Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІПоняття аудиторської діяльності та її правове забезпеченняЗа національним законодавствомЗалежно від історичних стадій розвиткуЗалежно від типу клієнтівЗа об'єктамиСхема процесу аудиту фінансової звітностіЗа ініціативою здійсненняЗалежно від тривалості співпраці "клієнт-аудит"По відношенню до атестаціїСуб'єкти аудиторської діяльностіФізичні особиЮридичні особиПраво суб'єктів аудиторської діяльностіОбов'язки суб'єктів аудиторської діяльностіВідповідальність суб'єктів аудиторської діяльностіУправління аудиторською діяльністюУправління аудиторською діяльністю в УкраїніСпілка аудиторів УкраїниАудиторська палата УкраїниПорядок формування АПУФункції АПУЗасідання та прийняття рішень АПУСекретаріат АПУНаглядова радаРегіональні відділення АПУКошти АПУ ТЕМА ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМПерсонал суб'єктів аудиторської діяльностіПерсонал аудиторських фірмЗавдання та обов'язки аудитора в аудиторській фірміВнутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналомТрудовий договірФорма трудового договоруПідвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторівПорядок організації постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторівОрганізація праці персоналу та її оплатаФорми і системи заробітної платиКонтроль якості роботи аудиторівВнутрішній контроль якості аудиторських послугКонтроль основного аудитораКонтроль адміністраціїУмови доведенні аудитором якісного виконання послугПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІНеобхідність у плануванні аудиторської діяльностіПланування аудиторської діяльностіМетоди плануванняНормативно база плануванняВиди планівПлан обсягу аудиторських послугЗміст і завдання плану праці й заробітної платиПланування кількості персоналуПланування фонду заробітної платиРозробка плану доходів і витратПланування конкретної аудиторської перевіркиНеобхідність плануванняМета плануванняДокументальне оформленняФактори, які впливають на формування загального плануСкладання загального плануЕтапи плануванняОцінка системи внутрішнього контролюЗагальний планПрограма аудитуПрограма може передбачати такі об'єкти аудиту.ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГПоняття і види аудиторських послугКонсультаційні послугаКонсультування в галузі фінансівКонсультування малих підприємствКлієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодженняТипи клієнтівПроцедура вибору клієнтаПопереднє обстеженняДоговір на проведення аудитуПорядок укладання договоруПоложення, які містить поговірСтруктура договоруДокументування аудиторських послугСуть робочої документаціїСуть, структура та види аудиторських висновківСтруктура аудиторського висновкуПозитивний висновокУмовно-позитивний висновокЗвіт аудитора керівництву суб'єкта господарюванняМЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІМетодика проведення загального аудитуМетод і методичні прийоми аудитуМетодичні прийоми проведення аудиторської перевіркиМетодичні прийоми організації аудиторської перевіркиМетодика аудитуНормативна база та її використання в аудитіОсобливості облікової політикиВикористання методу стратифікації в аудитіЗагальний огляд фінансової звітності підприємстваСклад та елементи фінансової звітностіЯкісні характеристики фінансової звітностіФормальна та аналітична перевірка звітностіФормальна перевірка звітностіАналітична перевірка звітностіЗагально оцінка фінансового стану підприємства і зміни його фінансових показників зо звітним періодАналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства.Фінансові коефіцієнтиАналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємстваПеревірка правильності складання фінансової звітностіПеревірка правильності складання балансуПеревірка правильності складанні балансуПеревірка правильності відображення в балансі необоротних засобів.Перевірка правильності відображенні в балансі фінансових інвестиційПеревірка правильності відображення в балансі запасівПеревірка правильності відображення в балансі незавершеного виробництваПеревірка правильності відображення в балансі готової продукції.Перевірка правильності відображення в балансі залишків грошових коштів та дебіторської заборгованостіПеревірка достовірності відображення в балансі поточних зобов'язаньПеревірка правильності відображенні в балансі власного капітануПеревірка Звіту про фінансові результатиОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУВнутрішній контроль: суть, класифікація, об'єкти і суб'єктиСуть внутрішнього контролюЗавдання контролюКласифікація внутрішнього контролюУправлінський персонал та спеціалістиОбліковий персоналРада акціонерного товариства (наглядова рада)Ревізійна комісія акціонерного товаристваРевізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністюВнутрішній аудит: суть, об'єкти та суб'єктиСуть внутрішнього аудитуСуб'єкти внутрішнього аудитуОрганізація діяльностіЕтика працівників внутрішнього аудитуМетодичні прийоми внутрішнього аудитуКонтрольний запуск сировини та матеріалівЕтапи внутрішнього аудитуЗвітні документиРеалізація матеріалів внутрішнього аудитуВжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків і порушеньВідповідальність винних осібВилучення документівВідшкодуванні матеріальних збитківОблік роботи внутрішнього аудитораВзаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудитуОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІПрограмне забезпечення для аудитораЮридичні бази даних із законодавстваДовідникиЕлектронні таблиціБухгалтерські програмиМетодика проведення аудиту в умовах КОДОрганізація і вимоги до аудиту в умовах КОДОцінка ризику ефективності контролю в комп'ютерному середовищі Процедури контролю вхідних данихОфіційне прийняття і підтвердженні вхідних данихПідготовка данихПроцеси редагуванняВиправлення помилок і поверненні даних на обробкуКонтроль файлів і операторівПроблеми, пов'язані з використанням комп'ютеризованих системАУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУМета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталуОсобливості нормативної бази аудиту установчих документів і власного капіталуОсновні відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності.Резервний капіталАудит установчих документів і власного капіталуПредметна область дослідженняВиди робіт і процедури аудиту власного капіталуВивчення й оцінка системи внутрішнього контролюТипові помилки і факти шахрайстваАУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙОсобливості нормативної бази готівково-розрахункових операційПорядок організації готівкових розрахунківДокументальне оформленні касових операційЗастосування РР0Вимоги по дотриманню ліміту касиРозрахунки готівкоюПідзвітні готівкові сумиВнутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкоюПеревірка ведення касової книги та касових документівПеревірка оприбуткування надходжень готівкиПеревірка дотримання встановлених лімітів касиКонтроль зо видачею значних сум готівкиПеревірка витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праціПеревірка дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використанняПеревірка дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунківПідсумкові документи зо результатами перевіркиАудит готівково-розрахункових операційПрограма аудитуАУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВМета і завдання аудиту безготівкових розрахунківОсобливості нормативної бази безготівкових розрахунківПредметна область аудиторського дослідженняХарактеристика рахунків зо відображенням вексельних операційХарактеристика рахунків зо відображенням вексельних операційАудит безготівкових розрахунківАудит дебіторської заборгованості та зобов'язаньПрограма аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язаньЕтапи перевіркиАудит зобов'язань перед банкамиМета і завдання аудиту зобов'язань перед банкамиОсобливості нормативної базиАУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙМета й завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестиційЗавдання аудиту основних засобів та нематеріальних активівОсновні засобиЗавданні аудиту капітальних вкладеньОсобливості нормативної бази аудиту необоротних активівУ бухгалтерському облікуЕкономічний сенс і правила переоцінки основних засобівОб'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестиційАудит необоротних активів і капітальних інвестиційАудит основних засобівОзнайомчий етапАудиторський ризикПрограма аудитуГоловний етап аудиту основних засобівПеревірка правильності віднесення активів суб'єкта господарюванні до основиних засобів і наявності прийнятих до обліку об'єктів основних засобівФактична перевіркаПеревірка відповідності даних синтетичного й аналітичного облікуПеревірка правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних із рухом основних засобівПеревірка оцінки основних засобівАудит надходження обладнанні, яке потребує монтажуАудит списання основних засобівАудит орендиАудит витрат на ремонтАудит амортизаційних відрахуваньПеревірка правильності відображенні в обліку результаті і переоцінки основних засобів.Аудит нематеріальних активівАудит інших необоротних матеріальних активівМетоди амортизації інших необоротних матеріальних активівАУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОБОРОТНИХ МШПМета і завдання аудиту виробничих запасівОсобливості нормативної бази аудиту виробничих запасівОсобливості нормативної бази з бухгалтерського облікуПоняття запасів та їx класифікаціяОцінка запасівЧиста вартість реалізаціїМетоди оцінки запасів при їх списанніПредметна область дослідженьПредметна область аудиторського дослідженняАудит виробничих запасівВивчення й оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку запасівПрограма аудиту виробничих запасівВідповідність залишків то оборотів у регістрах облікуПеревірка стану збереження запасівПеревірка повноти оприбуткування, правильності списання,оцінки та обліку запасівСписання виробничих запасівПеревірка дотримання податкового законодавстваДокументельне оформлення аудиту виробничих запасівВибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасівАУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОММета і завдання аудиту розрахунків із бюджетомПредметна область дослідженьАудит розрахунків із бюджетомХІV. АУДИТ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІМета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праціОсобливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праціПредметна область аудиторського дослідженняКолективний договірШтатний розписАудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праціПрограма аудитуОсновний етап перевіркиПеревірка аналітичних рахунківПеревірка правильності віднесенні витрат з оплати праці на собівартість продукціїПеревірка розрахунків із соціальними фондамиХV. АУДИТ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇМета й завдання аудиту витрат і собівартості продукціїОсобливості нормативної бази аудиту витрат і собівартості продукціїПредметна область аудиторського дослідженняАудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукціїВивченні організаційно-технологічних особливостей клієнта Перевірка достовірності показника собівартості продукціїАудит собівартостіТипові помилки і порушенняАудит витрат діяльностіХVІ. АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІМета й завдання аудиту доходів і результатів діяльностіОсобливості нормативної бази аудиту доходів і фінансових результатівВизнання доходуВизнання доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)Визнання доходу від надання послугВизнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонамиПредметна область аудиторського дослідження доходівАудит доходів та фінансових результатівПеревірка звіту про фінансові результатиДОДАТКИ
 
Наст >