Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУСтановлення та розвиток системи банківського наглядуПринципи ефективного банківського наглядуОсновні принципи ефективного банківського нагляду. Передумови ефективного банківського нагляду. Базельські угоди про капіталНеобхідність і завдання банківського регулювання та нагляду в УкраїніПовноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банківСистема банківського регулювання та нагляду Національного банку УкраїниОсновні етапи становлення банківського нагляду в Україні Організаційна структура банківського нагляду Національного банку України. Методологічні основи банківського нагляду в Україні. Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні.Контрольні запитання та завданняЛітератураДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВПорядок та умови створення банківПроведення вступного контролю при реєстрації банківСтворення та державна реєстрація банків з іноземним капіталомВідкриття філій, відділень та представництв банків на території УкраїниВідкриття відділень банків. Особливості відкриття філій та представництв іноземних банків на території України. Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов:Створення дочірніх банків, філій та представництв українських банків на території інших державСтворення дочірнього банку на території інших держав. Створення філії українського банку на території інших держав. Створення представництва українського банку на території інших держав. Для отримання дозволу на створення представництва банк подає до Національного банку:Створення і державна реєстрація банківських об'єднаньВимоги та порядок формування статутного капіталу об'єднанняДержавна реєстрація банківської корпорації. Державна реєстрація банківської холдингової групи. Проведення вступного контролю при ліцензуванні банківської діяльностіУмови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу. Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Контрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЛітератураБЕЗВИЇЗНИЙ НАГЛЯД ТА ВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВМетоди ефективного банківського нагляду та їх взаємозв'язокПроведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банківВстановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банківНормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.Встановлення спеціальних значень економічних нормативівПорядок дотримання спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих ощадних банків. Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативівКонтроль за дотриманням економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності. Проведення поточного контролю в процесі виїзного інспектування банківПорядок складання планів інспектуванняПроведення інспекційних перевірок банківКонтрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітератураБАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВЗастосування концепції ризику в процесі банківського наглядуПідходи до оцінки ризиків згідно з Базельськими угодами про капіталРозрахунок капіталу під кредитний ризик. Розрахунок капіталу під ринковий ризик. Розрахунок капіталу під операційний ризик. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою системою CAMELSКритерії оцінки компонентів рейтингової системи. Затвердження рейтингу банку. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за "Системою оцінки ризиків"Вимірювання і оцінка ризику за "Системою оцінки ризиків".Вимірювання і оцінка фінансових ризиків за "Системою оцінки ризиків"Вимірювання та оцінка нефінансових ризиків за "Системою оцінки ризиків"Принципи корпоративного управління та ризик-менеджменту в банкахОрганізаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках. Оцінка систем управління ризиками банківської діяльностіКонтрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітератураЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВАОрганізація роботи з виявлення проблем у діяльності банків згідно з рекомендаціями Базельського комітетуЗастосування письмового застереження та укладення письмової угоди з банкомВидання Національним банком розпорядженьРозпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів.Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами.Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надавання бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Заборона власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв). Відсторонення посадової особи банку від посади. Примусова реорганізація банку. Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банківЗастосування письмового застереження. Обмеження, зупинення, припинення здійснення окремих операцій, здійснюваних банком у зв'язку з установленням порушень у діяльності філій банку. Накладання штрафів на банки за порушення в діяльності філій. Відсторонення керівників філій банків від посади. Призначення тимчасової адміністраціїПідстави для призначення тимчасової адміністрації. Призначення тимчасового адміністратора. Вимоги Національного банку до тимчасового адміністратора. Укладення договору з тимчасовим адміністратором та винагородження його роботи. Права та обов'язки тимчасового адміністратора. Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора. Порядок надання тимчасовому адміністратору дозволу на продаж активів банку. Порядок уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Порядок припинення діяльності тимчасового адміністратора.Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банкуПідстави для відкликання банківської ліцензії та ініціювання Національним банком процедури ліквідації банку. Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку за заявою кредиторів банку про ліквідацію. Прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Вимоги Національного банку до ліквідатора та до осіб, залучених до ліквідації банку.Укладання договору з ліквідатором, порядок оплати його роботи та затвердження кошторису витрат ліквідатора. Доведення рішення Правління Національного банку до відома банку та вжиття територіальним управлінням Національного банку заходів щодо збереження активів банку. Повідомлення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Порядок відкриття банку накопичувального рахунку для здійснення ліквідаційної процедури. Наслідки призначення ліквідатора та його повноваження. Заходи щодо закриття філій банку в разі його ліквідації. Інвентаризація та оцінка активів банку, складання початкового балансу ліквідатора. Підготовчі заходи, що вживаються ліквідатором для задоволення вимог кредиторів. Складання проміжного ліквідаційного балансу. Погодження Національним банком порядку продажу майна (активів) банку, його складу, умов та строків придбання. Черговість задоволення вимог кредиторів. Передавання непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком юридичній особі. Контроль за діяльністю ліквідатора та звітність ліквідатора.Завершення процедури ліквідації. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників. Контрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітератураРЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВМета та принципи реорганізації та реструктуризації банківПорядок проведення реорганізації банківРеорганізація банку за рішенням його власниківПорядок надання Національним банком дозволу на реорганізацію банку. Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації. Завершення реорганізації. Реорганізація банку під час тимчасової адміністраціїПорядок отримання згоди Національного банку на реорганізацію банку. Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації. Завершення реорганізації. Реструктуризація капіталу, активів та зобов'язань банкуЗдійснення фінансового оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів. Контрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітература
 
Наст >