досліджень, що стосуються цих документів, часто покладається на молодших працівників або на стажерів;

б) попереднє вивчення справ. Комісія має вивчати сотні справ, які стосуються відповідності національного законодавства до права Співтовариства, а

також індивідуальні справи (позови та заяви). Від стажерів може вимагатися проведення первісного огляду справи та складання попереднього звіту;

в) листування. Не дивно, що така велика організація, як Комісія, має значну кількість щоденної кореспонденції, яка потребує уваги. Навіть юристи, котрі

працюють у штаті Комісії, витрачають багато часу на те, щоб юридично обґрунтовано та недвозначно складати відповідні папери, які належать до

такої кореспонденції. Допомога стажерів полягає в складанні попередніх проектів;

г) перекладацька діяльність. Це головне завдання стажерів, які працюють у перекладацьких відділах у Комісії на юристів зі знанням іноземних мов є

значний попит. (Слід зауважити, що для такої роботи вимагається знання принаймні двох мов Європейського Союзу).

Однак, оскільки вважається, що кожний стажер володіє щонайменше однією європейською мовою, навіть тим стажерам, які працюють в інших відділах, доводиться виконувати перекладацьку роботу, хоч і виключно для внутрішніх цілей.

Звертатися: The Training Office, Secretariat-General, European Commission, 200 rue de la Loi/Wetsraat B-1049 Brussels — Belgium.

Стажування в інших інституціях

Подібні до стажування в Комісії програми організовуються також й для Ради Міністрів, Європейського Парламенту, Економічного та соціального комітету та Комітету регіонів. Кількість учасників цих програм значно менша, ніж у Комісії. Організовуються вони на тій же основі, що й стажування в Комісії.

Програма Роберта Шумана

Ця програма проведення досліджень фінансується Європейським Парламентом. Вона призначається для студентів, які мають післядипломну освіту і в принципі є громадянами держав — членів Європейського Союзу. Щорічний набір охоплює приблизно 45 чоловік. Згідно з цією програмою, студенти працюють у Секретаріаті Парламенту, який розташовується в Люксембурзі, під наглядом керівника Генерального Директорату. Як правило, вони допомагають у реалізації проектів досліджень, що Проводяться цим відділом. Студентам надаються всі можливості й допоміжні засоби для проведення досліджень, включаючи чудову бібліотеку.

У цілому згідно з цією програмою характер роботи дуже схожий на стажування в Комісії, і на студентів з юридичною освітою є значний попит. Однак бажаючим вдосконалити свої перекладацькі навички для проходження стажування краще звертатися до Парламенту, ніж до програми Роберта Шумана.

Термін програми відносно незначний (щонайбільше три місяці), хоча щомісячна стипендія значно вища за стипендію, яку отримують стажери в Комісії. Набори відбуваються чотири рази на рік і зазвичай починаються в січні, квітні, липні та вересні кожного року. Тим, хто вже проходив стажування в будь-якій іншій інституції Співтовариства, брати участь у цій програмі забороняється. Таке обмеження запроваджується для запобігання розвиткові ідеї "професійної підготовки", яка суперечить цілям таких програм.

Заявки надсилати за адресою: European Parliament

Director General of Research (Robert Shuman Scholarship) Shuman Building L-2929 Luxembourg.

Стажування в Раді Європи

Рада Європи є повністю відокремленою від Європейського Союзу організацією. Однак програма стажування є доволі подібною до програми Комісії, оскільки їхні учасники мають однакову академічну підготовку. Оцінюючи кількість учасників програм, які пройшли стажування в


Комісії та Раді Європи, можна сказати, що ці програми значно доповнюють одна одну.

Програма триває три місяці й здійснюється в штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі. Вона спрямована на те, щоб надати можливість ознайомитися з роботою Ради Європи, її цілями та проблемами, що виникають в європейському співробітництві. Таким чином, стажерам надається можливість поповнити та застосувати на практиці знання, яких вони набули протягом свого навчання або професійної підготовки.

Стажери прикріплюються до одного з відділів Ради. Основне їх завдання полягає у проведенні досліджень, підготовці проектів доповідей та програм для засідань експертів та складання протоколів. їх також можуть запросити допомогти з поточною роботою, яка в більшості випадків (особливо для англомовних стажерів) полягає в перекладацькій роботі.

Заявки надсилати за адресою: The Council of Europe,

Establishment Division PO Box 431 R6 F-67006 Strasbourg France.

 
< Попер   ЗМІСТ