Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві Становлення фінансів. Фінанси як наука Сутність фінансів Функції фінансів Роль фінансів у суспільствіЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Фінансова система Функції фінансової системи Структура фінансової системиФінансові інститути.Фінансовий ринок.Фінансові Інструменти. Найважливіші державні фінансові інститути з регулювання та управління фінансовою системоюЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Фінансова політика і фінансовий механізм Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави Види фінансової політики, її стратегія і тактика Сутність фінансового механізму Складові елементи фінансового механізму Забезпечення функціонування фінансового механізму в УкраїніЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Фінанси підприємств Сутність фінансів підприємств, їх функції Фінансові ресурси підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів Управління фінансами підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві Доходи суб'єктів господарювання. Витрати підприємства, їх класифікація Фінансові результати та фінансові показникиЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Фінанси домогосподарств Економічна сутність фінансів домогосподарств Фінансове планування домогосподарств Пенсійне забезпечення Фінансування програм підтримання здоров'я Вирішення житлової проблеми Фінансування програм здобуття вищої освітиЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Державні фінанси: їх роль і структура. Бюджет та бюджетна система Державні фінанси та їх структура Економічна сутність та методи мобілізації державних доходів. Характеристика державних цільових фондів Державні видатки, їх сутність та класифікація Бюджетна система України та бюджетний устрій Бюджетний процес та його учасникиЗатвердження бюджету.Міжнародний досвід виконання бюджету. Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Доходи і видатки державного бюджету Державний бюджет України. Бюджетна класифікація Склад і структура доходів Державного бюджету України Склад і структура видатків Державного бюджету України Регулювання бюджетних відносинЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Податки і податкова система Історія розвитку податків Економічна сутність та функції податків Класифікація податків Фактори, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету Податкова система України та основи її побудови Основні напрями реформування податкової системи України та створення Податкового кодексуЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Особливості оподаткування в Україні Порівняльна характеристика прямих та непрямих податків Вплив оподаткування на економічну діяльність підприємств Загальна характеристика податку на додану вартість, його суть і призначення. Порядок обчислення і сплати ПДВ Особливості акцизного оподаткування в Україні. Оподаткування прибутку підприємств Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткуванняЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Державні цільові фонди Економічна сутність та види державних цільових фондів Загальнодержавні фонди цільового призначення. їх роль і класифікація Джерела формування і напрями використання Пенсійного фонду України Фонд державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві Фонд соціального страхування на випадок безробіттяЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Теми наукових робіт: Державний кредит і державний борг Сутність державного кредиту Сутність, види та джерела фінансування дефіциту бюджету Державний борг Боргова політика держави. Управління державним боргом. Центральні органи влади України в управлінні державним боргом Міжнародний досвід формування державного боргуЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Місцеві фінанси Місцеві фінанси, їх сутність, функції та значення Інституційна структура місцевих фінансів Система місцевих бюджетів Доходи і видатки місцевих бюджетів Особливості фінансування органів місцевого самоврядування європейських країн Перспективи інтеграції України до Європейського союзу в галузі місцевого самоврядуванняЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Тематика наукових робіт: Фінансовий ринок Економічна сутність, функції, роль фінансового ринку Регулювання фінансового ринку Структура фінансового ринку Тенденції розвитку сучасного фінансового ринку УкраїниГрошовий та валютний ринок України.Ринок міжнародних капіталів. Ринок цінних паперів.Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Страхування та страховий ринок Сутність, функції та принципи страхування Основні терміни і поняття, які використовуються у страхуванні Основні форми страхування, їх класифікація Страховий ринок та його структураЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Діяльність фінансових посередників Склад фінансових посередників та їх основні функції Банківська система: центральний та комерційні банки Парабанківська система та її роль у забезпеченні функціонування фінансової системи Злиття і поглинання фінансових посередниківЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Міжнародні фінанси Міжнародна фінансова діяльність Еволюція світової фінансово-валютної системи Світовий фінансовий ринок Валютний ринок і валютні операції Ринок міжнародних інвестицій (капіталів) Міжнародна банківська справа Міжнародні фінансові організації Зовнішньоекономічна діяльність країни. Платіжний баланс Фінансова діяльність України як складова міжнародної фінансової діяльностіЗавдання для практичних занять та самостійної роботи студента Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності сфери фінансів Значення інформації у сучасному світі Класифікація і кодування інформації. Інформаційні технологи Інформаційні системи: суть та значення Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності фінансових установ в УкраїніЗабезпечення електронного документообігу.
 
Наст >