Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇПредмет і основні етапи розвитку економічної теоріїВиникнення й основні етапи розвитку економічної теоріїПредмет економічної теоріїФункції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політикаМетоди дослідження економічних процесів і явищСуспільне виробництво: суть, структура, фактори і результатиПотреби як рушійний мотив економічної діяльностіЗакон зростання потреб. Зміна структури потреб у сучасних умовахВиробництво — матеріальна основа задоволення потребВиробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництваЕфективність виробництва. Суть та показникиПоділ праці. Суть, рівні і значенняЕкономічна система суспільства. Типи економічних системПродуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних силРоль науково-технічного прогресу в розвитку продуктивних силВиробничі відносини. Їх суть, система і структураЕкономічна система суспільства, суть і структура. Типи економічних системВласність у системі економічних відносинЕкономічний зміст власності. Об'єкти і суб'єкти власностіОсновні форми власностіНові й новітні тенденції в розвитку відносин власності. Розвиток відносин власності в УкраїніТоварне виробництво. ГрошіТоварне виробництво. Умови виникнення, розвиток і формиТовар і його властивості. Величина вартості товару. Теорії вартостіВиникнення, суть і функції грошейЕволюція грошей. Товарні, металеві, паперові та банківські грошіГрошова система. Конвертованість грошейГрошовий обіг та його закони. Грошова реформа в УкраїніОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИПідприємство і підприємництвоПідприємство — первинна ланка економікиКласифікація підприємств. Малий бізнес у системі ринкової економікиФункції підприємства. Організація процесу виробництваПідприємництво. Суть та види підприємницької діяльностіФорми організації підприємницької діяльностіФункції та умови підприємницької діяльностіМісце домогосподарства в економічній системі суспільстваЗаробітна платаСуть заробітної плати. Фактори, що визначають ставку заробітної платиНомінальна і реальна заробітна плата. Основні форми заробітної платиФонди підприємствФонди підприємств як економічна категорія. Структура фондівОсновні виробничі фонди. Економічна сутність, зношування, амортизаціяОборотні виробничі фонди. Суть і структура. Кругооборот і оборот фондівВитрати виробництва. Валовий продукт, дохід і прибутокВитрати виробництва, їх суть та видиВитрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачіОсновні фактори зниження витрат виробництваВаловий продукт, дохід і прибутокКредитна система. БанкиОб'єктивна необхідність, суть і функції кредитуФорми кредиту. Внутрішній державний борг. Кредитна системаБанки. Види банків. Банківська система УкраїниАкціонерне товариство й акціонерний капіталАкціонерне товариство. Види акціонерних товариствАкції, їх соціально-економічна суть і значенняКурс акцій. Дивіденди і їх значенняОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИСуть ринку. Ринковий механізм регулювання економічних відносинСуть ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єктиОсновні умови формування ринку і принципи його функціонуванняРинковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливаютьВзаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносинФункції ринку. Види ринківКонкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова цінаСуть конкуренції. Конкуренція і ринок. Позитивні і негативні наслідки конкуренціїКонкуренція і монополія. Суть монополізму. Типи монополізмуВиди конкуренціїСуть ціни. Фактори, що її визначаютьІнфраструктура ринку. Суть і функціїАграрні відносини та їх система. Місце аграрних відносин у ринковій економіціАграрна сфера виробництва та її особливостіСутність і особливості аграрних відносин. Власність на землюФорми господарювання в аграрному секторі економікиЗемельна рента. Абсолютна й диференціальна земельна рентаІнфляція. Зайнятість населення і безробіттяІнфляція: її суть, види і формиВплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політикаБезробіття. Суть, основні типи і формиШляхи підвищення рівня зайнятості й захисту безробітнихДержавне регулювання ринкових відносинНегативні наслідки ринкового саморегулювання і необхідність державного втручання в економікуСуть, цілі і засоби державного регулювання економікиПланування і програмування в ринковій економіціАнтимонопольна політика державиОсновні макроекономічні показники. Система національних рахунківСуспільне відтворення. Суть і основні рисиВаловий національний продукт і його обчисленняСистема національних рахунківМетоди обчислення ВВП за витратами і за доходамиВплив цін на ВВП. Номінальний і реальний ВВПРозподіл національного доходу і споживанняРозподільчі відносини і формування доходів населенняДиференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. БідністьДоходи і споживання. Прожитковий мінімумНеобхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Регулювання доходів державоюСоціальний захист населення в умовах переходу України до ринкуЕкономічне зростання і його факториЕкономічне зростання, його показники і значенняФактори економічного зростанняІнвестиції. Крива попиту на інвестиції та фактори, що її визначаютьЦиклічність економічного розвиткуГосподарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Фінансово-кредитна системаСуть господарського механізму і його основні елементиФінанси, їх суть і функції. Структура фінансової системиДержавний бюджет. Фіскальна політика і фінансова стратегіяСВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИСвітове господарствоСуть і основні етапи розвитку світового господарстваМіжнародний поділ праці і розвиток інтеграційних відносинСвітовий ринок товарів і послугМіжнародні економічні відносиниМіжнародна торгівляМіжнародний рух капіталуМіграція робочої сили. Суть, причини і наслідкиМіжнародні валютно-кредитні відносини та їх роль у світових господарських зв'язках
 
Наст >