Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА Визначення, предмет і завдання екологіїПредмет екології Коротка історія становлення екології як науки Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екологіїОрганізмПопуляціяУгрупованняБіогеоценоз, екосистемаБіосфера Закони, категорії та методи екології Екологія — теоретична база заходів з охорони природиПитання для самоперевірки АУТЕКОЛОГІЯ (ФАКТОРІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ) Поняття середовища існування. Водне, ґрунтове, повітряне середовищеВодне середовищеҐрунтове середовищеПовітряне середовище Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організмиЕнергія сонцяТемператураВологістьГазовий склад атмосфери і тискЕдафічні (ґрунтові) фактори Лімітуючі фактори. "Закон мінімуму" Лібіха Взаємодія екологічних факторів. "Закон толерантності" Шелфорда Біотичні фактори. Форми біотичних відносинЗоогенні чинникиФітогенні чинники Антропогенні факториПитання для самоперевірки ДЕМЕКОЛОГІЯ Організація на популяційному рівні Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття Структура популяцій Типи взаємовідносин між популяціями Коливання та реґуляція чисельності популяції Зростання чисельності популяції, криві вростання та виживання Практичне значення вчення про популяціїПитання для самоперевірки ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ Біоценози (угруповання). їх таксономічний та функціональний склад. Систематика біоценозів Трофічна, просторова, екологічна структури біоценозуТрофічна структура біоценозуПросторова структура угрупованняЕкологічна структура біоценозу Видова структура угруповань та способи її виявлення Концепція біотичного угруповання Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування Поняття про екологічну нішу. Потенційна та реалізована екологічні ніші Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Типи сукцесій Індикативне значення організмів БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО ЕКОСИСТЕМИ) Співвіднесеність понять "біогеоценоз" (В.М. Сукачов) та "екосистема" (А. Тенслі) Складові компоненти біогеоценозу та основні фактори, які забезпечують його існування Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. Втрати енергії при переході з одного трофічного рівня на другий Первинна продукція -— продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії Загальні принципи стійкості екосистемПитання для самоперевірки ЕКОСИСТЕМИ СВІТУ Класифікація основних екосистем світу Тундри Лісові екосистеми помірного поясуТайга.Змішані та листяні ліси помірної зони. Вічнозелений тропічний дощовий ліс Степи Пустелі Болота Водні екосистемиПрісноводні екосистеми.Питання для самоперевірки ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ) Поняття про біосферу Структура біосфери. Жива речовина. Розподіл життя у біосфері Жива речовина. Геохімічна робота живої речовини Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов'язані з діяльністю людини Біогеохімічні цикли. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. Антропогенний вплив на природні цикли основних біогенних елементів Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосфероюПитання для самоперевіркиПРАКТИКУМ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇВчення про фактори навколишнього середовища
 
Наст >